Davutoğlu bugünkü anayasa karşısında yarı başkanlık sistemine göre nasıl hükümete başkanlık edecek?,

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 01.09.2014
 

    Umut Oran
İstanbul milletvekili
 

Cumhurbaşkanı seçilen selefiniz Recep Tayyip Erdoğan, ilk röportajını verdiği El Cezire’ye, “Tabii bizim şu andaki sistemimiz bir başkanlık sistemi değil. Ama yarı başkanlık sistemi sistemine benzer bir yapı bizde mevcut ve bu yapı içerisinde bizler seçilmiş bir başbakan ve ilk defa halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak, birlikte el ele vermek suretiyle farklı bir Türkiye’ye inşa etmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” açıklamalarını yaptı.
Bu kapsamda;

  1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda parlamenter demokrasi ile yönetilmiyor mu? Türkiye’de yarı başkanlık sistemi mevcut mudur?
  1. Erdoğan’ın sözünü ettiği şekilde yarı başkanlık modeliyle mi 62. Hükümete başkanlık edeceksiniz? Yürürlükteki anayasa karşısında yarı başkanlık sistemini nasıl uygulayacaksınız?
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yarı başkanlığı zorlamanız halinde anayasaya aykırı icraat ve eylemler gündeme gelmeyecek mi? Bir başbakan olarak anayasaya bağlı kalmak zorunda değil misiniz?
Print Friendly, PDF & Email