Umut Oran
Basın Açıklaması
03.12.2015

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, yandaş medyada iki gündür çıkan yanıltıcı haberler üzerine basın açıklaması yaptı. Umut Oran’ın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

Başkan Yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonal (SE) bugün tüm dünyada sol partilerin üyesi olduğu bir uluslararası organizasyondur. Bu kapsamda SE’ye sürekli üyelik başvuruları yapılmaktadır. Suriye’den de PYD, iki yıldır SE’ye üye olmak için beklemektedir. Bu süre boyunca CHP olarak bizler PYD’nin PKK terör örgütü ile ilişkili olduğuna dair Türkiye’deki geniş kaygı ve algı, Türk hükümetinin PYD’yi Suriye’de PKK’nın uzantısı olarak görüp sözlü olarak atıfta bulunması nedeniyle üyeliğine sürekli karşı çıktık.

Konu ekim ayında Londra’da yapılan üyeliklerle ilgili tavsiye karalarının alındığı ve benim de üyesi olduğum Etik Komite toplantısında da alındı. Görüşülen konu PYD’nin alt statüden Enternasyonale kabulüdür. CHP adına ben toplantıda, PYD’nin öncelikle teröre bakışı ve PKK ile bir organik ilişkisi olup olmadığı konusunda şüphelerim olduğunu söyleyerek PYD’nin Sosyalist Enternasyonal’e kabulüne karşı oy kullandım.

Bunun üzerine Etik Komite benim şerh ve karşıoyuma rağmen PYD’nin, bugün tüm dünyada insanlık düşmanı haline gelen “IŞİD’e karşı verdiği mücadeleden dolayı ve Suriye’deki tek Kürt partisi olarak ülkenin normalleşmesi konusunda çaba yürüttüğü” gerekçesiyle, nihai kararın alınacağı Konsey’e yine de tavsiye kararında bulundu.

28-29 Kasım 2015’te Angola’da SE Konsey toplantısı yapıldı. Ancak iç siyasi gelişmeler ve Türkiye’deki yükselen tansiyon nedeniyle ben bu toplantıya gitmesem de SE Genel Sekteri ve Genel Başkanına PYD’nin üyeliğine karşı çekincelerimi ısrarla yineledim.
Etik Komitede benim karşı çıkışım nedeniyle Angola’daki toplantıda PYD’den ayrıca yazılı beyan istendi. PYD yönetimi adına SE’ye gönderilen yazıda; “PYD’nin her türlü şiddet ve teröre karşı olduğu, ayrıca PKK ile herhangi bir organizasyonel ilişkisi bulunmadığı ve PYD’nin SE’nin  ilke ve değerlerini benimsedikleri ve bağlı kalacakları” beyanında bulunuldu.

Sonuç olarak hem Etik Komisyonda hem Konsey toplantısında CHP’nin her zemindeki karşı görüşlerine rağmen PYD, Enternasyonal’in alt statüden üyesi olarak oy hakkı olmaksızın ve özel koşulla kabul edildi.  Çabalarımız sayesinde SE ilk kez bir uygulama yaparak PYD’yi “Terör ve şiddetle ilgili SE’nin ilke ve değerlerine aykırı davranışta bulunmaları halinde alt statüden de olsa üyeliklerinin Etik Komite tarafından geri alınabileceği” koşuluyla kabul ettiği uyarısında bulundu.

PYD’nin bugün IŞİD’e karşı verdiği mücadele nedeniyle tüm dünyada elde ettiği olumlu algıda maalesef AKP hükümetlerinin de büyük etkisi bulunmaktadır. Hükümet PYD’yi eleştirmesine karşın uluslararası hukuk zemininde gerekli girişimlerde bulunarak herhangi bir önlem almamaktadır. Halen PYD ve YPG’nin Türkiye’nin terör örgütleri listesinde bulunmaması uluslar arası zeminde işleri güçleştirmektedir. Çünkü bu konuda Bakanlar Kurulu’nda alınmış herhangi bir karar bulunmamakta, Resmi Gazete’de yayımlanan terör örgütleri listesinde PYD ve YPG yer almamaktadır.Hatta basında çıkan bir habere göre görülen bir davaya Adalet Bakanlığı aracılığıyla gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 20/03/2015 tarihli ve 685-46074 sayılı  yazısında da PYD ve YPG’nin terör örgütü olduğuna dair Bakanlar Kurulu kararı bulunmadığı bildirilmiştir. Ayrıca halen ABD ve AB’nin hazırladığı terör örgütü listelerinde PKK olmasına rağmen PYD ve YPG’nin bulunmaması da dikkat çekicidir.

CHP Sosyalist Enternasyonal’in tüm karar mekanizmalarında oy ve söz hakkı olan tam üyesi statüsündedir. Alt statüdeki üyelerin ise oy ve konuşma hakları bulunmamaktadır.

CHP’nin şiddet ve teröre karşı tavrı ve duruşu nettir. AKP hükümetlerinin bu konuda Esad ve PYD’de de olduğu gibi geçmiş tutarsız ilişkileri yurt dışında önümüze engel olarak konulduğu için kendilerini samimi olmaya davet ediyoruz.

Print Friendly, PDF & Email