Bolu Ticaret ve Sanayi Odası 655 sayılı Kanunla 1926 Yılı Ekim ayında eşrafın teşvik ve gayretiyle kurulmuştur.

O tarihlerde Bolu’da Oda kurulmasını gerektiren ekonomik şartlar önemli bir seviyede bulunmamakla beraber zengin orman varlığını ve yeraltı servetlerini düzenli bir biçimde değerlendirmek ve bunların ticaret ve imalatını denetlemek amacı yanında, ileride bölge ekonomisine büyük ölçüde katkıda bulunacak olan Odaların yurdun her yerinde kurulmaya başlaması Bolu’da Oda açılmasına neden olmuştur.

Oda’nın faaliyet alanı içinde; GÖYNÜK, MUDURNU, SEBEN, KIBRISCIK, YENİÇAĞA, DÖRTDİVAN ve MENGEN İlçeleri bulunmaktadır.
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2006 yılı sonu itibari ile 2530 civarında üyesi vardır. Bu üyelerin, faaliyette bulundukları alanlara göre mevcut 13 meslek grubunda sınıflandırılmaları sonucu her bir meslek grubunun sahip olduğu üye sayısı ile orantılı olarak oluşturulan 13 Meslek Komitesi, bu Komitelerden yine sayıları ile orantılı olarak seçilen üyelerden oluşan 34 Kişilik Meclisi ve Meclisin kendi bünyesinden seçtiği 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile Odaya kayıtlı üyeler arasından seçilen 6 kişiden oluşan Disiplin Kurulu, Odanın 5174 Sayılı Kanun’da sayılan yasal organları durumundadır.

Yerinde iş, aş, sosyal barış projesinin pilot merkezi olan ve yatırımları bulunan Bolu’da 2005 Mart ayından itibaren Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevine getirilmiştir.