Ruhsatı olmayan Cumhurbaşkanlığı Sarayı elektrik abonesi olmadan, kaçak olarak mı elektrik kullanıyor?

Aylık 700 bin TL’lik fatura, “kayıp kaçak bedeli” olarak Ankaralılara mı fatura edilecek?

ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, yasalar karşısında kaçak konumda olan ve doğal olarak ruhsatı bulunmayan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın elektrik abonesi olup olmadığının açıklanmasını istedi. Umut Oran, Enerji Bakanı Taner Yıldız’a, “Ruhsatı olmayan Cumhurbaşkanlığı Sarayı elektrik abonesi olmadan, kaçak olarak mı elektrik kullanıyor? Sarayın aylık tahmini 700 bin TL’lik elektrik faturası, ‘kayıp kaçak bedeli’ olarak Ankaralılara, İçanadolu Bölgesi abonelerine mi fatura edilecek?” diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı elektrik abonesi mi?

Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM’ye sunan CHP’li Umut Oran, şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

– Yasalar karşısında halen kaçak ve ruhsatsız yapı olan Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayının elektrik aboneliği var mıdır? Abonelik gerçekleşti ise dosyasına göre kim talepte bulunmuş abonelik işlemini kim gerçekleştirmiştir?

Ruhsatı olmadan nasıl abone oldu?

– AOÇ’de bulunan kaçak konumundaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın imar ve iskân ruhsatı olmadan elektrik abonesi olduğu doğru mudur?

Sarayda kaçak elektrik mi kullanılıyor?

– 29 Ekim 2014 tarihinden bu yana kullanılmaya başlanılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, abone olmadan mı elektrik harcamaktadır, Cumhurbaşkanlığı Sarayı kaçak elektrik mi kullanmaktadır? 

Ankaralı, Kaçak Saray için kayıp kaçak bedeli mi ödeyecek? 

– Cumhurbaşkanlığı Sarayında kaçak elektrik kullanılmaya devam edilecekse, aylık 700 bin TL’lik fatura bedeli İç Anadolu Bölgesindeki, Ankara’daki tüm elektrik abonelerine “kayıp kaçak bedeli” olarak mı paylaştırılacaktır? Bu durumda İç Anadolu Bölgesindeki elektrik abonelerine aylık kaçar TL’lik kayıp kaçak bedeli yansıtılmış olacak?

Elektrik için ceza kesildi mi?

– Kurulu elektrik gücünün 10 bin kVA (Kilovolt amper), aylık elektrik tüketiminin ise yaklaşık 1 milyon 800 bin kilovat saat olacağı belirtilen bu yapı için herhangi bir kaçak elektrik cezai işlemi uygulandı mı, uygulanacak mı?

TCK’ya göre işlem yapıldı mı?

– Kaçak elektrik kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 163. Maddesi uyarınca “karşılıksız yararlanma” suçundan dava açılmıyor mu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için bu konuda ihbar veya suç duyurusunda bulunan oldu mu?
– Ayrıca TCK’nın 1-5 yıl arasında hapis cezası öngören 184.maddesi kapsamında ruhsat olmadan elektrik abonesi olunması söz konusu mudur? Bu suç kapsamında hakkında işlem yapılanlar var mıdır, varsa isimleri nedir?

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 13.11.2014

Umut Oran
İstanbul Milletvekili


Yasalar karşısında halen kaçak ve ruhsatsız yapı olan Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayının elektrik aboneliği var mıdır?
Abonelik gerçekleşti ise dosyasına göre kim talepte bulunmuş abonelik işlemini kim gerçekleştirmiştir?

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurucusu olduğu Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) binlerce ağaç kesilerek ve imar yasasına aykırı biçimde kaçak olarak yapıldığı mahkeme kararıyla sabit olan, 1,37 katrilyon liraya mal olan Başbakanlık-Cumhurbaşkanlığı Sarayının 300 bin metrekare üzerine kurulu 35 bin metrekare kapalı alandan oluştuğu belirtilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8.7.2006 tarihli ve 5524 sayılı Kanuna dayanarak “1/10.000 Ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı hazırlayarak 12 Ocak 2007 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisinden geçirdiyse de, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve diğer odaların açtığı dava ile Ankara 13. İdare Mahkemesi 28 Kasım 2008 tarihinde Belediye Meclisinin bu kararının hukuksuz olduğuna hükmederek iptal etmiş ve akabinde iptal kararı Danıştay 6.dairesince onanmıştır. Bu kapsamda;

  1. AOÇ’de bulunan kaçak konumundaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın imar ve iskân ruhsatı olmadan elektrik abonesi olduğu doğru mudur?
  2. 29 Ekim 2014 tarihinden bu yana kullanılmaya başlanılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, abone olmadan mı elektrik harcamaktadır, Cumhurbaşkanlığı Sarayı kaçak elektrik mi kullanmaktadır?
  3. Cumhurbaşkanlığı Sarayında kaçak elektrik kullanılmaya devam edilecekse, aylık 700 bin TL’lik fatura bedeli İç Anadolu Bölgesindeki, Ankara’daki tüm elektrik abonelerine “kayıp kaçak bedeli” olarak mı paylaştırılacaktır? Bu durumdaİç Anadolu Bölgesindeki elektrik abonelerine aylık kaçar TL’lik kayıp kaçak bedeli yansıtılmış olacak?
  4. Kurulu elektrik gücünün 10 bin kVA (Kilovolt amper), aylık elektrik tüketiminin ise yaklaşık 1 milyon 800 bin kilovat saat olacağı belirtilen bu yapı için herhangi bir kaçak elektrik cezai işlemi uygulandı mı, uygulanacak mı?
  5. Kaçak elektrik kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 163. Maddesi uyarınca “karşılıksız yararlanma” suçundan dava açılmıyor mu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için bu konuda ihbar veya suç duyurusunda bulunan oldu mu?
  6. Ayrıca TCK’nın 1-5 yıl arasında hapis cezası öngören 184.maddesi kapsamında ruhsat olmadan elektrik abonesi olunması söz konusu mudur? Bu suç kapsamında hakkında işlem yapılanlar var mıdır, varsa isimleri nedir?
Print Friendly, PDF & Email