“Avrupa liderler Yunan halkının seçimlerine saygı duymalı” 

“Çipras, Yunanistan’ı Euro Bölgesi’nde tutmak için gerekli tüm çabayı göstermeli” 

“AB’nin imajı, Yunanistan’ı kurtarmak için tüm çabaları sarf etmezse imajı geri dönülemez bir darbe alacak”

NEW YORK

Tüm Dünyada 120 sol partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal’in (SE) 5-7 Temmuz 2015 tarihleri arasında New York’ta BM Binasında gerçekleştirilen toplantılarına  katılmak için ABD’ye giden SE Başkan Yardımcısı, CHP’li Umut Oran, toplantı öncesinde Başkanlık Divanı’nda Yunanistan için bildiri yayınladıkların bildirdi.

Umut Oran, Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı’nın 5 Temmuz’da yaptığı toplantıda alınan bildiride öne çıkan unsurları şöyle özetledi:

“… Biz Avrupalı ​​liderler ve kurumları Yunan halkının demokratik seçimlerine saygı duymaya ve tüm taraflar için uygulanabilir bir anlaşma için yapıcı davranmaya çağırıyoruz… Biz Yunan Başbakanına, seçilmiş olduğu temeldeki salahiyete saygı göstermesi ve Yunanistan’ı Euro Bölgesi’nde tutmak için gerekli tüm çabayı göstermesi çağrısında bulunmaktayız… Dünyanın en zengin bölgesi olan AB’nin imajı, tam bir çöküşün kıyısındaki bir üye devleti kurtarmak için tüm çabaları sarf etmemiş olmakla geri dönülemez bir darbe alacaktır.”

“Terorizme Karşı Savaş ve Güvenlik”, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, “İklim Değişikliği” ve “Mülteci Hakları” başlıklı toplantıların da gerçekleştirileceği Sosyalist Enternasyonal’de alınan Yunanistan bildirisinin tam metnine aşağıda ulaşabilirsiniz:

Yunanistan seçmenleri, referandumun aşırı zaman kısıtlamaları altında gerçekleştirilmiş olmasına rağmen kendilerini ifade ettiler.
Euro bölgesi taslak anlaşması ve IMF uyum programı ile ilgili verilen hayır oyuna tüm taraflarca saygı duyulması ve yeni bir anlaşmanın hızlı bir şekilde müzakere edilmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda Yunan halkı kuvvetli bir şekilde Euro bölgesi üyesi olarak kalmak dileğindedir.

Bu yeni anlaşmanın, Yunanistan’ın gayri safi milli hasılasındaki %25 düşüş ve %40’lık bir genç nüfus işsizlik oranı gibi acı verici fedakarlıklarla mali ayarlamalar yapmak için büyük bir çaba göstermiş olduğu gerçeğini hesaba katması gerekmektedir.
Hayır oyu her şeyden çok gelecek için umudu olmayan bir toplumun, ekonomik gelişme ve reel ekonomiyi tahrip eden “kemer sıkma” politikaları ile uç noktalara itilen bir toplumun ümitsizliğini göstermektedir.

Yunanistan, AB’de 2008’deki küresel finansal krizin sonuçlarının vurduğu ilk ülke oldu.

2009 yılında sosyalist Yunan hükümetinin çabalarına rağmen, Avrupa, piyasa baskılarına karşı etkin ve birleşik bir şekilde cevap vermekte yavaş kaldı.

Bu zamanda AB’nin daha planlı ve kararlaştırılmış bir tepkisi Yunan krizinin devamı ile ilgili gelen aşırı sıkıntı ve dramatik ikilemi önleyebilirdi.

Avrupa’nın muhafazakar yönetimi, Başbakan Papandreou liderliğindeki sosyalist hükümetin Avrupa ve Yunanistan için kilit olan kemer sıkma politikalarından ziyade derinlemesine reform uyarılarına kulak asmış olsa, bir referandumu daha önceki bir aşamada desteklemiş olsa, bu kriz demokratik bir değişim ve ilerleme adına bir fırsat olabilirdi. Avrupa kurumlarındaki muhafazakar çoğunluk uyarıları dikkate almayı reddetti ve yatırımları ve iş yaratmayı teşvik eden sağlam bir ekonomik iyileşme için temelleri tasarlamaktan ziyade mali konsolidasyon ve istihdam piyasasın reformuna ehemmiyet vermekte ısrar etti.

Bu hafta, Yunanistan’da ve AB’de çok önemli kararların alınması gerekmektedir.

Biz Yunan Başbakanına, seçilmiş olduğu temeldeki salahiyete saygı göstermesi ve Yunanistan’ı Euro Bölgesi’nde tutmak için gerekli tüm çabayı göstermesi çağrısında bulunmaktayız. Başbakanın, Evet veya Hayır oylarına verdikleri destekten bağımsız olarak tüm demokratik politika güçleri ile koordineli bir şekilde hareket etmesi, Avrupa kurumları ile en kısa zamanda bir anlaşmaya, sürdürülebilir bir ekonomi için gerekli elemanları ve reformları içermesi gereken bir anlaşmaya varılması için yapıcı bir şekilde işleyecektir.

Başka bir seçenek, öngörülemeyen sonuçlara sahip olan en kötü insani trajediyi de beraberinde getirecektir.
Biz Avrupalı ​​liderler ve kurumları Yunan halkının demokratik seçimlerine saygı duymaya ve tüm taraflar için uygulanabilir bir anlaşma için yapıcı davranmaya çağırıyoruz.

Dünyanın en zengin bölgesi olan AB’nin imajı, tam bir çöküşün kıyısındaki bir üye devleti kurtarmak için tüm çabaları sarf etmemiş olmakla geri dönülemez bir darbe alacaktır. Avrupa’nın geleceği için, Birliğin Kuzeyi ve Güneyi arasındaki boşluğu kapatmak adına bir yol bulunması hayati önem taşımaktadır.

Biz Avrupa Merkez Bankasını Yunan bankacılık sitemini desteklemeye çağırıyoruz çünkü çöküşün kurbanları paralarını yurt dışına gönderen varlıklı vergi kaçakçıları olmayacaktır, aksine küçük birikimlerini kaybetme riskinde olan toplumun daha zayıf kesimleri olacaktır.

Referandumun ertesi günü, tüm taraflar için suçlamalarda bulunmaya yer yoktur. Şimdi demokrasi ve bireysel haklara saygı duyma zamanı, zıtlaşmaya ve taktik oyunlara dur deme zamanı ve girilen bu açmazdan nasıl beraberce çıkılabileceği konusunda dürüst bir tartışmayı teşvik etme zamanıdır.

SEden-Avrupa-Liderlerine-Cagri-1.docx
Print Friendly, PDF & Email