Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AKP hükümeti politikaları nedeniyle kadın istihdamının giderek düşmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’de kadınların giderek çalışma yaşamından dışlanması ve üniversiteli işsiz sayısındaki artışın hızlanmasının, ülke ve toplumun geleceği için olumsuz sinyaller verdiğini belirterek, “2014 yılında kadın işsiz sayısında %30 artış var, bu oran üniversite mezunu kadın işsizde %70” dedi.

Umut Oran
Ekonomi Basın Açıklaması
18.12.2014

– 2014 yılında kadın işsiz sayısında %30 artış var, bu oran üniversite mezunu kadın işsizde %70

– Umudunu yitirip iş aramayanlarla beraber kadınlarda gerçek işsizlik %26 

– Kadın erkek eşit değildir dersen, Kadın en az 3 çocuk doğurmalı dersen, Kadın evde otursun çocuk baksın dersen olacağı budur. Çalışma hayatında Kadını da sıfırladın!

Türkiye’de kadınlar giderek çalışma yaşamından dışlanması ve üniversiteli işsiz sayısındaki artışın hızlanması, ülke ve toplumun geleceği için olumsuz sinyaller veriyor.  Aslında bu sonuç şaşırtıcı değil. Çünkü “kadın erkek eşit değildir” dersen, “kadın en az 3 çocuk doğurmalı” dersen, “kadın evde otursun çocuk baksın” dersen olacağı budur. Sonunda çalışma hayatında kadını da sıfırladın!
Son açıklanan iş gücü verilerine göre Türkiye’de resmi işsiz sayısı 1 milyon 844 bini erkek, 1 milyon 220 bini kadın olmak üzere toplam 3 milyon 64 bin kişiye, işsizlik oranı yüzde 10.5’e ulaştı. TÜİK’in iş gücü verilerinde yeni seriye geçtiği Şubat’tan bu yana resmi işsiz sayısı yüzde 8.5 oranında 239 bin kişi arttı. Yedi ayda erkek işsizlerin sayısı yüzde 2 oranında 38 bin kişi azalırken; kadın işsiz sayısı yüzde 29.5 oranında 278 bin kişilik artış gösterdi. Yani işsizlikteki artış tamamen kadın işgücünden kaynaklandı. Bu gelişme, kaygı vericidir.

İşsizlerin eğitim durumuna bakıldığında, işsizlik artışının esas olarak üniversite mezunlarından kaynaklanması da bir başka garabettir. Yedi aylık dönemde toplamda diğer eğitim düzeylerindeki işsizlerin sayısı yüzde 1.8 oranında 42 bin kişi azalırken, üniversite mezunu işsizlerin sayısı yüzde 57.6 oranında tam 282 bin kişi artmıştır.

Üniversite mezunlarının cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında ise daha da vahim bir tablo ile karşılaşıyoruz. Şubat-Eylül döneminde üniversite mezunu erkek sayısının yüzde 44.8 oranında 100 bin, kadın sayısının ise yüzde 68.7 oranında 182 bin kişi arttığı görülüyor ki bu son derece kaygı verici bir gelişmedir.

Eylül itibariyle toplam sayıları 769 bin kişiye ulaşan üniversite mezunu işsizlerin 323 binini erkekler, 447 binini kadınlar oluşturuyor. Üniversite mezunları aynı tarih itibariyle 3 milyon 64 bin kişi olan resmi işsizlerin yüzde 25.1’ini oluşturuyor. Yani her 4 işsizden birinin üniversite diploması bulunuyor. Böyle bir durum hangi ülkede var?

İşsizler ordusu  (Bin kişi)

  Şubat 2014  Eylül 2014 Değişim
TOPLAM İŞSİZ 2.825 3.064 239
Üniversite mezunu 488 769 282
Diğer 2.337 2.295 -42
ERKEK 1.882 1.844 -38
Üniversite mezunu 223 323 100
Diğer 1.659 1.521 -138
KADIN 942 1.220 278
Üniversite mezunu 265 447 182
Diğer 677 773 96

 
GERÇEK İŞSİZLİK KADINLARDA YÜZDE 26, TOPLAMDA YÜZDE 17.5 

Üstelik resmi işsizlik verileri, anket döneminde aktif olarak iş aramamış işsizleri kapsamıyor. Yani TÜİK’in işgücü verileri kamuflajlı ve işsizliğin gerçek boyutunu yansıtmıyor. Umudunu yitirip iş aramaya ara verenlerin sayısı ise 2 milyon 485 bin kişi ve bunların da 1 milyon 491 binle çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Umutsuzlar da dâhil edildiğinde işsizler ordusu, 2 milyon 838 bini erkek, 2 milyon 711 bini kadın olmak üzere 5 milyon 549 bine ulaşıyor. Buna göre gerçek işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13.4, kadınlarda yüzde 25.9 ve toplamda yüzde 17.5 düzeyinde bulunuyor. İşsizler ordumuz, birçok ülkenin nüfusundan daha fazla, birçoğu ile de adeta yarışıyor.

Resmi ve gerçek işsizlik (Eylül; Bin kişi)

Sayı Oran (%)
Resmi işsiz 3.064 10,5
   Erkek 1.844 9,1
   Kadın 1.220 13,6
Umutsuzlar 2.485 7,8
   Erkek 994 4,7
   Kadın 1.491 14,2
TOPLAM İŞSİZ 5.549 17,5
   Erkek 2.838 13,4
   Kadın 2.711 25,9

ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ ADI YOK…

Türkiye’de 15 yaş üstü 57 milyon 175 bin kişilik nüfusun, 28 milyon 937 binle yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Ancak bunun 19 milyon 948 bini iş gücü dışında yer alıyor. Yani Türkiye’de toplam 29 milyon 233 bin kişi olan iş gücünün sadece 8 milyon 989 binle sadece yüzde 31’i kadınlardan oluşuyor. Türkiye’nin 26 milyon 169 bin kişilik toplam istihdamı içinde kadın çalışan sayısı sadece 7 milyon 769 bin kişi. Gerçekte işveren, kendi hesabına ya da ücretli-yevmiyeli olarak çalışan toplam kadın sayısı 5 milyon 438 bin kişi… 2 milyon 331 bin kadın ise “ücretsiz aile işçisi” denilerek işsiz olduğu istihdamda gösteriliyor.

İş gücü dışında sayılan kadınlar içinde en büyük bölüm 11 milyon 580 bin kişi ile ev kadınları. 1 milyon 491 kadın da “iş aramıyor” diye iş gücü dışında sayılıyor. 833 bin emekli kadın bulunurken, yaşlı ve çalışamaz halde olan ancak emekliliği bulunmayan kadınların sayısı 2.5 milyonla bunu üçe katlıyor.

Demokratik bir toplum; kadın ve erkeğin eşitliği; yani ekonomik, sosyal ve siyasal süreçlere eşit katılımla mümkündür. Kadınlarımızın çalışma hayatına katılarak üretkenliğini ekonomik alanda kullanması; toplumsal ve siyasal alanda söz sahibi olmalarının koşuludur. Kadın, çalışma hayatından dışlanırsa, karar süreçlerinden de dışlanır. Toplumda sadece erkeklerin söz sahibi olması, kadının eve hapsedilmesi ülke olarak bizi geriye götürür.

Kadınlarımızın çalışma yaşamına, sivil toplum örgütleri ve sendikal faaliyetlere, yerel ve ulusal karar alma süreçlerine katılımının artırılması; bu alanlardan kadınların dışlanmasının önüne geçilmesi için önlem alınmalıdır.

Basın Açıklaması:
kadin-issiz-sayisinda-patlama-2-1

Print Friendly, PDF & Email