Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının önderlik ettiği büyük kurtuluş mücadelesine ev sahipliği yapmış, milletin iradesini ve varlığını simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ülke üzerinde bağımsız ve özgür yaşama irademizin de sembolüdür.
Türkiye’de egemenlik asla bir sınıfa, bir şahsa veya bir grup insana ait olmamıştır, olmayacaktır. Egemenliğin sahibi Türk milleti bu egemenliği demokratik yöntemlerle kullanma iradesine de sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu iradenin somut, gözle görülen merkezidir.
Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan TBMM, önce Cumhuriyeti sonra demokrasiyi bu ülkeye getirerek bu yöndeki kararlılığı göstermiştir.
Bugün bu egemenliği daha etkin, daha güçlü ve daha iyi bir şekilde kullanmak için yapmamız gereken reformlar da hala bizi bekliyor. Daha demokratik bir siyasal partiler kanunu ve seçim sistemi, hesap verebilir yönetim anlayışı, çoğulculuğu ve katılımcılığı güçlendirecek aktif bir demokrasi ile egemenliğin millete ait olduğu bu güzel sistem daha da güzelleşecektir.
TBMM’ni açarak, egemenliği şahıslardan millete verenler, bu büyük devrimi çocuklarımıza armağan ettiler.  Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramının arkasında çok güçlü bir fikir vardır. Esasında bu ülke geleceğe, yeni nesillere, çocuklarımıza aittir. Hepimizin gelecek nesillere karşı bu ülkeyi korumak ve geliştirmek sorumluluğu da bulunuyor.  Onların çağdaş medeniyet seviyesinin bile üstünde bir hayat yaşaması için gerekenleri yapmak, onların daha iyi ve daha güzel bir ülkede yaşamasını sağlamak temel bir borçtur.
Mücadelemiz Cumhuriyetin kurumlarını güçlendirmek, bu güzel Cumhuriyeti korumak, onun laik, demokratik, sosyal hukuk devleti yapısını daha da ileri götürmek ve buna yönelik her türlü tehdidi engellemekten ibarettir. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet ve demokrasimize yönelik tehditlere karşı tüm irademizle mücadelemizi sürdürüyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; Meclisimizin açılmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyorum.
 
Saygılarımla,
Umut Oran

Print Friendly, PDF & Email