Değerli Dostlarım,

Siyasette en önemli husus, siyasetçinin halka hesap vermesi, açık ve şeffaf bir şekilde yaptıkları konusunda halkını bilgilendirmesidir. Demokrasi, hesap vermeyen, dediğim dedik, kibirli bir üslupla değil ancak halkına hesap veren, bunu bir sorumluluk haline getirmiş bir anlayışla güçlenebilir. Çoğulcu, katılımcı, uzlaşmacı, aktif, yenilikçi, ilerici, saydam ve hesap verebilir bir demokrasi anlayışının hakimin olması için bizlerin de bu kurallara göre hareket etmesi gerekir.

12 Haziran 2011 seçimleri ile İstanbul Milletvekili seçildim. 12 Haziran 2012 tarihinde de sizlerle 1 yıl boyunca yaptığımız işleri ve yasama faaliyetlerini paylaştım. (bkz. https://www.umutoran.com/bireysel/milletvekilligi/)

Geçmekte olduğumuz dönemde İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde de kurumsallaşma, parti kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı, örgütlerimize kaynağın planlı ve adil bir şekilde dağıtılması, bu konuda objektif ölçütlere dayanan bir sistemin kurularak hayata geçirilmesi, örgütlerimize mali özgürlük ile iç denetim disiplinin kazandırılması, yönetişim ve iletişim alanlarında çağdaş yöntemlerin uygulanması gibi bir çok yeniliğe imza attık. Bu kapsamda yaptıklarımızı da Temmuz ayı içerisinde siz dostlarımızla ayrıca paylaşacağım.

24. Dönem 3. Yasama yılı biterken sizlerle bu dönemi paylaşmak, 12 Haziran 2012 tarihi ile 12 Haziran 2013 tarihleri arasındaki yasama faaliyetlerim hakkında bilgi vermek isterim.

Değerli Dostlarım,

12 Haziran 2011 seçimlerinden önce yapmış olduğum bir taahhütname (bkz. https://umutoran.com//wp-content/uploads/2012/06/taahhutname-1.jpg) ile milletvekili seçilirsem neleri öncelik olarak alacağımı ve neleri yapmayacağımı kesin olarak bildirmiştim. Yasama faaliyetlerimin tamamını bu taahhütler çerçevesinde yerine getirmeye çalıştım.

 1. Kanun Teklifleri

12 Haziran 2012 ile 12 Haziran 2013 tarihleri arasında toplam 10 kanun teklifine imza attım. Bu kanun tekliflerime (http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_teklifi_s_sd.uye_ilk_imza_sahibi_teklifleri?p_donem=24&p_sicil=6800) ve (http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_teklifi_s_sd.uyenin_teklifleri?p_donem=24&p_sicil=6800) adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Bunlardan bazılarından bahsetmek isterim.

 1. Türkiye’de iş güvenceleri ve özlük hakları bakımından büyük bir haksızlığa uğrayan Ceza İnfaz Kurumları Personeli’nin özlük haklarının muadilleri ile aynı seviyeye çıkartılması için Temmuz ayında bir kanun teklifi verdim. (bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=109493)

 1. Yine Temmuz ayında, Türkiye’de büyük sorunlara yol açan, Berna, Ferhat gibi nice gencimizin ve bir çok basın mensubunun yargılanarak uzun yıllar boyunca tutuklu kalmasına neden olan bir sorunu ortadan kaldırmak için önemli bir attık. Teklifimiz ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak fiili kapsamında düzenlenen ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen, yine örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişilerin cezalandırılmalarına ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırılmasını; örgütün veya amacının propagandasını yapma suçu, halkın bir kesimini alenen diğeri aleyhine kışkırtmak veya topluma mensup bireyleri bir suç işlemeye teşvik etmek maksadıyla işlenme ve bu faaliyetin yakın ve açık bir tehlike oluşturması hali ile sınırlandırılmasını önerdik. (bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=111322)

 1. Aralık ayında verdiğimiz bir diğer teklif ile kamu yönetiminde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla, 3628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirlenmiş olan kamu görevlilerinin; değeri on altı yaşından büyükler için belirlenen bir aylık net asgari ücretin üçte birini aşan hediye ve hibe niteliğindeki eşyayı, bunları aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmeleri zorunluluğu getirilmesin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların Türk vatandaşlarından kabul ettikleri hediyeler için halen yürürlükte bulunan sınırlamanın daha da genişlemesini önerdik.

(bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=116618)

 1. Ocak ayında Şehit aileleri ile gazilerimizin hakları bakımından çok önemli bir talebi yerine getirmeye çalıştık. Türkiye’ye en büyük fedakarlığı yapmış bu insanlar için her şeyi yapmak boynumuzun borcudur inancıyla hareket ederek onların talepleri doğrultusunda bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye sunduk. Teklif ile askerlik hizmeti yaparken görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden yedek subay, erbaş ve erlerin eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerinden birisinin 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işletmelerinde istihdam edilmesi; hayatını kaybeden bu kişilerin henüz askerliğini yapmamış en büyük erkek kardeşlerinin askerlikten muaf tutulmaları ve varsa diğer erkek kardeşlerinin bağlı olduğu askerlik şubesinin bulunduğu ile komşu olan ilde askerlik görevinin yerine getirmesinin sağlanması; askerlik hizmeti yaparken görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden yedek subay, erbaş ve erlerin eş, çocuk, anne, baba ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve gaziler ile vazife malullerinin tükettikleri elektrik enerjisinden %50, kullandıkları içme suyundan %90 indirimli, toplu taşımadan ücretsiz ve hava ulaşımından %50 indirimli faydalanmalarını önerdik. (bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=118354)

 1. Her zaman bölgesel kalkınma, bölgeler arası farklılıkların giderilmesi, sosyal barış için çalıştım. Kalkınmanın Anadolu’ya yayılması, Anadolu’da iş ve aşın olması, insanların doğdukları yerde doyması için çalıştım. 5084 sayılı Teşvik Kanunu’ndan tüm eksikliklerine rağmen 49 ilde 750.000 kişi, emekçiler ve girişimciler yararlanıyordu. AKP bu kanunu yürürlükten kaldırdı. Ben de hızla iş dünyasının ve emekçilerin talepleriyle, bu illerde yaşayan milyonlarca vatandaşımızın istekleri doğrultusunda kanunun yürürlükte kalması ve kademeli bir geçiş dönemi ile yürürlüğünün 3 yıl içerisinde son bulması için bir teklif hazırlayarak bunu TBMM’ye sundum. Teklifimiz ile, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki ve enerji desteğine ilişkin teşviklerin 3 yıl daha uzatılarak devam ettirilmesi amaçlanıyor ve hala komisyonda görüşülmeyi bekliyor. (bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=118779)

 1. Kurtuluş Savaşı sırasında üstün yararlılıklar ve kahramanlıklar gösterilen, toplam 95 bin 261 kahramana İstiklal Madalyaları verildi. Halen yaşayan İstiklal Savaşı Gazimiz olmasa da, bu aziz vatanı bize emanet eden Kurtuluş Savaşı Kahramanlarımızın 561 dul eşi bugün itibariyle kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Bu büyük problemi ortadan kaldırmak ve onların hak ettikleri yaşam düzeylerini kendilerine sağlamak için bir kanun teklifi hazırlayarak Mart ayında TBMM’ye sundum. Teklifim ile Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu nedenle kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş olan vatandaşların hak sahibi dul eşlerine herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın 16 yaşından büyükler için belirlenen brüt asgari ücretin tamamının net olarak ödenmesi ve hiçbir şekilde bu aylıktan kesinti yapılmamasını önerdim. Teklif hala ilgili komisyonda görüşülmekte olup, diğer milletvekillerinin bu önemli adıma verecekleri desteği bekliyor.

(bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=121407)

 1. Haziran ayı içerisinde ise Kamu kurumları tarafından Biber Gazı ithalatı, imalatı ve kullanımının yasaklanması için bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye sundum. AİHM ve Avrupa İşkence ve Kötü Muamelemeyi Önleme Komitesi tarafından da kullanımının kısıtlanması talep edilen, Türkiye’de insanların sağlık sorunları yaşamasına hatta can kayıplarına neden olan, orantısız bir şekilde kullanılarak vatandaşların haklarını kullanmasını engelleyen Biber Gazı’nın yasaklanması ile Türkiye’de vatandaşa uygulanan kötü muamele ve şiddetin de önüne geçmeyi hedefliyoruz. (Bkz:http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/05/30/chpden.biber.gazi.yasaklansin.teklifi/710088.0/)

 1. Araştırma Önergeleri

Bu dönemde toplam 44 araştırma önergesine imza attım, 6 araştırma önergesi hazırladım. Bunların TBMM sitesi tarafından yayınlanmakta olanlarına

(bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/meclis_arastirma_onergeleri.uyenin_onergeleri?donem_kodu=24&p_sicil=6800)

ve

(bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/meclis_arastirma_onergeleri.uyenin_ilk_imzali_onergeleri?donem_kodu=24&p_sicil=6800) adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Bazı araştırma önergelerimizden özellikle bahsetmek isterim;

 1. Havacılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdik. (http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/meclis_arastirma_onergeleri.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=109256)

 1. 23 Ekim 2012 tarihinde yaşanan büyük deprem ve sonrasında yaşanan artçılarla yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, büyük ekonomik ve sosyal bir yıkıma uğrayan Van’da yaşayan vatandaşlarımızın, ekonomik, sosyal, kültürel, barınma ve eğitim alanlarında yaşadıkları sorunların tespiti ile bu sorunların çözüm yolların bulunması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdik. (bkz: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/10/10-145031gen.pdf)

 1. Türkiye için bir devlet projesi olan AB ile tam üyelik müzakerelerinde yaşanan başarısızlık sebebiyle, AB ile yaşanan sorunların tespiti ile bunların çözülmesi için gereken adımların belirlenmesi için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdik. (bkz: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/meclis_arastirma_onergeleri.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=116594)

 1. Türkiye için çok kritik olan pamuk ve pamukçuluk sektörü de bizim için çok büyük bir öneme sahipti. Türkiye son 10 yılda 21,7 milyar dolarlık pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ithal etti. Aynı kalemlerden yaptığı ihracat ise 12,6 milyar dolarda kaldı. Türkiye, son 10 yılda pamukta 9 milyar dolardan fazla dış ticaret açığı verdi. 1990’lı yıllarda ihtiyacından fazla pamuk üreten, bunu dünyaya satarak zenginleşen Türkiye’nin dünya pamuk üretimi içerisindeki payı 10 yılda yüzde 4,6 seviyesinden yüzde 4,1 seviyesine düşerken, Türkiye dünyanın en pahalı pamuğunu üretip dünyadaki herkesden daha ucuza satan bir ülke haline gelirken, yetersiz destekler ve hatalı tarım politikası sebebiyle pamuk üreticilerinin sayısı her geçen gün azalırken, 2002 yılında 964 bin ton pamuk üreten Türkiye 675 bin ton pamuk üreten bir ülke haline gelmişken buna duyarsız kalmamız beklenemezdi. Pamuk sektörünün yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarının bulunması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdik.

 1. Yargı sistemi de hepimiz açısından hayati bir öneme sahip. Adalet Bakanlığı tarafından topluma sunulan güncel verilere göre, Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde ortalama bir dava 323, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde 315, İş Mahkemeleri’nde 488 gün sürüyor. İcra Mahkemeleri’nde 106 gün süren davalar, Aile Mahkemeleri’nde 158 gün sürerken, Tüketici Mahkemeleri’nde 285 gün sürmekte, kamu açısından hayati öneme sahip kadastro davaları ise Kadastro Mahkemelerinde 828 gün gibi çok uzun bir sürede görülmekte. Aynı süreler ceza yargılamasında daha da vahim sonuçlar vermekte, 5271 sayılı Kanun’un 250. Maddesi ile görevlendirilen özel yetkili mahkemelerin baktığı davalar soruşturma safhası ile birlikte ortalama 900 gün sürmekte ve büyük hak kayıplarına neden olmakta. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri’nin güncel verilerine göre 2002 yılında 59.429 olan Ceza ve Tevkifevleri nüfusu 59.429’dan 2013 yılında 138.016’ya çıkmış durumda. 2002 yılında 24.621 tutuklu varken bugün 32.314 kişi tutuklu bir şekilde yargılanmaya devam etmekte. Sorunun özüne dokunmayan, makyaj niteliğindeki değişiklikler de yargı sisteminin içinde bulunduğu sorunları çözmemiş, hazırlanan bütün “paket”lere rağmen tutuklu sayısı, tutukluluk süreleri ve cezaevi nüfusu sürekli olarak artmakta, hak kayıplarına neden olan temel yasal düzenlemeler ortadan kaldırılmadığı için insan hakları alanında ağır ihmaller yaşanmakta, örneğin Türkiye dünyada en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülke olarak tanınmaya başlanmaktadır. Bu sebepler Yargı Sisteminin içinde bulunduğu sorunların tespiti ile çözüm yollarının bulunması amacıyla da bir TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ettik. (bkz: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/meclis_arastirma_onergeleri.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=123182)

 1. Ayrıca Mayıs ayı içerisinde, 1 Mayıs’ta yaşanan üzücü olaylar sebebiyle de toplantı ve gösteri özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların belirlenmesini talep ettik. Vatandaşların pratik olarak toplantı ve gösteri özgürlüğünü kutlama hakkından mahrum olduğu, AİHM’in yerleşik içtihatlarına aykırı şekilde vatandaşların feci ve pek fana muamale gördüğü, orantısız güce uğradığı bir ülke demokrasi olamaz. Bu nedenle, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanım sebeplerinin bulunması, kolluk kuvvetlerini orantısız güç kullanmaya sevk eden her türlü kurum içi ve kurum dışı nedenin araştırılması, vatandaşların temel haklarının korunmasının garanti alınması, buna ilişkin sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi için bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını önerdik.

 1. Soru Önergeleri

Bu dönemde dönemde toplam 365 yazılı soru önergesi ile denetim görevini yerine getirmeye çalıştım. Bu soru önergelerine http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_soru_sd.uyenin_soru_onergeleri?p_sicil=6800&p_donemkod=24 adresinden de ulaşabilirsiniz.

Değerli Dostlarım,

Bu dönemde 9 Yurtdışı ziyareti yaptım

Ziyaret

Tarih

KPK 69. Toplantısı

13.Haz.12

24.Sosyalist Enternasyonal Kongresi Cape Town

30.Ağu.12

ABD Ziyareti

08.Kas.12

KPK Başkanlık Divanı

19.Oca.13

Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı Portekiz

03.Şub.13

KPK 71.Toplantısı

14.Şub.13

Londra Kitap Fuarı

15.Nis.13

Brüksel Ziyareti

14.May.13

KPK Başkanlık Divanı Strazburg

20.May.13

12 ayda toplam 40 kez il ziyareti,

İller

Tarih

İzmir

09.Tem.12

Van

16.Ağu.12

Amasya

20.Ağu.12

Sivas

04.Eyl.12

Diyarbakır

21.Eyl.12

Gaziantep

22.Eyl.12

Kilis

22.Eyl.12

Hatay

23.Eyl.12

Van

22.Eki.12

Trabzon

31.Eki.12

Antalya

23.Kas.12

Bursa

29.Kas.12

Muğla

08.Ara.12

Mersin

20.Ara.12

Kocaeli

23.Ara.12

Sakarya

23.Ara.12

Aydın

07.Oca.13

Gaziantep

12.Oca.13

Ordu

15.Oca.13

Manisa

23.Oca.13

Kayseri

24.Oca.13

Muğla

25.Oca.13

Adana

28.Mar.13

Niğde

16.Şub.13

Samsun

17.Şub.13

Tokat

23.Şub.13

Amasya

23.Şub.13

Diyarbakır

01.Mar.13

Yalova

17.Mar.13

Çanakkale

18.Mar.13

Eskişehir

04.Nis.13

Bartın

10.Nis.13

Bolu

22.Nis.13

Tekirdağ

24.Nis.13

Muğla

27.Nis.13

Konya

11.May.13

Karaman

11.May.13

Balıkesir

17.May.13

Aydın

18.May.13

İzmir

06.May.13

31 kez İstanbul ilçe ziyareti gerçekleştirdim.

İlçeler

Tarih

Küçükçekmece

05.10.2012

Çatalca

05.10.2012

Büyükçekmece

06.10.2012

Avcılar

20.10.2012

Ataşehir

05.11.2012

Bakırköy

16.11.2012

Beykoz

17.11.2012

Başakşehir-Kayaşehir

18.11.2012

Esenyurt

19.11.2012

Tuzla

01.12.2012

Büyükçekmece

28.12.2012

Bakırköy

04.01.2012

Avcılar

04.01.2012

Kağıthane

06.01.2012

Esenyurt

02.02.2013

Büyükçekmece

11.02.2013

Yenimahalle

20.02.2013

Tuzla

14.03.2013

Başakşehir

20.03.2013

Beşiktaş

22.03.2013

Şişli

25.03.2013

Kartal

30.03.2013

Ataşehir

30.03.2013

Çatalca

02.04.2013

Kadıköy

13.04.2013

Beyoğlu

19.04.2013

Ataşehir

19.04.2013

Büyükçekmece

27.04.2013

Bakırköy

06.05.2013

Esenyurt

06.05.2013

Küçükçekmece

24.05.2013

Değerli Dostlarım,

Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi olarak her durumda halkın mağduriyetini, sıkıntısı ve sorunlarını yok etmeye, onların her sıkıntısında yanında olmaya çalıştık hem de AKP’nin uyguladığı sistematik baskı politikalarına karşı mücadele ettik. Halkımızın artık demokrasiye daha fazla sahip çıktığı bir ortamda, CHP’nin varlığı halkımıza her zaman güven verdi. 29 Ekim, 1 Mayıs ve Silivri’de ortaya koymuş olduğumuz duruşla ve meydanlardaki gücümüzle halkımızın da güvencesi olduğumuzu gösterdik. Yapmış olduğumuz muhalefet ile yasak ve baskılara karşı halkımızın dayanışma içerisinde direnmesine ve AKP’ye karşı meydan okumasına güç verdik. Ayrıca yurtdışındaki siyasetçiler ile uluslararası kamuoyunun da AKP ve Türkiye gerçekleri hakkında daha doğru bir görüşe sahip olmasını sağladık.

Bu kapsamda halkın her zaman yanında olan halkın partisi CHP’nin gücü ve önemi bugünlerde çok daha iyi anlaşılmaktadır.

 Değerli Dostlarım,

Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarla Türkiye nüfusunun ~%22’sine ulaşmayı başardık.
Paylaşımlarımızın gösterim sayısı 160 milyonu geçerek Türkiye’deki tüm gazetelerin 1 aylık toplam trajının üzerine çıktı.

https://www.umutoran.com/ sayfasından tüm yaptıklarıma, hakkımda çıkan haberlere ve basın açıklamalarımıza, http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=24&p_sicil=6800 adresinden TBMM faaliyetlerime erişebilir, burada verdiğimiz tüm yasa tekliflerini, araştırma önergelerini, yazılı ve sözlü sorularımızı okuyabilir, özellikle yasa teklifleri ile ilgili önerilerinizi de umut.oran@chp.org.tr, http://www.facebook.com/UMUTORAN ve https://twitter.com/#!/umutoranchp adresinden paylaşabilirsiniz.

Önümüzdeki yılın demokrasinin kökleştiği, özgürlüğün daha da arttığı, toplumsal sorunların azaldığı, adalet ve eşitliğin ülkenin her köşesine yayıldığı günler getirmesini diliyor, hepinize sağlıklı, mutlu ve verimli günler diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
Umut Oran
13.06.2013

umut-oran-1-yilin-hesabini-verdi13062013-1

karanfil

Değerli Dostlarım,

Siyasette en önemli husus, siyasetçinin halka hesap vermesi, açık ve şeffaf bir şekilde yaptıkları konusunda halkını bilgilendirmesidir. Demokrasi, hesap vermeyen, dediğim dedik, kibirli bir üslupla değil ancak halkına hesap veren, bunu bir sorumluluk haline getirmiş bir anlayışla güçlenebilir. Çoğulcu, katılımcı, uzlaşmacı, aktif, yenilikçi, ilerici, saydam ve hesap verebilir bir demokrasi anlayışının hakimin olması için bizlerin de bu kurallara göre hareket etmesi gerekir.

12 Haziran 2011 seçimleri ile İstanbul Milletvekili seçildim. 12 Haziran 2012 tarihinde de sizlerle 1 yıl boyunca yaptığımız işleri ve yasama faaliyetlerini paylaştım. (bkz. https://www.umutoran.com/bireysel/milletvekilligi/)

Geçmekte olduğumuz dönemde İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde de kurumsallaşma, parti kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı, örgütlerimize kaynağın planlı ve adil bir şekilde dağıtılması, bu konuda objektif ölçütlere dayanan bir sistemin kurularak hayata geçirilmesi, örgütlerimize mali özgürlük ile iç denetim disiplinin kazandırılması, yönetişim ve iletişim alanlarında çağdaş yöntemlerin uygulanması gibi bir çok yeniliğe imza attık. Bu kapsamda yaptıklarımızı da Temmuz ayı içerisinde siz dostlarımızla ayrıca paylaşacağım.

24. Dönem 3. Yasama yılı biterken sizlerle bu dönemi paylaşmak, 12 Haziran 2012 tarihi ile 12 Haziran 2013 tarihleri arasındaki yasama faaliyetlerim hakkında bilgi vermek isterim.

Değerli Dostlarım,

12 Haziran 2011 seçimlerinden önce yapmış olduğum bir taahhütname (bkz. https://umutoran.com//wp-content/uploads/2012/06/taahhutname-1.jpg) ile milletvekili seçilirsem neleri öncelik olarak alacağımı ve neleri yapmayacağımı kesin olarak bildirmiştim. Yasama faaliyetlerimin tamamını bu taahhütler çerçevesinde yerine getirmeye çalıştım.

 1. Kanun Teklifleri

12 Haziran 2012 ile 12 Haziran 2013 tarihleri arasında toplam 10 kanun teklifine imza attım. Bu kanun tekliflerime (http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_teklifi_s_sd.uye_ilk_imza_sahibi_teklifleri?p_donem=24&p_sicil=6800) ve (http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_teklifi_s_sd.uyenin_teklifleri?p_donem=24&p_sicil=6800) adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Bunlardan bazılarından bahsetmek isterim.

 1. Türkiye’de iş güvenceleri ve özlük hakları bakımından büyük bir haksızlığa uğrayan Ceza İnfaz Kurumları Personeli’nin özlük haklarının muadilleri ile aynı seviyeye çıkartılması için Temmuz ayında bir kanun teklifi verdim. (bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=109493)

 1. Yine Temmuz ayında, Türkiye’de büyük sorunlara yol açan, Berna, Ferhat gibi nice gencimizin ve bir çok basın mensubunun yargılanarak uzun yıllar boyunca tutuklu kalmasına neden olan bir sorunu ortadan kaldırmak için önemli bir attık. Teklifimiz ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak fiili kapsamında düzenlenen ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen, yine örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişilerin cezalandırılmalarına ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırılmasını; örgütün veya amacının propagandasını yapma suçu, halkın bir kesimini alenen diğeri aleyhine kışkırtmak veya topluma mensup bireyleri bir suç işlemeye teşvik etmek maksadıyla işlenme ve bu faaliyetin yakın ve açık bir tehlike oluşturması hali ile sınırlandırılmasını önerdik. (bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=111322)

 1. Aralık ayında verdiğimiz bir diğer teklif ile kamu yönetiminde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla, 3628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirlenmiş olan kamu görevlilerinin; değeri on altı yaşından büyükler için belirlenen bir aylık net asgari ücretin üçte birini aşan hediye ve hibe niteliğindeki eşyayı, bunları aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmeleri zorunluluğu getirilmesin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların Türk vatandaşlarından kabul ettikleri hediyeler için halen yürürlükte bulunan sınırlamanın daha da genişlemesini önerdik.

(bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=116618)

 1. Ocak ayında Şehit aileleri ile gazilerimizin hakları bakımından çok önemli bir talebi yerine getirmeye çalıştık. Türkiye’ye en büyük fedakarlığı yapmış bu insanlar için her şeyi yapmak boynumuzun borcudur inancıyla hareket ederek onların talepleri doğrultusunda bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye sunduk. Teklif ile askerlik hizmeti yaparken görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden yedek subay, erbaş ve erlerin eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerinden birisinin 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işletmelerinde istihdam edilmesi; hayatını kaybeden bu kişilerin henüz askerliğini yapmamış en büyük erkek kardeşlerinin askerlikten muaf tutulmaları ve varsa diğer erkek kardeşlerinin bağlı olduğu askerlik şubesinin bulunduğu ile komşu olan ilde askerlik görevinin yerine getirmesinin sağlanması; askerlik hizmeti yaparken görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden yedek subay, erbaş ve erlerin eş, çocuk, anne, baba ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve gaziler ile vazife malullerinin tükettikleri elektrik enerjisinden %50, kullandıkları içme suyundan %90 indirimli, toplu taşımadan ücretsiz ve hava ulaşımından %50 indirimli faydalanmalarını önerdik. (bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=118354)

 1. Her zaman bölgesel kalkınma, bölgeler arası farklılıkların giderilmesi, sosyal barış için çalıştım. Kalkınmanın Anadolu’ya yayılması, Anadolu’da iş ve aşın olması, insanların doğdukları yerde doyması için çalıştım. 5084 sayılı Teşvik Kanunu’ndan tüm eksikliklerine rağmen 49 ilde 750.000 kişi, emekçiler ve girişimciler yararlanıyordu. AKP bu kanunu yürürlükten kaldırdı. Ben de hızla iş dünyasının ve emekçilerin talepleriyle, bu illerde yaşayan milyonlarca vatandaşımızın istekleri doğrultusunda kanunun yürürlükte kalması ve kademeli bir geçiş dönemi ile yürürlüğünün 3 yıl içerisinde son bulması için bir teklif hazırlayarak bunu TBMM’ye sundum. Teklifimiz ile, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki ve enerji desteğine ilişkin teşviklerin 3 yıl daha uzatılarak devam ettirilmesi amaçlanıyor ve hala komisyonda görüşülmeyi bekliyor. (bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=118779)

 1. Kurtuluş Savaşı sırasında üstün yararlılıklar ve kahramanlıklar gösterilen, toplam 95 bin 261 kahramana İstiklal Madalyaları verildi. Halen yaşayan İstiklal Savaşı Gazimiz olmasa da, bu aziz vatanı bize emanet eden Kurtuluş Savaşı Kahramanlarımızın 561 dul eşi bugün itibariyle kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Bu büyük problemi ortadan kaldırmak ve onların hak ettikleri yaşam düzeylerini kendilerine sağlamak için bir kanun teklifi hazırlayarak Mart ayında TBMM’ye sundum. Teklifim ile Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu nedenle kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş olan vatandaşların hak sahibi dul eşlerine herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın 16 yaşından büyükler için belirlenen brüt asgari ücretin tamamının net olarak ödenmesi ve hiçbir şekilde bu aylıktan kesinti yapılmamasını önerdim. Teklif hala ilgili komisyonda görüşülmekte olup, diğer milletvekillerinin bu önemli adıma verecekleri desteği bekliyor.

(bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=121407)

 1. Haziran ayı içerisinde ise Kamu kurumları tarafından Biber Gazı ithalatı, imalatı ve kullanımının yasaklanması için bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye sundum. AİHM ve Avrupa İşkence ve Kötü Muamelemeyi Önleme Komitesi tarafından da kullanımının kısıtlanması talep edilen, Türkiye’de insanların sağlık sorunları yaşamasına hatta can kayıplarına neden olan, orantısız bir şekilde kullanılarak vatandaşların haklarını kullanmasını engelleyen Biber Gazı’nın yasaklanması ile Türkiye’de vatandaşa uygulanan kötü muamele ve şiddetin de önüne geçmeyi hedefliyoruz. (Bkz:http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/05/30/chpden.biber.gazi.yasaklansin.teklifi/710088.0/)

 1. Araştırma Önergeleri

Bu dönemde toplam 44 araştırma önergesine imza attım, 6 araştırma önergesi hazırladım. Bunların TBMM sitesi tarafından yayınlanmakta olanlarına

(bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/meclis_arastirma_onergeleri.uyenin_onergeleri?donem_kodu=24&p_sicil=6800)

ve

(bkz:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/meclis_arastirma_onergeleri.uyenin_ilk_imzali_onergeleri?donem_kodu=24&p_sicil=6800) adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Bazı araştırma önergelerimizden özellikle bahsetmek isterim;

 1. Havacılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdik. (http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/meclis_arastirma_onergeleri.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=109256)

 1. 23 Ekim 2012 tarihinde yaşanan büyük deprem ve sonrasında yaşanan artçılarla yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, büyük ekonomik ve sosyal bir yıkıma uğrayan Van’da yaşayan vatandaşlarımızın, ekonomik, sosyal, kültürel, barınma ve eğitim alanlarında yaşadıkları sorunların tespiti ile bu sorunların çözüm yolların bulunması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdik. (bkz: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/10/10-145031gen.pdf)

 1. Türkiye için bir devlet projesi olan AB ile tam üyelik müzakerelerinde yaşanan başarısızlık sebebiyle, AB ile yaşanan sorunların tespiti ile bunların çözülmesi için gereken adımların belirlenmesi için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdik. (bkz: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/meclis_arastirma_onergeleri.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=116594)

 1. Türkiye için çok kritik olan pamuk ve pamukçuluk sektörü de bizim için çok büyük bir öneme sahipti. Türkiye son 10 yılda 21,7 milyar dolarlık pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ithal etti. Aynı kalemlerden yaptığı ihracat ise 12,6 milyar dolarda kaldı. Türkiye, son 10 yılda pamukta 9 milyar dolardan fazla dış ticaret açığı verdi. 1990’lı yıllarda ihtiyacından fazla pamuk üreten, bunu dünyaya satarak zenginleşen Türkiye’nin dünya pamuk üretimi içerisindeki payı 10 yılda yüzde 4,6 seviyesinden yüzde 4,1 seviyesine düşerken, Türkiye dünyanın en pahalı pamuğunu üretip dünyadaki herkesden daha ucuza satan bir ülke haline gelirken, yetersiz destekler ve hatalı tarım politikası sebebiyle pamuk üreticilerinin sayısı her geçen gün azalırken, 2002 yılında 964 bin ton pamuk üreten Türkiye 675 bin ton pamuk üreten bir ülke haline gelmişken buna duyarsız kalmamız beklenemezdi. Pamuk sektörünün yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarının bulunması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdik.

 1. Yargı sistemi de hepimiz açısından hayati bir öneme sahip. Adalet Bakanlığı tarafından topluma sunulan güncel verilere göre, Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde ortalama bir dava 323, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde 315, İş Mahkemeleri’nde 488 gün sürüyor. İcra Mahkemeleri’nde 106 gün süren davalar, Aile Mahkemeleri’nde 158 gün sürerken, Tüketici Mahkemeleri’nde 285 gün sürmekte, kamu açısından hayati öneme sahip kadastro davaları ise Kadastro Mahkemelerinde 828 gün gibi çok uzun bir sürede görülmekte. Aynı süreler ceza yargılamasında daha da vahim sonuçlar vermekte, 5271 sayılı Kanun’un 250. Maddesi ile görevlendirilen özel yetkili mahkemelerin baktığı davalar soruşturma safhası ile birlikte ortalama 900 gün sürmekte ve büyük hak kayıplarına neden olmakta. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri’nin güncel verilerine göre 2002 yılında 59.429 olan Ceza ve Tevkifevleri nüfusu 59.429’dan 2013 yılında 138.016’ya çıkmış durumda. 2002 yılında 24.621 tutuklu varken bugün 32.314 kişi tutuklu bir şekilde yargılanmaya devam etmekte. Sorunun özüne dokunmayan, makyaj niteliğindeki değişiklikler de yargı sisteminin içinde bulunduğu sorunları çözmemiş, hazırlanan bütün “paket”lere rağmen tutuklu sayısı, tutukluluk süreleri ve cezaevi nüfusu sürekli olarak artmakta, hak kayıplarına neden olan temel yasal düzenlemeler ortadan kaldırılmadığı için insan hakları alanında ağır ihmaller yaşanmakta, örneğin Türkiye dünyada en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülke olarak tanınmaya başlanmaktadır. Bu sebepler Yargı Sisteminin içinde bulunduğu sorunların tespiti ile çözüm yollarının bulunması amacıyla da bir TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ettik. (bkz: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/meclis_arastirma_onergeleri.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=123182)

 1. Ayrıca Mayıs ayı içerisinde, 1 Mayıs’ta yaşanan üzücü olaylar sebebiyle de toplantı ve gösteri özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların belirlenmesini talep ettik. Vatandaşların pratik olarak toplantı ve gösteri özgürlüğünü kutlama hakkından mahrum olduğu, AİHM’in yerleşik içtihatlarına aykırı şekilde vatandaşların feci ve pek fana muamale gördüğü, orantısız güce uğradığı bir ülke demokrasi olamaz. Bu nedenle, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanım sebeplerinin bulunması, kolluk kuvvetlerini orantısız güç kullanmaya sevk eden her türlü kurum içi ve kurum dışı nedenin araştırılması, vatandaşların temel haklarının korunmasının garanti alınması, buna ilişkin sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi için bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını önerdik.

 1. Soru Önergeleri

Bu dönemde dönemde toplam 365 yazılı soru önergesi ile denetim görevini yerine getirmeye çalıştım. Bu soru önergelerine http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_soru_sd.uyenin_soru_onergeleri?p_sicil=6800&p_donemkod=24 adresinden de ulaşabilirsiniz.

Değerli Dostlarım,

Bu dönemde 9 Yurtdışı ziyareti yaptım

Ziyaret

Tarih

KPK 69. Toplantısı

13.Haz.12

24.Sosyalist Enternasyonal Kongresi Cape Town

30.Ağu.12

ABD Ziyareti

08.Kas.12

KPK Başkanlık Divanı

19.Oca.13

Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı Portekiz

03.Şub.13

KPK 71.Toplantısı

14.Şub.13

Londra Kitap Fuarı

15.Nis.13

Brüksel Ziyareti

14.May.13

KPK Başkanlık Divanı Strazburg

20.May.13

12 ayda toplam 40 kez il ziyareti,

İller

Tarih

İzmir

09.Tem.12

Van

16.Ağu.12

Amasya

20.Ağu.12

Sivas

04.Eyl.12

Diyarbakır

21.Eyl.12

Gaziantep

22.Eyl.12

Kilis

22.Eyl.12

Hatay

23.Eyl.12

Van

22.Eki.12

Trabzon

31.Eki.12

Antalya

23.Kas.12

Bursa

29.Kas.12

Muğla

08.Ara.12

Mersin

20.Ara.12

Kocaeli

23.Ara.12

Sakarya

23.Ara.12

Aydın

07.Oca.13

Gaziantep

12.Oca.13

Ordu

15.Oca.13

Manisa

23.Oca.13

Kayseri

24.Oca.13

Muğla

25.Oca.13

Adana

28.Mar.13

Niğde

16.Şub.13

Samsun

17.Şub.13

Tokat

23.Şub.13

Amasya

23.Şub.13

Diyarbakır

01.Mar.13

Yalova

17.Mar.13

Çanakkale

18.Mar.13

Eskişehir

04.Nis.13

Bartın

10.Nis.13

Bolu

22.Nis.13

Tekirdağ

24.Nis.13

Muğla

27.Nis.13

Konya

11.May.13

Karaman

11.May.13

Balıkesir

17.May.13

Aydın

18.May.13

İzmir

06.May.13

31 kez İstanbul ilçe ziyareti gerçekleştirdim.

İlçeler

Tarih

Küçükçekmece

05.10.2012

Çatalca

05.10.2012

Büyükçekmece

06.10.2012

Avcılar

20.10.2012

Ataşehir

05.11.2012

Bakırköy

16.11.2012

Beykoz

17.11.2012

Başakşehir-Kayaşehir

18.11.2012

Esenyurt

19.11.2012

Tuzla

01.12.2012

Büyükçekmece

28.12.2012

Bakırköy

04.01.2012

Avcılar

04.01.2012

Kağıthane

06.01.2012

Esenyurt

02.02.2013

Büyükçekmece

11.02.2013

Yenimahalle

20.02.2013

Tuzla

14.03.2013

Başakşehir

20.03.2013

Beşiktaş

22.03.2013

Şişli

25.03.2013

Kartal

30.03.2013

Ataşehir

30.03.2013

Çatalca

02.04.2013

Kadıköy

13.04.2013

Beyoğlu

19.04.2013

Ataşehir

19.04.2013

Büyükçekmece

27.04.2013

Bakırköy

06.05.2013

Esenyurt

06.05.2013

Küçükçekmece

24.05.2013

Değerli Dostlarım,

Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi olarak her durumda halkın mağduriyetini, sıkıntısı ve sorunlarını yok etmeye, onların her sıkıntısında yanında olmaya çalıştık hem de AKP’nin uyguladığı sistematik baskı politikalarına karşı mücadele ettik. Halkımızın artık demokrasiye daha fazla sahip çıktığı bir ortamda, CHP’nin varlığı halkımıza her zaman güven verdi. 29 Ekim, 1 Mayıs ve Silivri’de ortaya koymuş olduğumuz duruşla ve meydanlardaki gücümüzle halkımızın da güvencesi olduğumuzu gösterdik. Yapmış olduğumuz muhalefet ile yasak ve baskılara karşı halkımızın dayanışma içerisinde direnmesine ve AKP’ye karşı meydan okumasına güç verdik. Ayrıca yurtdışındaki siyasetçiler ile uluslararası kamuoyunun da AKP ve Türkiye gerçekleri hakkında daha doğru bir görüşe sahip olmasını sağladık.

Bu kapsamda halkın her zaman yanında olan halkın partisi CHP’nin gücü ve önemi bugünlerde çok daha iyi anlaşılmaktadır.

 Değerli Dostlarım,

Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarla Türkiye nüfusunun ~%22’sine ulaşmayı başardık.
Paylaşımlarımızın gösterim sayısı 160 milyonu geçerek Türkiye’deki tüm gazetelerin 1 aylık toplam trajının üzerine çıktı.

https://www.umutoran.com/ sayfasından tüm yaptıklarıma, hakkımda çıkan haberlere ve basın açıklamalarımıza, http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=24&p_sicil=6800 adresinden TBMM faaliyetlerime erişebilir, burada verdiğimiz tüm yasa tekliflerini, araştırma önergelerini, yazılı ve sözlü sorularımızı okuyabilir, özellikle yasa teklifleri ile ilgili önerilerinizi de umut.oran@chp.org.tr, http://www.facebook.com/UMUTORAN ve https://twitter.com/#!/umutoranchp adresinden paylaşabilirsiniz.

Önümüzdeki yılın demokrasinin kökleştiği, özgürlüğün daha da arttığı, toplumsal sorunların azaldığı, adalet ve eşitliğin ülkenin her köşesine yayıldığı günler getirmesini diliyor, hepinize sağlıklı, mutlu ve verimli günler diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
Umut Oran
13.06.2013

umut-oran-1-yilin-hesabini-verdi13062013-1