TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.
Umut ORAN
CHP İstanbul Milletvekili
Bilindiği üzere, 3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlanmış, ancak bugüne kadar tam üyelik için açılıp kapatılması gereken 33 fasıldan ancak bir tanesi kapatılabilmiştir. Gelinen süreçte, tam üyelik için gereken birçok koşul gerçekleştirilememiş, 12 Ekim 2011 tarihinde açıklanan AB İlerleme Raporu da birçok noktadaki eksiklikleri bir kere daha gündeme getirmiştir. Bu çerçevede,
1- 3 Ekim 2005 tarihinden 13 Ekim 2011 tarihine kadar geçen sürede, hükümet hangi sebeple 33 fasıldan ancak bir tanesinin kapatılması gibi bir sonuçla karşılaşmış, yapılması gerekip de gerçekleştirilmeyen konuların ayrıntılı listesi nedir?
2- 3 Ekim 2005 tarihinde öngörülemeyen, ancak sonradan ortaya çıkan hangi koşullar tam üyelik müzakerelerinin bu şekilde ağır ilerlemesine neden olmuştur?
3- 12 Ekim 2011 tarihinde açıklanan ilerleme raporu ile ilgili TBMM’de kapsamlı bir değerlendirme yapılması yararlı olacaktır. TBMM’de böyle bir toplantı yapmayı düşünüyor musunuz?
4- Bahsi geçen ilerleme raporunda anılan, özellikle temel hak ve hürriyetler, yargı, yürütme, yolsuzlukla mücadele gibi alanlardaki eksikliklerin giderilmesi için somut bir planlama yaptınız mı, hangi adımları atacaksınız?

Print Friendly, PDF & Email