TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 21.03.2013

 

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

 

  1. TBMM yakınındaki Nevzat Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu’nun iken Sayıştay Başkanlığı’na devredilen bina Ombudsmanlık Kurumuna mı tahsis edildi? Binanın tahsisi hangi koşullarda gerçekleşti, protokol-sözleşme yapıldı mı? Binanın devri için herhangi bir ödeme yapılacak mı, ödeme söz konusu ise yıllık toplam kaç TL ödenecektir/ödenmiştir?
  1. Söz konusu binanın tadilatı, güçlendirmesi, tefrişatı TBMM tarafından yapıldıysa harcamaların toplam meblağı kaç TL’dir? Bu harcamalar TBMM Başkanlığı’nın 2013 mali yıl bütçesinin hangi kaleminden karşılanmaktadır?
  1. TBMM Başkanlığı personelinden 7 kişinin bugün itibariyle Ombudsmanlık faaliyetleri için bu binada görevlendirildiği doğru mudur? Söz konusu personelin isim ve eski-yeni görevleri nelerdir? Süreç içerisinde TBMM’den 200 personelin buraya kaydırılacağı duyumunun doğruluk payı nedir? Burada görevlendirilen personelin özlük ve maddi haklarında bir kayıp söz konusu mudur, bu personelin eline geçecek aylıktaki değişim kaç TL olacaktır?
  1. Başdenetçi ve kamu denetçilerinin,  her ne ad altında olursa olsun yapılacak ödemelerle birlikte 2013 yılı içerisinde ellerine geçecek brüt ve net aylık miktarı kaç TL’dir?
Print Friendly, PDF & Email