BİR YANDA SANAL TOPLU AÇILIŞ ŞOVLARI,

ÖBÜR YANDA BİTİRİLMEYEN ASIRLIK GERÇEK YATIRIMLAR 

  • AKP’nin “Türkiye’yi yıkıp yeniden yaptıkları” algısı yaratan toplu açılışları, “Show must go on!” mantığıyla Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde de sürerken, Türkiye’de yeterli ödenek ayrılmadığı için 50 yıldır bitirilemeyen önemli kamu yatırımları bulunuyor.
  • DSİ’nin 1964’te başlayan Meriç Taşkın, Kara Yolları’nın aynı yıl başlayan İl Yolları Yapımı projeleri 50 yılını doldurdu. TCK’nın Bozkır-Hadim-Adiller yol projesi 49,  DSİ’nin Isparta Atabey Sulama projesi 46 yılı geride bıraktı.
  • Kamu yatırım programında ayrıca 1970’li yıllarda başlayıp hala devam eden 36 adet, 1980’lı yıllarda başlamış ve hala bitirilememiş 70 ve 1990’lı yıllarda başlayıp hala süren 325 önemli proje yer alıyor.
  • Yani bir yanda toplu açılış şovu, öbür yanda bitirilemeyen asırlık gerçek yatırımlar. Üstelik bunlar; park, kaldırım, kanalizasyon değil, bitirildiğinde ülke ekonomisi ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlayacak gerçek projeler.
  • AKP’nin algı yönetiminde anaokulu, park, kaldırım gibi işler “büyük eser”, “önemli proje”, “dev tesis” olurken; 40-50 yıl önce başlatılan gerçek yatırım projeleri yılan hikâyesine döndü.
  • Her yıl yatırım programlarında iz bedelle ya da sembolik ödeneklerle devam ettirilen bu yatırımların öngörülen bitirilme tarihleri sürekli ötelendi. Yakında açıklanacak 2015 yatırım programında bu tarihlerin de ötelenmesi kuvvetle muhtemel.
  • 1960-1990 döneminde başlayan projelerin bitirilememesinden elbette önceki hükümetler de sorumlu. Ancak onların hiçbiri bu kadar uzun süre iktidarda kalmadı, kaynak imkânları AKP ile kıyaslanmayacak denli azdı.
  • Önceki hükümetlerin hiçbiri sanal kalkınma algısı yaratmak için bu tür bir toplu açılış şovlarına girişmedi.
  • Şimdi Erdoğan ve Davutoğlu’na sormak lazım: Madem 12 yıllık başbakanlığınızda binlerce tesisi, eseri, projeyi topluma kazandırdınız, yarım asırlık kamu yatırımlarını neden bitirmediniz?

AKP’nin adeta “Türkiye’yi yıkıp baştan yeniden yaptığı” algısı yaratan “toplu açılış şovu” yurt çapında devam ederken, ülkede yeterli ödenek ayrılmadığı için 50 yıldır bir türlü bitirilemeyen önemli kamu yatırımları bulunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde il il gezerek, kerameti kendinden menkul binlerce “dev eser”, tesis, proje ve yatırımın (?!) toplu açılışını yaptı. Toplu açılış programları, Erdoğan ve partisinin Türkiye’yi baş döndüren bir hızla büyütüp, kalkındırdığı algısına yol açtı. Oysa toplu açılış listelerinde okul, park, üst geçit, kavşak, cami onarımı, kanalizasyon, sokak asfaltı, kaldırım, imam hatip lisesi, karakol ve bazı diğer idari binalar vb. ağırlıklı yer tutuyordu. Önemli proje, dev eser diye sayılanlar arasında, dış cephe onarım işleri, hatta foseptik, otopark, mesire yeri, fidanlık borsası, fitness, ıtri bitki merkezi, dere kenarına yapılan duvarlar gibi işler bile yer alıyordu. Bazı açılışlarda bir projenin üç bölümü üç ayrı proje gibi gösterildi. zaten yıllardır faaliyette olan okul, tesis gibi yerler yeni gösterilerek listeye alındı. Erdoğan’ın birkaç ay içinde aynı tesisi, binayı iki kez açtığına tanık olduk. Yapay biçimde şişirilen toplu açılış listelerinde ekonomiye getirisi olacak üretken projeler ise yok denecek kadar azdı. Özel sektör tarafından yapılan yatırımlar da toplu açılış listelerine dâhil edilip iktidar icraatı gibi gösterilerek şov aracı yapıldı. Listelerde, ekonomiye getirisi olacak katma değerli gerçek yatırımlar da zaten ağırlıkla özel sektöre aitti. Bunları daha önce belgeleriyle sunduk. Şimdi Erdoğan, “Show must go on!” mantığı ve aynı teknikle, “toplu açılış” şovunu, Cumhurbaşkanlığı döneminde de sürdürüyor. 

YARIM ASIRLIK KAMU YATIRIMLARI HALEN BİTİRİLEMEDİ 

Bir yanda toplu açılış şovu devam ederken, diğer yanda yıllardır yeterli ödenek ayrılmadığı için bitirilemeyen; 40-50 yıldır devam eden önemli kamu yatırımları bulunuyor.

Kamu yatırım stoku içinde ta 1960’lı yıllardan kalan, hala bitirilemeyen 4 önemli yatırım projesi yer alıyor.  Her yıl Meriç nehrinin taşması sonucu sular altında kalan Edirne’nin bu sorununu çözmek amacıyla DSİ’nin 1964’te başlattığı Meriç Taşkın projesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (TCK) aynı yıl başlayan İl Yolları Yapımı projeleri 50 yılını doldurdu. AKP’nin iktidarda ilk yılı olan 2003 yatırım programında bu iki projenin bitirilme yılı 2007 olarak öngörülmüştü. Bu tarih her yıl yatırım programlarında sürekli ötelenerek, 2014 yatırım programında Meriç Taşkın projesi için 2016’ya, İl Yolları için 2017’ye kaydırıldı. Toplam tutarı 2013 fiyatlarıyla 387.2 milyon lira olan Meriç Taşkın projesine aynı yılın sonu itibariyle yapılan kümülatif harcama 278.7 milyon liraydı ve projenin bitirilmesi için 108.5 milyon lira gerekirken, 2014 yatırım programında 15 milyon liralık bir ödenek ayrıldı. Karayolları’nın toplam tutarı 6 milyar 590.9 milyon lira olan ve 2013 sonu itibariyle kümülatif  2 milyar 320.1 milyon lira harcanan İl Yolları projesine, 2014 yılında kalan tutarın sadece yüzde 1.6’sı kadar olmak üzere 70 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu düzeyde bir yıllık ödenekle projenin 2017’de bitirilmesi için bir mucize olması gerekiyor.

Bu konuda yapılacak olası itirazı ve öne sürülebilecek argümanları dikkate alarak şunu sormak istiyoruz: Eğer bunlar doğası gereği sürekliliği olan projeler (?) ise neden her yıl yatırım programlarında ötelenen “bitiş yılı” ibareleri ile yer alıyor, (ucu açık bir yatırım süreci ise) toplam proje tutarı neye göre hesaplanıyor?

Yine 1960’lı yıllarda başlatılan TCK’nın Bozkır-Hadim-Adiller yol projesi 49,  DSİ’nin Isparta Atabey Sulama projesi 46 yılı geride bıraktı. Bu iki proje için de öngörülen bitirilme yılı şimdilik 2016 ve 2017.

1960’lardan kalan dört kamu yatırımı

Proje No Kuruluş Proje Adı Yer Karakteristik Başlama yılı-
Öng.Bitiş Yılı
Proje Tutarı
(Bin TL)
2013 sonu Küm.Harc
(Bin TL)
2014 Ödeneği
(Bin TL)
1964A010080 DSİ Meriç taşkın Edirne Taşkın ve drenaj 1964-2016 387.200 278.724 15.000
1964E042100 TCK İl yolları yapımı Muhtelif Top. 5706 km. 1964-2017 6.590.864 2.320.143 70.000
1965E040710 TCK Bozkır-Hadim-Adiller Karaman, Konya 2A 100 km. 1965-2016 78.582 67.533 500
1968A010100  DSİ Atabey sulama Isparta Sulana, yenileme 1968-2017 317.199 199.645 100

1964-1999 DÖNEMİNDEN KALMA, BİTMEMİŞ 431 GERÇEK YATIRIM

Toplam 2 bin 753 kamu yatırımının yer aldığı 2014 yatırım programında, 1960 model bu 4 yatırımın dışında; 1970’li yıllarda başlayıp hala devam eden 36 adet, 1980’lı yıllarda başlamış ve hala süren 70 ve 1990’lı yıllarda başlayıp hala devam eden 325 önemli proje olduğu görülüyor.

Üstelik bunlar; park, kaldırım, kanalizasyon, sokak asfaltı, hanımlar lokali değil, bitirildiğinde ülke ekonomisi ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlayacak gerçek projeler.

Bunlar içinde GAP ile DAP, KOP, DOKAP gibi diğer entegre bölgesel kalkınma projeleri kapsamında olanlar önemli yer tutuyor.
Yani bir yanda sanal toplu açılış şovu, öbür yanda bitirilemeyen asırlık gerçek yatırımlar…

AKP’nin algı yönetiminde anaokulu, park, kaldırım gibi işler “büyük eser”, “önemli proje”, “dev tesis” olurken; 40-50 yıl önce başlatılan gerçek yatırım projeleri yılan hikâyesine döndü.

Her yıl yatırım programlarında iz bedelle ya da sembolik ödeneklerle devam ettirilen bu yatırımların öngörülen bitirilme tarihleri sürekli ötelendi.

Yaşlı projelerden; Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 1973’te başlayan 48 kilometrelik Seydişehir 13. Bölge Hududu-Mortaş Bağlantısı ve 1974’te başlayan 70 kilometrelik Elmalı ayrımı-Finike yol yapımları ile DSİ’nin 1974’te başlayan Konya Çumra II. Merhale projesinin öngörülen bitirilme tarihi bu yıl. Yine Karayolları’nın 1979’da başlayan 124 kilometrelik Kalkan-Fethiye-2. Bölge Hududu yol projeleri için öngörülen bitiş yılı 2014.  Ancak yakında açıklanacak 2015 yatırım programında bu tarihlerin de ötelenmesi kuvvetle muhtemel.

BİTİRİLEMEYEN YATIRIMLAR VERİMLİLİĞİNİ YİTİRDİ

Zamanında bitirilemeyen yatırımlar önceliğini ve yapılabilirliğini yitiriyor, verimsiz hale geliyor. Dünya Bankası’nın PEPSAL kredilerinin kullanım koşullarının bir sonucu olarak “yatırımların rasyonalizasyonu” programı kapsamında 2001’den itibaren yapılabilirliğini yitiren kamu yatırımlarını ayıklama işlemine başlanmıştı. Bu kapsamda AKP de iktidara geldiğinde yaptığı eleme ile 2002 sonu itibariyle 4 bin 414 olan kamu yatırım projesi sayısını 2003 yatırım programında 3 bin 851’e çekmişti. Toplam kamu yatırımı sayısı, 2004 yılında 3 bin 555’e, 2005 yılında 2 bin 627’ye ve 2006’da 2 bin 525’e kadar düşürülmüştü. İzleyen dönemde kamu yatırım stoku bir miktar artsa da bu artış düşük kaldı.

AKP’NİN İHMALİ BÜYÜK…

1960-1990 döneminde başlayan projelerin hala bitirilememesinden önceki tüm hükümetler sorumludur. Ancak onların kaynak imkânları, AKP ile kıyaslanmayacak denli yetersizdi. Buna rağmen önceki hükümetler “satmak değil yapmak” peşindeydi ve kıt kaynaklarla bu projeleri gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. İktidarı döneminde kamu varlıklarının özelleştirilmesinden 60 milyar dolar gelir elde eden AKP hükümeti, önceki hükümetlerin başlattığı bu önemli kamu yatırımlarını bir an önce ekonomiye kazandırmak için gerekli ödeneği ise ayırmaktan sürekli kaçındı.

Ayrıca önceki hükümetler bu kadar uzun süre iktidarda kalmadı ve hiçbiri sanal kalkınma algısı yaratmak için bu tür bir toplu açılış şovu peşinde koşmadı.

2014 YATIRIM ÖDENEĞİNİN BEŞTE BİRİ SURİYE’YE HARCANDI

1960 ve 1970’li yıllarda başlayan 40 projenin toplam tutarı 39.8 milyar TL, 2013 sonu itibariyle bunlara yapılan harcama 22.4 milyar TL. Bu projelerin bitirilmesi için yaklaşık 18 milyar lira gerekiyor. Bu projelere 2014 yatırım programında ayrılan ödenek ise 1.6 milyar lira.

Buna karşılık AKP hükümeti, yanlış dış politika ile Türkiye’ye yığılan 2 milyon Suriyeli için 4.5 milyar dolar (yaklaşık 10 milyar lira) harcadığını açıkladı.

Bu arada, 2014 yatırım programında yer alan (belediyeler hariç) toplam 2 bin 753 kamu yatırımının tümü için ayrılan toplam ödenek ise 47.5 milyar lira. Buna göre yıllık toplam kamu yatırım ödeneğinin beşte birinden fazla bir tutar hükümetin dış politika yanlışı yüzünden harcanmış oldu.

Şimdi Erdoğan ve Davutoğlu’na sormak lazım: 

Madem 12 yıllık başbakanlığında Erdoğan binlerce tesisi, eseri, projeyi topluma kazandırdı peki yarım asırlık kamu yatırımlarını neden bitirmedi? Davutoğlu bunları ne zaman bitirecek?

Kamu yatırım programındaki; 1964-1999 döneminde başlayıp hala bitirilememiş projeler

Proje No Kuruluş Proje Adı Yer Karakteristik Başlama yılı-
Öng.Bitiş Yılı
Proje Tutarı
(Bin TL)
2013 sonu Küm.Harc
(Bin TL)
2014 Ödeneği
(Bin TL)
1964A010080 DSİ Meriç taşkın Edirne Taşkın ve drenaj 1964-2016 387.200 278.724 15.000
1964E042100 TCK İl yolları yapımı Muhtelif Top. 5706 km. 1964-2017 6.590.864 2.320.143 70.000
1965E040710 TCK Bozkır-Hadim-Adiller Karaman, Konya 2A 100 km. 1965-2016 78.582 67.533 500
1968A010100  DSİ Atabey sulama Isparta Sulana, yenileme 1968-2017 317.199 199.645 100
1972E042140 TCK Silvan-Malabadi-H.Köprü-
11. Böl.Hd. (GAP)
Batman, Siirt,
Diyarbakır
1A, BY 98 km. 1972-2017 187.901 151.665 3.000
1973E040870 TCK Seydişehir-13.Bl.Hd.
(Mortaş bağl.)
Konya BY 48 Km. 1973-2014 146.232 107.045 500
1973E040980 TCK BSK yapımı Muhtelif top. 1563 Km. BSK yap. 1973-2017 5.521.918 3.515.511 43.346
1973E040990 TCK (Sındırgı-Simav) Ayr.-
Demirci-Salihli
Manisa-Kütahya 2A 124 Km. 1973-2016 71.709 58.382 250
1974E040240 TCK Ormanköy-Akyazı-
Dokuncun-4.Bl.Hd.
Sakarya 1A 33 Km. 1974-2017 165.614 136.982 500
1974E040450 TCK Zonguldak-Ereğli K.y. Zonguldak 1A 26 Km., BY 20 KM 1974-2017 310.972 131.639 5.000
1974E040760 TCK Tunceli-Pülümür-16.Bl.Hd. Tunceli 2 A 89 Km. 1974-2016 54.273 44.894 500
1974H030250  Cumh.Üni. Kampus altyapısı Sivas Knl.,El., Su, Çev. D., yol, ısı mrk. 1974-2016 75.000 66.280 3.000
1974A010550 DSİ Konya Çumra II. Merhale Konya Sulama, yenileme 1974-2014 945.746 939.746 6.000
1974E040680 TCK Elmalı Ayr.-Finike Antalya 1A 70 Km. 1974-2014 46.606 46.106 500
1975A010200 DSİ Tamamlama (GAP,DAP) Muhtelif tamamlama 1975-2018 525.766 418.813 58.500
1976H040130 Kırklareli Üni. Kültür Merkezi,
Kütüphane, Müze ve Diğ.
Muhtelif İnşaat, Kültür Merkezi, kütüphane, depo 1976-2015 605.000 350.000 71.710
1976A010461 DSİ Çıldır II. Merhale (DAP) Kars sulama 1976-2016 177.558 114.189 5.000
1976A010280 DSİ Gönen Balıkesir Depolama, sulama, taşkın 1976-2015 478.399 435.728 10.000
1976E040110 TCK (Nallıhan-Gönük)Ayr. –
1.bl.hd.
Bolu 1A 79 Km. 1976-2016 161.898 145.328 500
1976E040270 TCK Balıkesir-Durunbey-
Harmancık-Tavşanlı
Kütahya,
Bursa, Balıkesir
1A 140 km., Y 47 Km. 1976-2017 513.548 296.005 2.000
1976E040970 TCK Bakımevleri inş. Muhtelif İnşaat-donanım 1976-2016 45.100 30.100 500
1977A010390 DSİ Tesisler
(GAP, DAP, KOP,DOKAP)
Muhtelif muhtelif 1977-2016 272.298 191.987 66.400
1977D400160 DSİ Tesisler Muhtelif muhtelif 1977-2017 200.000 134.699 20.000
1977A010320 DSİ Küçük su işleri Muhtelif depolama, sulama, direnaj, taşkın 1977-2019 10.835.683 1.857.214 1.130.000
1977E040390 TCK Denizli-Acıpayam-
13. Bl.Hd.
Denizli 1A, BY 78 Km. 1977-2017 167.181 60.536 1.000
1977E040600 TCK Antakya-Yayladağ-
Suriye Hd.
Hatay 1A, BY 51 Km. 1977-2017 67.387 54.519 1.000
1977E040640 TCK D.bakır-siverek-Ş.urfa Şanlıurfa, D.bakır BY 187 Km. 1977-2017 419.920 290.469 3.000
1977E040650 TCK Doğu Karadeniz sahil yolu Muhtelif BY 442.5 Km. 1977-2017 8.971.069 8.896.294 19.707
1977E040660 TCK Çobandede-Hınıs-Varto Muş, Erzincan 1A 148 Km. 1977-2017 147.957 123.059 500
1977E040280 TCK (Devrek-Zong.)Ayr.-
Karabük-S.bolu
Karabük, Zong. 2A 61 Km. 1977-2017 297.840 244.749 2.500
1977E042180 TCK Şube tesisleri inşaatı Muhtelif inşaat, donanım 1977-2016 84.800 41.301 10.000
1977E042970 TCK Gn.Md. Sos. Tes. İnş. Ankara inşaat, donanım 1977-2016 48.572 48.566 1
1977H030010 Çukurova Üni. Kampus altyapısı Adana Altyapı, çevre 1977-2016 50.000 46.415 3.000
1977H030080 O.gazi Üni Kampüs Altyapısı Eskişehir Altyapı, çevre 1977-2016 46.200 43.095 3.000
1978H030020 KTÜ Kampüs Altyapısı Trabzon Altyapı, çevre 1978-2016 52.000 39.911 4.000
1978H030070 Uludağ Üni. Kampus altyapısı Bursa Altyapı, çevre 1978-2016 110.000 97.792 1.500
1979H030030 19 Mayıs Üni. Kampus altyapısı Samsun Altyapı, çevre 1979-2016 82.000 73.938 4.000
1979E040300 TCK Kalkan-Fethiye-2.Bl.Hd. Antalya 1A, BY 124 Km 1979-2014 131.500 129.500 2.000
1979E040280 TCK Zara-Geminbeli-Suşehri Sivas BY 55 Km. 1979-2017 385.095 139.221 3.000
1979H030140 Anadolu Üni. Kampus altyapısı Eskişehir Altyapı, çevre 1979-2016 66.000 63.729 1.500

Basın Açıklaması:
50-YILDIR-BITMEYEN-KAMU-YATIRIMLARI_UMUTORAN-1

Print Friendly, PDF & Email