Para cezası affı, 104 maddelik Torba Yasada kayboldu gitti kimsenin haberi olmadı

CHP, Ekim’de biten sürenin uzatılması için Maliye Bakanlığı’na başvurdu

55 TL’lik trafik cezası 8 yılda 610 TL oldu!

AKP döneminde sıklıkla başvurulan ve yasa mantığına aykırı birçok unsuru barındırdığı için uygulamalarda soruna yol açan torba yasalardan birisi nedeniyle idari para cezasını ödeyememiş olan onbinlerce yurttaş bir kez daha mağdur oldu. Yazın yürürlüğe giren ve 31 Ekim 2013’te sona eren kısmi affı kaçıran birçok vatandaş yeniden başvuru hakkı tanınmasını talep edince CHP harekete geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, 104 maddelik torba yasadaki hükmün bakanlık tarafından yeterince duyurulmaması nedeniyle mağdur olan vatandaşlara bir hak daha tanınıp tanınmayacağının Maliye Bakanlığı’nca açıklanmasını talep etti. Bakanlığın CHP’nin önerisini kabul etmesi halinde 2005 yılında kesilmiş olan 55 TL’lik bir trafik cezası için vatandaş bugün 610 TL ödemek zorunda kalmayacak.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in’in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırlayarak TBMM’ye sundu. Bir yasa teklifi hazırladığını da açıklayan Umut Oran, önergesinde, “Toplam 104 maddeden oluşan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12 Temmuz 2013 tarihinde TBMM’de kabul edildi ve 2 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi” dedi.

Kaç kişi başvurdu?

Oran, Bakan Şimşek’e şu soruları yöneltti:

– 6495 sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca 31 Ekim 2013 tarihine kadar toplam kaç başvuru yapılmıştır?

Hangi yöntemle duyurdunuz?

  • Söz konusu haktan yararlanabilecek vatandaş sayısının artırılması amacıyla hangi etkili duyuru yöntemlerini kullandınız? Vatandaşların bu uygulamayı öğrenmesi için ne zaman nerede nasıl bir duyuru yaptınız?
  • Yasa hazırlığı aşamasında Geçici 2/2. Madde kapsamında beklediğiniz başvuru/hak sahibi kişi sayısı kaç idi, bunun gerçekleşme oranı ne olmuştur?
  • 31 Aralık 2010 tarihi ve öncesinde kesilmiş olan trafik cezaları nedeniyle 6495 sayılı Kanun’un Geçici 2/2. Maddesi kapsamında başvuranların toplam sayısı kaçtır?

2010 öncesinde kesilen ödenmeyen ne kadar trafik cezası var?

  • 31 Aralık 2010 tarihi ve öncesinde kesilen ancak henüz ödenmemiş olan trafik para cezalarının sayısı ve toplam ceza meblağı nedir?
  • Söz konusu Geçici 2/2. Maddenin yeterince duyurulmadığı için vatandaşların bu uygulamadan haberdar olamadığı eleştirisinin gerçeklik payı nedir?
  • Binlerce, on binlerce vatandaşın halen bu eski idari para cezalarından mağdur olduğu ve duymadığı için bu uygulamadan yararlanamadığı gerekçesiyle uygulamanın ve başvuru tarihinin uzatılması düşünülmekte midir? Başvuru tarihini uzatacak mısınız?

55 TL’lik ceza 610 TL oldu!

  • 2005 yılında kesilen 55 TL’lik bir para cezasının bugün 610 TL’ye çıkması karşısında, vatandaşa bu tür cezaların tebliğ edilememesinin gerekçesi nedir? Vatandaşın idari işleyişten kaynaklanan bu mağduriyetini kim önleyecek?
  • Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (ADKS) sayesinde tüm vatandaşların güncel ikamet adreslerinin bilinmesi karşısında araç ruhsatında yazılı eski adres nedeniyle cezaların tebliğ edilemediği gerekçesiyle vatandaş niçin mağdur ediliyor? Her türlü idari para cezasının tebliğinde vatandaşın ADKS’deki adresi niçin tercih edilmiyor, sistemde yazılım nedeniyle sıkıntı mı vardır?

Soru Önergesi:
trafik-cezasi-gecici-2-madde-MS-1

Print Friendly, PDF & Email