CHP’li Oran, Sayıştay’ın denetim kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan “milli gizli” derecesinde bilgiler istediği, bazı subayları 1987’de lise öğrencisi olduğu dönem için dahi sorumlu tuttukları iddiasını Meclis gündemine taşıdı.
ANKARA
Sayıştay’ın yaptığı denetim kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (Hv.K.K.) “milli gizli” gizlilik derecesinde olan doğrudan uçağa yüklenerek düşman birlikleri üzerine atılabilecek “tam atım mühimmat” hakkında da bilgi istediği iddiası CHP tarafından TBMM gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, “Bu bilgiler için Sayıştay’da dışarıdan erişimi önleyecek internet/intranet’e veya CD/DVD’ye yüklememe, çift kilitli çelik dolapta muhafaza, sadece güvenlik belgeleri personelin teması gibi güvenlik önlemlerine uyulup uyulmadığı denetlendi mi?” diye sordu.
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Milli Savunma Bakanı Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, Sayıştay’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2011 yılı hesapları için yaptığı denetim sırasında 1987-2012 dönemini kapsayan bilgilerin de denetime dahil edildiğini belirtti.
6085 sayılı Sayıştay Yasası’nın 3 Ekim 2010 tarihinde TBMM’de kabul edilmesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmesi karşısında, Sayıştay Başkanlığı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) elindeki taşınır mallara ilişkin denetim ve yargılama yetkisinin 1 Ocak 2011 ve sonrasını kapsaması gerektiğini belirten CHP’li Oran, 2011 öncesi için denetimin zaten MSB Teftiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından yapılmış olması gerektiğini vurguladı.
1987’de lise öğrencisi olduğu dönem için sorumlu tuttular
Umut Oran’ın, Bakan Yılmaz’a yönelttiği sorular şöyle:
– Söz konusu denetlemenin 1987 yılına kadar uzatılması, 6085 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihinin öncesini kapsaması nedeniyle yasaya aykırılık oluşturmuyor mu?
– Bu denetlemeler nedeniyle bazı subayların, henüz yaşının 18’in altında bir lise öğrencisi olduğu 1987 yılı için bugün hesap vermek durumunda kalması hukuk ve mantığa aykırı değil midir?
Savaş mühimmatı deşifre mi olacak?
– Denetleme sırasında Hv.K.K.’ndan “milli gizli” gizlilik derecesinde olan doğrudan uçağa yüklenerek düşman birlikleri üzerine atılabilecek “tam atım mühimmat” hakkında da bilgiler istendiği doğru mudur? Bu bilgiler için Sayıştay’da dışarıdan erişimi önleyecek internet/intranet’e veya CD/DVD’ye yüklememe, çift kilitli çelik dolapta muhafaza, sadece güvenlik belgeleri personelin teması gibi güvenlik önlemlerine uyulup uyulmadığı denetlendin mi?
– Bu bilgilerin verildiği Sayıştay denetmenleri için Sayıştay’ın görevlendirme emirleri Hv.K.K.’na teslim edildi mi?
“Milli gizli” gizlilik dereceli belgelerin istenmesi, teslimi ve ihmal-özensizlik sonucunda kamuoyuna yansıması durumunda Türk Ceza Yasası’nın “Devletin güvenliğine ilişkin belgeler” başlıklı 326 ve “Yasaklanan bilgileri açıklama” başlıklı 336. Maddelerine aykırılık oluşturmaz mı? Bu durumda kim sorumlu olacaktır?
Çok sayıda subay-astsubay istifa mı etti?
– Bu Sayıştay uygulaması nedeniyle çok sayıda subay-astsubayın istifa kararı aldığı duyumu doğru mudur?
– Denetim için gerekli olan evrakların 10 yıllık saklama süreleri dolduğu için emir gereği rutin olarak imha edilmiş olması karşısında TSK görevlilerinin Sayıştay’ca zan altında bırakılması hukuka aykırı değil midir?
Soru Önergesi:
hvkklojistiksayistaydenetimi-IY-1

 
 

Print Friendly, PDF & Email