Geçmiş yıllarda el konular paralar iade mi edilecek?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15 Nisan’da yaptığı genelge değişikliğiyle gümrüklerde belli limitin üstündeki nakit parayı bildirim yükümlülüğün kaldırması kara paranın aklanması ve terörün finansmanı açısından birçok soruna yol açacağı bildirildi. 
Genelge değişikliği CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran tarafından TBMM gündemine taşındı.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı da olan CHP’li Umut Oran, konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli ile MASAK bağlantısı nedeniyle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e iki ayrı soru önergesi yöneltti.

ABD’de 10 bin Dolar, AB’de 10 bin Euro sınırı var

ABD’nin 10 bin dolar, AB ülkelerinde ise 10 bin Euro değerinde para ve para yerine geçen çek, tahvil, sikke altın gibi parasal araçların ülkeye girişinde gümrük kapısında bildiriminin zorunlu olduğunu anımsatan Umut Oran, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün ise 15 Nisan 2015 tarihinde bu konuda tam tersi yönde çok köklü değişiklikler yaparak bildirim yükümlülüğün kaldırdığına dikkat çekti.

Umut Oran’ın aynı içerikte olan ve iki bakana da yönelttiği önergelerdeki soruları şöyle:

Neden artık savcılığa suç duyurusu yapılmayacak?

– Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün 15 Nisan 2015 tarihli yeni genelgesi ile 2013 tarihli bir önceki genelgede yer alan, yolcu yanında yurda giren nakdin “risk analizi/örnekleme” yöntemiyle kontrol şartı, terörün finansmanı, kara para aklama ve Türk Parasını Koruma Kanunu’na muhalefet suçları yönünden savcılığa suç duyurusu bölümleri neden çıkarıldı?

Beyan zorunluluğu neden kaldırıldı?

– Son değişiklikle, “Mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya ‘diğer kaynaklardan’ temin edilen nakdin gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesi serbesttir. Bu nakdin beyan edilmesi zorunlu değildir, yolcu beyana zorlanamaz” uygulamasının getirilmesinin gerekçesi nedir?

El konular paralar iade mi edilecek?

– Yeni genelgeniz nedeniyle geçmiş yıllarda beyan zorunluluğu sırasında kovuşturma gereği el konulan nakitlerin iadesi yolu açılmayacak mı?

Dış Ticaret’in sınırlamasıyla çelişiyor!

– Bu genelge değişikliği, Avrupa Birliği ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 10 bin Euro veya fazlası nakit taşıyan yolcuların AB üyesi ülkelere giriş-çıkışta beyan şartı uygulamasıyla çelişmiyor mu?

– Son yapılan genelge değişikliği, Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü nün 19.03.2008 tarihli “Nakit Kontrolleri” konulu genelgesine de aykırılık oluşturmuyor mu?

Türkiye kara para aklama cenneti mi olmaz mı?

– Türkiye’ye gümrük giriş noktalarından hiç bir beyanda bulunmadan serbest biçimde nakit para getirilmesinin önünü açarak, ‘terörün finansmanı’, ‘kara para aklama’ ve ‘Türk Parasını Koruma Kanuna Muhalefet’ şüphesinde savcılığı devreden çıkarmanız Türkiye’yi kara para aklama cennetine çevirmez mi, bu uygulama değişikliği terörle mücadelede Türkiye’yi uluslararası arenada hedef ülke haline getirerek, ülkeye duyulan güveni sıfırlamaz mı?

– Kara para aklamanın önlenmesi mevzuatı bu genelgeyle delinmiş olmuyor mu?

Üç ayrı yasaya aykırı değil mi?

– Bu değişiklikler Terörle Mücadele Kanununun 8’nci maddesi (terörün finansmanı suçu), Türk Ceza Kanununun 282’nci maddesi (aklama suçu) ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3’ncü maddesine (muvazaalı işlem) aykırı değil midir?

Kaç kişiye işlem yapıldı, para miktarı nedir?

– 2013 tarihli genelge uyarınca kaç kişi hakkında son 2 yıl içinde işlem yapıldı? Kaç kişiye/tüzel kişiliğe idari para cezası kesildi ve bu cezaların toplamı kaç TL’dir? Genelge uyarınca son 2 yıl içinde bu şekilde muhafaza altına nakit paraların, her bir döviz cinsine göre dağılımı ve toplam miktarları kaçar TL’dir? Son iki yıl içerisinde bu şekilde MASAK’a bildirimde bulunuldu mu, bu bildirim kaç kişi/tüzel kişilik hakkında idi ve bu şekilde MASAK’a bildirilen paranın toplam meblağı kaç TL’dir?

2004’ten itibaren gevşetildi

– 2004’ten önce yurda her türlü nakit girişinde beyan zorunlu olmasına karşın zaman içerisinde sonraki genelgelerle sürekli olarak bu kuralı yumuşatmanızın gerekçesi nedir?

– Son genelgeyle nakit girişinin miktar ve kaynak kontrolünün tümüyle kalktığı bilgisi doğru mudur?

Print Friendly, PDF & Email