TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA               

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Umut Oran

CHP İstanbul Milletvekili

Dar Al Hayat’da yayınlanan bir makaleye göre Türkiye’de bulunan ve Suriyeli mültecilerin yaşadığı kamplarda Jabhat El Nusra isimli gruba mensup militanlar da bulunmaktadır. Habere göre Türkiye bu militanların Suriye’ye geçişlerine güvenlik desteği vermekte, lojistik ve diğer imkanlar sunmakta, askeri kabiliyet kazanmalarında yardımcı olmaktadır.
Bu kapsamda, 
1-       2012 yılı Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri tarafından “terörist bir örgüt” olarak tanınan Jabhat El Nusra isimli örgüte mensup Türkiye’de kaç kişi bulunmaktadır? Bu militanlara Türkiye Cumhuriyeti’nin emniyet, güvenlik ve istihbarat makamlarından herhangi bir destek verilmiş midir? Verilen paranın, istihbaratın, lojistik ve teknik destek ile askeri kabiliyetin mahiyeti nedir?
2-       Uluslararası raporlara göre El Kaide’nin Suriye’deki taşeron örgütü olarak gözüken Jabhat El Nusra isimli örgüt Türkiye Cumhuriyeti tarafından “terörist bir örgüt” olarak tanınmakta mıdır?
3-       El Kaide isimli terörist örgüt ile bağlantıları bulunan ve Jabhat El Nusra isimli örgütü kuran Şeyh Ebu Muhammed El Julani isimli şahıs veya herhangi bir örgüt yöneticisi Türkiye sınırları içerisinde bir yerde yerleşik midir, Türk Devleti’ne mensup herhangi bir görevli, bürokrat veya Türk devleti tarafından yetkili tanınan herhangi bir temsilci eliyle kendisi veya Jabhat El Nusra isimli örgüt yöneticileriyle görüşülmüş müdür, bu görüşmenin tutanakları bulunmakta mıdır, şayet böyle bir görüşme yapıldıysa bu görüşmede hangi konularda anlaşma sağlanmıştır?
4-       Al Hayat’ta yer alan başka bir habere göre Jabhat El Nusra isimli örgüt Türkiye ve Halep arasındaki ikmal ve lojistik hatlarının kontrolünü elinde tutmaktadır. Türkiye’den gönderilen Kalaşnikof, Kalaşnikof mermisi ve diğer savaş araç, gereç, mühimmat ve teçhizatlarının kontrolü bu örgüt tarafından mı yapılmaktadır, bu tarihe kadar Suriye içerisine Türkiye’den kaç adet silah, araç, gereç, mühimmat transferi yapılmıştır? Bu araç, gereç ve mühimmatların Türk Lirası olarak değeri ne kadardır?
5-       Ortadoğu kaynaklı haber ajanslarında yer alan Suriye’de faaliyet göstermekte olan PKK bağlantılı PYD isimli organizasyona karşı El Kaide bağlantılı Jabhat El Nusra örgütünün desteklendiği, bu örgütle PYD ile mücadele için anlaşıldığı yönündeki iddialar doğru mudur, şayet varsa bu anlaşma hangi tarihte, kimler arasında yapılmıştır, bu operasyon için Türkiye hangi yükümlülükler altına girmeyi kabul etmiştir?

Print Friendly, PDF & Email