Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Yozgat mitinginde yaptığı konuşmada Tek Parti Döneminde ki uygulamaları eleştirerek, CHP’yi karalamak, İslama karşı gibi göstermek için akıl almaz iftiralar, çarpıtmalar ve düzmecelere başvurarak “Camileri ahır yaptılar” dedi ve örnek olarak da Bolu Karakadı Camiini gösterdi. Erdoğan aynı açıklamalara Isparta mitinginde de devam etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Gaziantep’te muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda sert tepki göstererek, başbakanın iftiralarına son vermesini istedi. Bolu Karakadı camii hiçbir zaman ahır olarak kullanılmadığını belirten Oran, konu ile ilgili Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri’ndeki belgeleri kamuoyu ile paylaştı.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri’nde Bolu Kadı Camii belgeleri
Bolu Kadı Camii, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri’nde bulunan belgelere göre;
1. Bolu – Kadı Camii, 1930’lu yıllarda, Bolu Alayı’nı sefer halinde ihtiyacı olan silahların deposu olarak kullanılmaktadır. Milli Müdafaa’ya caminin onarım için boşaltılması gerektiği bildirildiğinde, cevaben Milli Müdafaa; mevcut Alay’ın sefer silahlarını koruyacak bir depo yapıldığında, boşaltma işlemini gerçekleştireceklerini bildirmiştir.
2. II. Dünya Savaşı yıllarında; cephanelik ve erzak saklama amacıyla değerlendirilen yapı, 1949 yılından itibaren, onarımı devlet eliyle yapılmak koşulu ile kıymetli resmi evrakların, kütüphane demirbaşlarının bulundurulduğu kitaplık olarak kullanılmıştır.
3. 1950’li yılların sonunda, kitaplık olarak kullanımına ilişkin kararname iptal edilerek, onarım çalışması başlatılmıştır.
1. BELGE
Tarih: Dosya: Fon Kodu:9/2/1937 Sayı:22962M 30..10.0.0Yer No: 192.316..5. Bolu’daki alaya sefer halinde kullanacakları silahları koyacak bir depo yapılmadan Kadı Camisi’ni boşaltmalarının mümkün olmadığına dair Milli Müdafaa’nın görüşü.
2. BELGE:
Tarih: Sayı: Dosya:69 Fon Kodu: Yer No: 4/3/1959 3/8835 15 30..18.1.2 118.102..16 Bolu’daki Karakadı Camiinin hakim ve onarım giderlerinin bütçesinden ödenmesi ve kitaplık olarak kullanılması.
3. BELGE
4. Tarih: Sayı: Dosya 68- Fon Kodu: 5. 17/2/1959 113224/ 11 30..18.1.2 Yer No:151.76..7.Bolu’daki Karakadı Camiinin bakım ve onarım giderleri Devlet Bütçesinden ödenmek ve kitaplık olarak kullanılmak üzere Maarif Vekaleti’ne tahsisine ilişkin 3/8835 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması.(Başbakanlık Cumhuriyet
Arşivleri’nde sadece iki belgede Kara Kadı Camii olarak adı geçen Bolu Kadı Camii’nin adı, Osmanlı Arşiv belgelerinde ve diğer Cumhuriyet Dönemi Arşiv belgelerinde “Kadı Camii” olarak kaydedilmektedir.”
Üniversitenin elindeki Osmanlıca metinler: “Camii savaşta silah ve evrak deposu olarak kullanıldı.”
Osmanlıca metinler üzerinden Türkçe’ye çeviri yapan Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Hamdi Bilgören, Karakadi Camii’nin 1944 yılında yaşanan depremin ardından minarelerinin yıkıldığını, sonra da bir süre erzak deposu olarak kullanıldığını belirtiyor.
Oran “Sayın Başbakan, siyasette ahlak ve etik kuralları hiçe sayıyor, özellikle seçim sürecinde iftiraya başvuruyor, baskı yapıyor, hakaret ve tehdit ediyor.” dedi.
Umut Oran Gaziantep Umut Oran Gaziantep

Print Friendly, PDF & Email