TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA               

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Umut Oran

CHP İstanbul Milletvekili

İstanbul Milletvekili ve Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yapmış olduğu bir açıklamada şu sözleri ifade etmektedir: “Topkapı Sarayı içinde tehlike teşkil ediyor. Oradan içeriye rahat girip çıkılması, içeride evsizlerin yurtsuzların barınması, bir takım hurdacıların oraya topladıklarını yığmaya çalışması sadece surlar açısından ve yoldan geçenler açısından çirkin ve güvenliksiz bir ortam değil, aynı zaman yukarıda bizim en büyük hazinemiz olan Topkapı Sarayı içinde oldukça sıkıntı verici bir alan. Ben durumun vahametini bir kamera ile tespit ettirdim ve sayın başbakanımıza bir CD verdim.”
Bu kapsamda, 
1-       Bahsi geçen CD tarafınıza hangi tarihte iletildi, o tarihten sonra Topkapı Sarayı’nın çevresinin iyileştirilmesi, bu bölgede kalan evsizler ile diğer şahısların bakımlarının yapılması, bölgeye atılan hurdaların engellenmesi, Topkapı gibi bir kültür hazinesinin korunması için size bağlı kuruluşlarca alınan önlemler nelerdir?
2-       1994 yılında sizin tarafınızdan ve daha sonra 2002 yılından itibaren partinize mensup belediyeler tarafından yönetilen İstanbul’un, 22  kilometrelik bir alanı kaplayan sur bölgesinin çevre düzenlemesi bu tarihe kadar hangi sebeple yapılamamıştır? 2003 yılından itibaren sur alanının düzenlenmesi ve bu bölgenin iyileştirilmesi için atılan adımlar nelerdir, hangi sebeple bu adımlar sonuçsuz kalmıştır?
3-       Ertuğrul Günay’ın “İstanbul çok değerli bir toprak ama inşaat faaliyeti çok hızlı gidiyor ve tarihi dokuyu koruma konusunda biraz geriden gidiyoruz” sözleriyle ifade ettiği şekilde İstanbul’un tarihi dokusunun korunması için Başbakanlığınız, ilgili bakanlık ve bağlı birimler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından atılan adımlar nelerdir, bu projelerde sur alanının korunması, Topkapı Sarayının çevre düzenlemesinin yapılması gibi temel kültürel hazineler ile ilgili projeler neden yer almamıştır?
4-       İlgili makamlara yönelik olarak Bizans dönemi gibi Osmanlı İmparatorluğu öncesi dönemlerden günümüze kalan eserlerin korunması, bakımı ve diğer ihtiyaçları için yeterli kaynak aktarılmaması yönünde Başbakanlığınız tarafından verilmiş bir talimat bulunmakta mıdır?
5-       Tarafınızca İstanbul’daki UNESCO koruması altında olan Surlar gibi tarih ve kültür miraslarının bakım, onarım, gözetim ve çevre düzenlemelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanması yönünde herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

Print Friendly, PDF & Email