CHP Başbakan Erdoğan’a sordu: THY yönetimine siz mi izin verdiniz? Başbakanlıkta da sarıklı sakallı çalışanlar var mı? 

Umut Oran, Maliye Bakanı’nın kopyala-yapıştır yanıtlarını protesto etti

ANKARA

THY’de dün itibariyle 100 kadar erkek teknisyenin takkeli, cübbeli ve bir kısmı sakallı vaziyette işe gelmesi TBMM gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “THY’nin erkek çalışanları artık sarık, fes, takke, cübbe gibi giysilerle, sakal bırakarak işe gelebiliyor mu? Kamu kurum-kuruluşlarında uygulanan kıyık kıyafet yönergesi yok mudur? Bu kılık kıyafete göz yuman yöneticiler kimlerdir, haklarında hangi yaptırımları uygulayacaksınız? Başbakanlık merkez teşkilatında cübbeli, takkeli, sakallı çalışanlar var mıdır? Bu kılık kıyafet serbestisi Başbakanlığın erkek çalışanlarını da kapsıyor mu?” diye sordu.

THY çalışanları artık takke ve cübbeyle mi işe geliyor?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Önergesinde, THY Anonim Ortaklığı’nın yüzde 49,12 oranındaki hissesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na, dolayısıyla kamuya ait olan bir kamu kuruluşu olduğuna işaret eden Oran, Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

“- THY yönetimi erkek personelinin kıyık kıyafetini tamamen serbest mi bıraktı?

– THY’nin erkek çalışanları artık sarık, fes, takke, cübbe gibi giysilerle ve sakal bırakarak işe gelebiliyor mu?

– Bir havacılık sitesinde ( www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thy-cubbe-giydi-takke-takti.html ) dün (22 Ekim 2013) açık fotoğrafları yer aldığı şekilde THY bağlı şirketi olan Teknik A.Ş.’deki teknisyenlerden 100’üne işe cübbeli ve takkeli sakallı vaziyette gelinmesine izin veren kimdir?

– Kamu kurum-kuruluşlarında uygulanan kıyık kıyafet yönergesi yok mudur?

– THY ve bağlı şirketlerinde bu şekilde talimatlara aykırı davrananlara ne tür yaptırımlar uygulandı? Bu kılık kıyafete göz yuman yöneticiler kimlerdir, haklarında hangi yaptırımları uygulayacaksınız?

Başbakanlıkta da mı böyle dolaşılıyor?

– Başbakanlık merkez teşkilatında cübbeli, takkeli, sakallı çalışanlar var mıdır? Bu kılık kıyafet serbestisi Başbakanlığın erkek çalışanlarını da kapsıyor mu?

Maliye Bakanı’nın kopyala-yapıştır THY yazıları

CHP’li Oran, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e THY ile ilgili hiçbir soru önergesine yanıt vermemesini protesto amacıyla özel bir soru önergesi hazırlayarak TBMM’ye sundu. Bakan Şimşek’in THY’nin gönderdiği “açıklamaya gerek yok” yazısını kopyala yapıştır yöntemiyle önerge yanıtı olarak gönderdiğine işaret eden Umut Oran, Maliye Bakanı’na şu soruları yöneltti:

– Türk Hava Yolları ile ilgili hiçbir önergeye niçin bizzat siz yanıt vermiyorsunuz?

– İçinde THY sözü geçen her önergeyi niçin sadece THY yöneticilerinin imzaladığı metni yanıt diye iletmekle yetiniyorsunuz?

– Bir yıldır tarafınıza yönelttiğim THY ile ilgili her önergeye THY yöneticilerinin imzaladığı, “THY A.O. Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatına göre ticari faaliyet gösteren bir özel hukuk tüzel kişisidir. Ortaklığımız, 6 Şubat 2009 tarihli resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların kamuya Açıklanmasına ilişkin Esaslar Tebliği’ne (Seri: VIII, NO: 54) uymakla yükümlü olup, halka açık bir şirket olarak tüm açıklama yükümlülüklerini mevzuat çerçevesinde de yerine getirmektedir. Mevzuat çerçevesinde yapılan açıklamalar dışında yapılacak bir açıklamamız bulunmamaktadır” ifadesini birebir kopyalayarak yanıt olarak göndermenizin gerekçesi nedir?

Bizzat bakan olarak yanıt vermiyor

– SPK mevzuatı dışında kamu idarelerinin, sizin ve TBMM’nin THY üzerinde hiçbir denetim yetkisi yok mudur?

– THY yönetimini siz, Maliye Bakanlığı, hükümet belirlediğine göre THY’nin denetiminde niçin SPK dışında hiçbir kamu idaresinin söz hakkı yoktur?

– Henüz özelleşmesi tamamlanmamış bir kamu kuruluşunda yaşanan bu denetimsizlik durumunu önlemek için BİZZAT SİZ NE TÜR ÖNLEM ALACAKSINIZ?

Print Friendly, PDF & Email