Euratex, 1995 yılında üç Avrupalı Ticaret Derneği olan COMITEXTIL, ECLA ( Avrupa Giyim Sanayicileri Derneği) ve ELTAC’ın birleşmesi ile kurulmuştur. Euratex, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kurumlar karşısında Tekstil ve Hazır Giyim Sanayisini temsil eden tek Avrupalı temsilcisidir. 

Türkiye 2002 yılı başından itibaren; hazır giyimde TGSD/ IHKIB , tekstilde ITHIB/TÜTSİS, Euratex’te Türk tekstil ve hazır giyim sektörünü toplam 4 üye ile temsil etmeye başlamıştır. Ayrıca, Umut Oran TGSD Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde, 5 Aralık 2001’de EURATEX’te Avrupa hazır giyim sanayisini temsilen, başkanlığı devralarak Hazır giyim kanadının başkanı olmuştur.

Avrupa’daki Tekstil, Hazır Giyim, Terbiye, Pamuk, Makine, Perakende sektörlerinin ulusal ve sektörel seviyedeki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Euratex, Avrupa Birliği Komisyonu’na sektör ile ilgili her türlü konuda danışmanlık yapan ve Avrupa Birliği Komisyonu’nda, sektörü etkileyen kararların alınmasında etkili rol oynayan bir Kuruluştur. Türkiye Hazır Giyim ve Tekstil Sanayisini Avrupa’da temsil eden bu dört kurum da Euratex’e tam üye olmakla, bu kararların alınmasında etkili olabilme şansına sahiptir.

Euratex, üyelerinin çıkarlarını gözetirken Avrupa Birliği’nin Kurumsal çatısını ve uluslararası yükümlülüklerini gözönünde bulundurmaktır.

Euratex, bütün sektörü etkileyen ortak çıkarlara yönelik karar ve yasa konularında avrupalı kurumlar ile birlikte, Avrupa Hazır giyim ve tekstil sanayisi adına tavır almaktadır. Konular genellikle ticaret ve sanayi politikaları, araştırma-geliştirme ve yenilikler, Çevre ve sosyal konulardır.Euratex, 1994 GATT Tekstil ve Hazır Giyim Anlaşmasında tanımlanan entegrasyon sürecini kolaylaştırmak ve Sektörün uluslarararası rekabetini güçlendirmek adına çalışmaktadır.