Cumhuriyet Halk Partisi, sıra dışı bir coğrafyanın binlerce yıllık direniş kültüründen doğmuş ve bizzat tarih yazmış bir fikrin temsilcisidir. Bu anlamda kuruluş tarihi de ne yalnızca 9 Eylül 1923’tür, ne de ilk kongresi sadece 4 Eylül 1919 yani Sivas Kongresi olarak kabul edilebilir. Cumhuriyet Halk Partisi bu tarihlerin hepsinden öte en az 7.000 yıllık Türk beşiği olan Anadolu’nun ve başta Trakya ile Balkanlar olmak üzere, üç kıtaya yayılmış zengin Türk kültür dairesinin bizatihi kendisidir. Aynı bakış açısıyla ele alındığında Malazgirt’te çarpışan orduyla, Çanakkale’de ve Büyük Taarruz’da çarpışan ve zafere koşan ordular da aynıdır. Her biri aynı köklü ağacın farklı mevsimlerde açan yapraklarıdır.

Çeşitli hanedanların aile tarihlerine ya da belli dönemlerde hüküm sürmüş devletlerin ömürlerine göre farklı tasnifler, farklı adlandırmalar yapılabilse de tarih boyunca Türk milletinin özü aynı, ruhu aynı, hedefi de aynı olmuştur. O hedeflerin bugün için en büyüğü Türk milletinin varlığının ve bekasının garantisi olan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kılınmasıdır. Müebbet görev emrimiz olan Gençliğe Hitabe’de ve Bursa Nutku’nda işaret edilen de budur. Türk milleti; birliğini, beraberliğini ve aydınlık Atatürk yolunda ilerleme kararlılığını muhafaza ettiği müddetçe geleceğe dair endişe etmeye gerek yoktur. Ancak her dönemde olduğu gibi bu dönemde de harici bedhahlar kadar dâhili bedhahlar da bizlerin Cumhuriyet’i yaşatma kararlılığımıza saldıracaklardır. Böyle anlarda dahi bizlere düşen, mücadelemizin sadece bir parti mücadelesi değil aynı zamanda vatan ve millet mücadelesi olduğunu hatırlayarak asla geri adım atmamaktır.

Sarsılmaz inancım odur ki; kendimize, fikrimize ve gücümüze odaklandığımız müddetçe zafer bizlerin olacaktır. Türk milletini bir kez daha Atatürk’ün işaret ettiği idealler uğrunda birleştirmek bugünün kaçınılmaz görevidir.

Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının ve birliğinin teminatı olan Cumhuriyet Halk Partimizin yeni yaşını kutluyorum.

Yaşasın CUMHURİYET,
Yaşasın CUMHURİYET HALK PARTİSİ,
Yaşasın TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE.

Saygılarımla,
umut oran

Print Friendly, PDF & Email