TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Umut ORAN

CHP İstanbul Milletvekili

Günümüzde gelişmiş ülkelerde vatandaşlar neredeyse tüm bürokratik işlemlerini sanal ortamda yapabilmektedir. Türkiye’de de bu yönde olumlu adımlar atılmaktadır. Bu kapsamda www.turkiye.gov.tr üzerinden hizmet veren e-devlet kapısı büyük önem taşımaktadır. Ancak bu web sitesi ile ilgili olarak çok ayıda şikâyet de almaktayız.

Bu kapsamda;

  1. Sistemi kullanmak isteyen vatandaşımızın 1 TL karşılığında PTT’ye giderek e-Devlet şifresi alması gerekmektedir. Sistemin yaşama geçirilmesinden bu yana yıllar itibariyle vatandaştan kaç TL toplanmıştır?
  1. Vatandaşın PTT’den aldığı bu şifreyi siteye ilk girişinde değiştirerek kendisinin belirlediği özel şifreyi girmesi gerekmektedir. Ancak bu şifrenin de her üç ayda bir değiştirilmesi gerektiği, yeni şifrenin de önceki üç şifreyle aynı olamayacağı bildirilmektedir. 3 ay içerisinde şifrenin değiştirilmemesi durumunda ise vatandaş elindeki şifreyle bir daha siteye girememektedir. Bu şekilde üç ayda bir şifresini değiştirmediği için şifresi geçersiz hale gelen kaç kişi bulunmaktadır, bunların yılara göre dağılımı nedir? Bu şekilde birden fazla kez şifre almak zorunda kalan kaç yurttaş bulunmaktadır?
  1. Şifresi bloke olduğu için yeni şifre almak isteyenden bu kez 10 TL talep edilmektedir. 1 TL’den 10 TL’ye çıkılması fahiş bir artış değil midir? Bu şekilde 10 TL vererek yeniden şifre almak zorunda kalan vatandaşlardan elde edilen para hangi hesaba aktarılmakta ve hangi amaçla harcanmaktadır?
  1. Bankacılık bile internet üzerinden güvenli bir şekilde yapılırken, vatandaşın elindeki şifrenin 3 aylık değiştirme süresinin dolmak üzere olduğu niçin kendisine uygun yollarla bildirilmiyor. Şifre alınırken vatandaşa imzalatılan sözleşmeye, “şifrenin dolmasından en geç bir gün önce konunun SMS yoluyla hatırlatılacağı ve ücretinin vatandaş tarafından ödeneceği” şeklinde bir hüküm konularak mağduriyetlerin önüne geçilemez mi?
  1. E-Devlete giriş için ‘vatandaşlık kartı’ denilen T.C. Kimlik Kartı da kullanılabilmektedir. Pilot bölge olarak Bolu’da başlatılan uygulama kapsamında bugüne kadar Bolu’da ikamet eden kaç kişi bu kartı edindi? Geriye kalan 80 ilimizde de ne zaman vatandaşlık kartı’ denilen bu kartlar kullanılmaya başlanacak?
Print Friendly, PDF & Email