1993 yılında TGSD’ye (Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği) üye olan Umut Oran, 28 Şubat 2002’de TGSD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın ilk gününden itibaren, şartlara teslim olmama anlayışıyla hareket eden Oran, Anadolu’da istihdam yaratmayı ve az gelişmiş bölgelere vergisel muafiyeti hedefleyen, 4325 sayılı yasa ile başlayıp 5084 sayılı yasa ile devam eden tasarısının yürürlüğe girmesi, Türk hazır giyiminin dünya hazır giyiminin liderliğine gelmesi yolunda çaba gösterdi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Oran’ın başkanlığı döneminde, “Anadolu’da Yatırımı ve İstihdamı Teşvik Projesi “ olan “ Anadolu’da Yerinde İş, Aş, Barış “ sloganı ile Anadolu’nun ulusal ve uluslararası yatırımcılara açılmasına öncü oldu. TGSD, sektöre geleceğe yönelik bir vizyon kazandırmak için de UFUK 2010 Projesi’ni başlattı. Yurtiçi ve yurtdışında yoğun lobi çalışmaları yürüten TGSD, asgari ücret üzerindeki kamu yükünün dünya ortalamalarına düşürülmesi ve kayıtdışının önüne geçmek için fazla sayıda işçi çalıştırmayı teşvik edecek bir sistem oluşturulması için çalıştı.