TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.
Umut ORAN
CHP İstanbul Milletvekili
Bilindiği üzere, 3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlanmış, ancak bugüne kadar tam üyelik için açılıp kapatılması gereken 33 fasıldan sadece bir tanesi kapatılabilmiştir. Gelinen süreçte, tam üyelik için gereken birçok koşul gerçekleştirilememiş, 12 Ekim 2011 tarihinde açıklanan AB İlerleme Raporu da birçok noktadaki eksiklikleri bir kere daha gündeme getirmiştir. Bu durum 09/03/2002 tarihinde ulusal gazetelere de yansıyan “Biz, Türkiye’nin AB’ye girmesinden yanayız. Gelişen ve küreselleşen dünyada medeniyetin ve gelişmenin varoşlarında kalmamak ve kenar mahalle ülkesi olmamak için AB’ye girilmesi gerektiğini savunuyoruz” ve 2009 yılında Brüksel’de bulunan Avrupa Politika Merkezi’nde yapmış olduğunuz “AB’nin alternatifi yok. Avrupa Birliği katılım süreci, Türkiye açısından birinci önceliğe sahip” yönündeki açıklamalarınızla bir tezat oluşturmaktadır. Bu çerçevede,
1- Bilindiği üzere, Güney Kıbrıs Rum Kesimi 2004 yılında Avrupa Birliği’ne tam üye olmuş, Türkiye de tam üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. Tam üyelik müzakereleri için gereken anlaşmalara imza atıldığı zaman Güney Kıbrıs Rum Kesimi zaten bir AB üyesi idi. Bu durum bilinirken Türkiye olarak imza attığımız o tarihte çözüm formülünüz neydi? Bu konu ile ilgili hükümetinizin Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ilişkilerde planlayıp da yaşama geçiremediği adımlar, önlemler nelerdir?
2- 19 Temmuz 2011 tarihinde yaptığınız bir açıklamada da “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dönem başkanlığında, kesinlikle kendileriyle görüşmeyiz. AB ile ilişkiler donar. 6 ay Türkiye-AB ilişkisi yoktur” ifadesi geçmektedir. Avrupa Birliği ile ilişkilerin yok olmasından kast ettiğiniz nedir? Hükümetin planı Türkiye’yi tam üyelik müzakerelerinden çekmek midir? Tam olarak “donmak” “yok olmak” olarak ifade edilen politikalar hangi unsurlardan oluşmakta ve neyi kapsamaktadır?
3- Güney Kıbrıs’ın bizim üyeliğimize karşı oy kullanacağı ortada iken bunu önlemek amacıyla ne tür çalışmalar yaptınız? Güney Kıbrıs’ın 8 ay sonra Temmuz 2012’de AB Dönem Başkanı olacağı belli iken şimdi neden “AB ile ilişkiler donar” diyorsunuz? Bundan sonraki süreçte Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığı ile ilgili olarak hükümetinizin yol haritası nedir?

Print Friendly, PDF & Email