CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, zeytinciliğe darbe vuracak yasa tasarısının TBMM’ye sevk edilmesi üzerine konuya dikkat çekmek amacıyla Enerji ve Tarım Bakanlarına dün iki ayrı soru önergesi yönelterek, “Zeytinciliği bitirecek bu düzenlemeyi neden getirdiniz, zeytinliklerin tamamen yok edilmemesi için hangi önlemleri alacaksınız?” diye sordu.
Umut Oran’ın Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Tarım Bakanı Mehdi Eker’e yönelttiği iki soru önergesi şöyle:
 

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 19.6.2014
 
 

Umut Oran
İstanbul Milletvekili 

 
Bakanlığınızın hazırladığı “Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” dün itibariyle TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 1, 14 ve 20. maddelerinde de değişiklik öngörülmektedir.
 
Bu kapsamda;
 
1.       Bu tasarıyla ülke zeytinciliğine büyük bir darbe vurulmayacak mı? Geri dönülmez bir biçimde zeytinliklere verilebilecek hasar nasıl önlenecektir?
2.       Zeytin bahçeleri neden enerji yatırımlarına açılmaktadır, bu çok zorunlu bir çalışma mıdır?
3.       Neden sadece 25 dekar ve üzeri büyüklükteki zeytinlik alanlar korunaklı hale getirilerek “zeytinlik saha” tanımı içerisine alınıyor? 25 dekarlık sınır nasıl belirlendi, bu çok büyük bir alan değil mi? Bu tasarının yasalaşmasının ardından 5 veya 10 dekarlık zeytinlik sahaların akıbeti ne olacak?
4.       Tasarının gerekçesinde belirttiğiniz biçimiyle , “zeytinlik faaliyetleriyle diğer yatırım alanlarının çakışması durumunda, diğer faaliyetlere göre nispeten daha az faydalı olup olmadığı durumu” nasıl saptanacak?
5.       Bu tasarı için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan görüş aldınız mı, onların çekinceleri olmadı mı, hangi görüşü size bildirdiler?
 
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 
Aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 19.6.2014
 
 

Umut Oran
İstanbul Milletvekili 

 
Bakanlığınızın hazırladığı “Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” dün itibariyle TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 1, 14 ve 20. maddelerinde de değişiklik öngörülmektedir.
 
Bu kapsamda;
 
1.       Bu tasarıyla ülke zeytinciliğine büyük bir darbe vurulmayacak mı? Geri dönülmez bir biçimde zeytinliklere verilebilecek hasar nasıl önlenecektir?
2.       Zeytin bahçeleri neden enerji yatırımlarına açılmaktadır, bu çok zorunlu bir çalışma mıdır?
3.       Neden sadece 25 dekar ve üzeri büyüklükteki zeytinlik alanlar korunaklı hale getirilerek “zeytinlik saha” tanımı içerisine alınıyor? 25 dekarlık sınır nasıl belirlendi, bu çok büyük bir alan değil mi? Bu tasarının yasalaşmasının ardından 5 veya 10 dekarlık zeytinlik sahaların akıbeti ne olacak?
4.       Tasarının gerekçesinde belirttiğiniz biçimiyle , “zeytinlik faaliyetleriyle diğer yatırım alanlarının çakışması durumunda, diğer faaliyetlere göre nispeten daha az faydalı olup olmadığı durumu” nasıl saptanacak?
5.       Enerji Bakanlığı bu tasarı için sizden görüş istedi mi, hangi görüşü bildirdiniz, tasarıyla ilgili hiçbir çekinceniz yok mu?
6.       Türkiye’de halen 32 bin ailenin zeytincilikle geçindiği doğru mudur?
7.       Türkiye’de halen 170 milyon zeytin ağacı bulunduğu doğru mudur, toplam zeytin ağacı varlığımız kaçtır?
8.       Türkiye neden zeytin ve zeytinyağı üretiminde istenilen noktaya gelememektedir?
9.       Yüzölçümü olarak Yunanistan’dan çok daha büyük olmamıza karşın, zeytin üretim miktarımız neden Yunanistan’ın ancak yüzde 87’sine denk gelmektedir?
10.   Türkiye’de 2003 yılından itibaren üretilen sofralık zeytin ve zeytinyağı miktarları yıllık olarak kaç litre/tondur?
11.   Türkiye’nin 2003 yılı itibaren ihraç ettiği zeytin ve zeytinyağı miktarları nedir, bu ihraçtan elde edilen dövizin yıllar itibariyle dağılımı kaç TL’dir?

Print Friendly, PDF & Email