Hükümetin özellikle tekstil sektörünü Mısır’da yatırım yapmaya teşvik ettiğini kaydeden Oran şunları söyledi: “Şimdi ise yatırımcılar kendi kaderine terk edildi. Halbuki hükümet özellikle Doğu ve Güneydoğu’da doğru teşvik politikaları uygulayarak, Mısır koşullarını Türk ihracatçısı ve sanayicisine sağlasaydı bugün Mısır’a kayan yatırımlar kendi topraklarımızda iş, aş ve sosyal barışı sağlayacaktı.”

posta

Print Friendly, PDF & Email