TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 04.11.2014

Umut Oran,

İstanbul milletvekili

  1. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından belli koşulları taşıyan gazetecilere verilen Sarı Basın Kartı resmi kimlik niteliğine haiz midir?
  1. Sarı Basın Kartı resmi kimlik niteliğine haiz ise neden bazı resmi kurumlar bunu kabul etmemektedir?
  1. Sarı Basın Kartı’nın her türlü resim kurum ve kuruluş ile bankalar, noterler tarafından resmi kimlik olarak kabul edilerek resmi işlemlere konu edilebilmesini sağlamak için genelge, talimat yayınlayacak mısınız?
  1. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışma yapacak mısınız?
Print Friendly, PDF & Email