“Önce Tüpraş, şimdi Boydak, sırada cemaat ve dershaneler mi var?”

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Gezi olayları sonrasında Tüpraş’ta başlayan denetimin şimdi de Boydak’a kaydırıldığını belirterek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “Sırada dershaneler ve onların bağlı olduğu cemaat şirketleri, medya organları mı var?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Oran, önergesinde, “demokratik hiçbir toplumda Maliye Bakanlığı, müfettişleri ve ilgili kurullarını iş dünyasını baskı altına almak, muhalif veya iktidardan farklı düşünen girişimcilere yönelik bir ceza aracı haline getirmesinin kabul edilemeyeceğini” vurguladı. “Demokrasilerde kurallar eşitlikçi, hukuka ve adalet duygusuna uygun bir şekilde kullanılmalıdır” diyen CHP’li Oran’ın Başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

Denetim Tüpraş’la başladı

– İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde birinci olan Tüpraş’a yapılan rutin dışı, istisnai, aramalı denetim süreci sonunda şirket büyük bir zarara uğramıştır. Gezi olayları esnasında yaptığınız açıklamalarda ilgili grubu kastederek mutlaka hesap soracağınızı belirtmiştiniz. Bu rutin bir uygulama mıdır, yaptığınız açıklamadan sonra böyle bir aramanın gerçekleştirilmesi yönünde Maliye Bakanı’na yazılı veya sözlü bir talimatınız bulunmakta mıdır? Varsa bu talimatınızın içeriği nedir?

Boydak incelemesinin gerekçesi nedir?

– TÜPRAŞ’a yönelik baskını eleştiren ve bu konudaki rahatsızlığını beyan eden Boydak Holding’e bağlı şirketlere yönelik Maliye incelemesinin sebebi nedir, bu konuda herhangi bir talimatınız bulunmakta mıdır, talimatınızın içeriği nedir?

Niçin böyle bir talimat verdiniz?

– Kamuoyuna yansıyan biri maden, biri medya diğeri ise yayıncılık sektöründe uzman iki büyük holdinge yönelik mali incelemede bulunulması ve yüksek miktarlı ceza yazılması talimatı verdiğiniz bilgisi doğru mudur? Eğer bu gruplar bu zamana kadar hukuk dışı iş ve eylemler yapmış ise bunların bugüne kadar soruşturulmamasının nedeni nedir? Eğer bu şirketler böyle bir hukuk dışı eylem içerisinde bulunmamışsa mali yapılarını ağır bir şekilde bozabilme riski olan böyle bir mali denetimin başlamasına yönelik talimatınızın gerekçesi nedir?

Taraf olmayan bertaraf mı olacak?

– Bu denetim çalışmalarında sizin zaman zaman kullandığınız “taraf olmayan bertaraf olur” şiarından mı hareket edilmektedir?

Sıra dershane ve cemaatte, medyasında mı?

– Dershanelerin kapatılması talimatınızın ardından bu grup ve cemaate, özellikle de bazı medya organlarına yönelik bir denetim talimatı da verdiniz mi?

– Sizin talimatınız üzerine Maliye Bakanlığı 1 Ocak 2005 tarihinden bu yana hangi şirketlere inceleme yapmıştır?

Gezi sonrasında kimler incelemeden geçti?

– Gezi olaylarından sonra 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Maliye birimleri hangi büyük şirket ve holdinglerde inceleme başlatmıştır, bunların sonuçları ne olmuştur?

– İş dünyasına yönelik adalet hissini zedeleyen, keyfi, hiçbir hukuki tutarlılığı olmayan soruşturmalar açılmasının Türkiye’nin uluslararası itibarını da zedelediği bilinmektedir. Böyle bir durum “risk” faktörünü arttırmakta, uluslararası yatırımcıları kaçırmakta dolayısıyla Türkiye’nin çok ihtiyacı olan doğrudan sermaye girişlerini de engellemektedir. Bu tip bir algı oluşmasının sonuçları hakkında ilgili Bakanlardan bir rapor aldınız mı, bu sorunun çözülmesi için belirlediğiniz plan nedir?

Print Friendly, PDF & Email