CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Devlet Memurları Yasası’nda tek maddelik değişiklik yapılarak seçim öncesinde çıkarılan KHK kapsam dışı tutulan belediye ve ile özel idare çalışanı 16 bin 500 sözleşmelinin de kadroya alınması için yasa teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu. Oran teklifiyle ilgili olarak, “Teklifimin kapsamı içerisindeki birçok sözleşmelinin  şu sıralarda çok zor günler geçirdiklerini biliyorum çünkü sorunlarını yakından takip ediyorum. Sözleşmeleri yenilenmeyen çok sayıda yurttaşımız mağdur. Bu arkadaşlarımızın çalıştıkları belediyelerin A partisinden veya B partisinden olmasının önemi yok. Buradan iktidara sesleniyorum gelin bu sorunu hemen çözelim. AKP ister ve destek verirse yasa teklifimi 3 Ocak’ta  Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 5 Ocak’ta ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşerek yasalaştırmamazın önünde hiçbir engel yok” diye konuştu.
11 Haziran seçimlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tüm sözleşmelileri kadroya alacakları açıklayarak yurttaşlardan oy istemesine karşın, seçimden kısa süre önce çıkardığı KHK ile 205 bin kişi kadroya almasına karşın sadece belediye ve il özel idarelerinde çalışan 16 bin 500 kişiyi kapsam dışı bıraktı. 4/B olarak bilinen kadroda çalışan söz konusu 16 bin 500 sözleşmelinin çoğunluğu; mimar, mühendis, avukat, programcı, çözümleyici, tekniker, teknisyen vb. gibi teknik personelden oluşuyor.
Umut Oran’ın CHP Grup Yönetiminin de onay verdiği yasta teklifinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasası Geçici Madde 37’ye 6. Fıkradan sonra gelmek üzere, “5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 49. Maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Yasası’nın 36. Maddesi’ne göre çalışanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır” fıkrasının eklenmesi öneriliyor.
Oran’ın yasa teklifinin gerekçesi şöyle:
“04 Haziran 2011 tarihli ve 632 sayılı “Devlet Memurları Yasası’nın 4. Maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Yasa Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” (KHK) ile 4 (B) denilen statüde çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilmiştir. Ancak 11 Haziran 2011 seçimleri öncesinde bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm sözleşmelilerin kadroya alınacağını açıklamasına karşın 632 sayılı KHK ile 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 49. Maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Yasası’nın 36. Maddesi’ ne göre çalışan sözleşmeliler kapsam dışı tutulmuştur. Bu teklif ile kapsam dışı tutulan söz konusu personelin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi sağlanacaktır.
Madde ile 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 49. Maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Yasası’nın 36. Maddesi’ ne göre norm kadro karşılığı, istisnasız ‘’tam zamanlı’’ olarak çalışan, mimar, mühendis, avukat, programcı, çözümleyici, tekniker, teknisyen vb. gibi çoğunluğu ‘’teknik personellerden’’ oluşan, alanlarında uzman olan 16 bin 500 kişi civarındaki  sözleşmeli personelin de Devlet organına olan güvenin zedelenmemesi ve aileleriyle birlikte 100 bin kişiye yaklaşan yurttaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Yasa teklifi; 
5393E_KADRO

Print Friendly, PDF & Email