“Sosyalist Enternasyonal’e üye olunması kararını 40 yıl önce bugün oybirliğiyle kabul eden CHP, AKP’nin itibarını sarstığı Türkiye’yi yeniden insanlık ailesinin onurlu ve bağımsız üyesi haline getirecek tek güçtür

Umut Oran, bugün İstanbul Maltepe’de, yarın Afyonkarahisar’da

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP’li Umut Oran, 40 yıl önce bugün düzenlenen 23. Kurultayda CHP’nin Sosyalist Enternasyonal’e üyelik kararını oybirliğiyle aldığını anımsatarak, “’Ulusal yararları ve dünya barışını korumak için yalnız devletten devlete ilişki kurmak yetmemektedir, Enternasyonal üyeliği dünyada hakça ve barışçı bir düzen kurulmasına katkımızı da kolaylaştıracaktır’ diyerek önergeyi veren rahmetli Bülent Ecevit’in de işaret ettiği gibi bugün AKP’nin itibarını sarstığı Türkiye’yi yeniden insanlık ailesinin onurlu ve bağımsız üyesi haline getirecek tek güç CHP’dir” dedi.

MALTEPE VE AFYON’DA

Bu akşam saat 19.00’da İstanbul Maltepe Küçükyalı Kültür Merkezinde, yarın (30 Kasım) akşam ise CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığında “Sosyalist Enternasyonal ve Sol Gelecek” konulu toplantılara katılarak birer konuşma yapacak olan Umut Oran, bugün yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti:

CHP 27-30 Kasım 1976 tarihleri arasında 4 gün boyunca süren 23. Kurultayını yapıp program ve tüzüğünü değiştirirken, Batılı Dünya sistemiyle özdeş olma girişimi anlamına da gelen Enternasyonal’e üye olunması kararı da alınmıştır. Birinci Genel Başkanımız, CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği “muasır medeniyete” ulaşmak için yönümüzü döndüğümüz Sosyalist Enternasyonal’e neden üye olunması gerektiğini 3. Genel Başkanımız Bülent Ecevit bizzat kendisinin verdiği ve oybirliğiyle kabul edilen önergeyle şu şekilde açıklamıştı:

ECEVİT’İN KURULTAY ÖNERGESİ

 “Sosyalist Enternasyonal’in ilkeleri CHP programındaki ilkelere uygundur. Ulaştırma ve kitle haberleşme araçlarında görülen hızlı gelişimin ulusları böylesine birbirine yakınlaştırdığı ve çağımızda ulusal yararları ve dünya barışını korumak için yalnız devletten devlete ilişki kurmak yetmemektedir. Kamuoyları, dış politikaların çiziminde, uluslararası konum belirlemelerinde giderek daha etkili olmaya başlamıştır. Demokratik ülkelerde kamuoyunu hem oluşturan hem yansıtan başlıca araçlardan biri de siyasal partilerdir. Bu nedenle her siyasal partinin kendi amaçlarına ve ilkelerine benzer amaçları ve ilkeleri benimseyen partilerle ilişkiler kurup geliştirmesi ülke yararının ve uluslararası yakınlaşmaların kaçınılmaz bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bütün bu nedenlerle CHP, kendisiyle benzer ilkeleri paylaşan ve bu doğrultuda bulunan partilerin oluşturduğu sosyalist Enternasyonal’e katılması partimiz ve ülke yararınadır. Enternasyonal üyeliği dünyada hakça ve barışçı bir düzen kurulmasına katkımızı da kolaylaştıracaktır.”

Ecevit’in bu görüşü aradan geçen 40 yıla rağmen halen geçerliliğini korumaktadır. Evet CHP’nin, ülke çıkarlarını korumak adına gelişmiş demokrasilerle, Batı ile bağlantısı gücü, etkisi giderek artmaktadır. Bu sayededir ki ultra sağcı ve gayri milli olmasına rağmen “CHP’yi atacaklar bizi alacaklar” diyenlerin hezeyanlarını hala acı tebessümle anımsıyoruz.

Türkiye’nin çıkarı ve geleceği Batı’dadır, bugün yapılan gereksiz AB tartışmaları bu anlamda çok tehlikelidir. Türkiye’nin dış dünyayla özellikle Batı demokrasileriyle kalkınmışlığıyla insani gelişmişliğiyle temasının kesilmesi durumunda içeride, halen kadınlar araba kullansın mı kullanmasın mı devrimini tartışıp duran kimi Arap ülkelerinden farkımız kalmaz. Bu tehlikeli durumda dahi işte Ecevit’in önergesinde sözünü ettiği biçimde devletler arası ilişkinin dışında bizlerin dünya sol partilerinin arka kapı diplomasileri devreye girecektir, girmektedir de. Sosyalist Enternasyonal’de birçok ülkenin önceki cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanları ile Başkan Yardımcısı olarak aynı konseyde görev yapıyoruz. CHP var oldukça Türkiye’nin muasır medeniyet arayışı bitmeyecektir, kimse Türkiye’yi yalnızlaştırıp, despotik bir ülke haline getirmeyi başaramayacaktır. Sosyalist Enternasyonal’e üye olunması kararını 40 yıl önce bugün oybirliğiyle kabul eden CHP, AKP’nin itibarını sarstığı Türkiye’yi yeniden insanlık ailesinin onurlu ve bağımsız üyesi haline getirecek tek güçtür.

ÜLKEYİ KURTARACAK BİRİKİM CHP’DE VAR

Bizim güven veren bir yönetime ve insan kaynaklarını etkin kullanabilen yeni bir kurumsal yönetişim sistemine ihtiyacımız var. Ülkeyi kurtaracak bilgi, birikim ve deneyim CHP’de var, onları bulup çıkartacağımıza, işbaşına geçireceğimize inanıyorum.

Print Friendly, PDF & Email