Ankara’nın 91 yıl önce Başkent oluşunu yürekten kutluyorum. Bu olayın çok derin bir anlamı olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü Ankara’nın başkent oluşu Türkiye’nin çağdaş bir devlet olarak gelişme iradesinin, geleceğe olan güveninin, bir küçük Anadolu kasabasından bir başkent çıkarma iddiasının yansımasıdır. Ankara’nın Başkent yapılması, emperyalist güçlere bir meydan okumadır. Bu vesileyle, başta Ulu Önder Atatürk  ve silah arkadaşları olmak üzere, Ankara’nın başkent olmasını sağlayan, yasa teklifini veren İkinci Genel Başkanımız Malatya Mebusu İsmet İnönü’yü de saygıyla selamlıyorum.
Saygılarımla,

Print Friendly, PDF & Email