Türkiye’de 7.500 TL olan bu sınır ABD’de 250 dolar, Avrupa’da 345 TL!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, milletvekili için halen 7500 TL olarak uygulanan hediye sınırının 250 TL’ye düşürülmesi için 2 maddelik yasa teklifi hazırlayarak TBMM’ye sundu. Hediye sınırının ABD’li parlamenterler için 250 dolar, Avrupalılar içinse 345 TL olduğuna işaret eden Oran, “Milletvekilleri de halkın temsilcileri olarak kendilerine dikkat etmeli, toplumsal ahlak kurallarına uymalı, kamu yetkisi kullandıkları için hiçbir finansal fayda sağlamamalıdır” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” hazırlayarak TBMM’ye sundu.
2 cümleyle hemen değişiklik yapabiliriz
Halen TBMM’de Etik Komisyonu kurulması çalışmalarının sürdüğünü ve orada söz konusu hediye sınırının 1200 TL’ye düşürülmesi için ilke kararına varıldığını belirten Oran, “Ancak bu komisyonunun ne zaman kurularak kararlarının yaşama geçirileceği, yasasının ne zaman kabul edileceği  belli değil. Bu nedenle 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yasa’da 2 cümlelik bir düzenlemeyle süratle değişiklik yapılarak yaşama geçirilebilir. Hem halen 7500 TL olan para miktarının 250 TL’ye çekilmesi hem de söz konusu hediye yasağının sadece yabancılardan gelenler için değil yurt içinden Türk vatandaşlarından gelen hediyeler için de uygulanması amacıyla bu teklifi hazırladım” dedi.
Finansal durum denetime açık olmalı
Hazırladığı yasa teklifinin gerekçesinde, “Demokratik esaslarla yönetilen her toplumda halk adına kamu yetkisi kullananların ister seçilmiş, ister atanmış olsun, finansal varlıklarının şeffaflık, açıklık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kamuoyu denetimine açık olması gerektiğini belirten Oran, gerekçede şu görüşleri de kaydetti:
“- Kamuoyu bu denetimi yasada öngörülmüş organlar ile yapacağı gibi, insanları birbirine bağlayan, toplumsal vicdanı oluşturan ahlak kurallarının uygulanması ile de gerçekleştirmektedir.
– İster atanmış, isterse seçilmiş olsun kamu yetkilerini kullanan şahısların bu kamu yetkisini belirli bir süre için kullanma ve görev ifa etmeleri nedeniyle herhangi bir çıkar sağlamaması da gerekir.
Milletvekili de kural dışında değildir
– Şüphesiz milletten aldıkları vekâlet ile yasama organına seçilen ve belirli bir süre için milli iradenin temsilcisi olma şerefini yaşayan milletvekilleri de bu kurallar dışında değildir.
Milletvekili de kendine dikkat etmeli
-Milletvekilleri de halkın temsilcileri olarak kendilerine dikkat etmeli, toplumsal ahlak kurallarına uymalı, kamu yetkisi kullandıkları için hiçbir finansal fayda sağlamamalıdır.
Ne yazık ki bu kural her zaman uygulanmamaktadır.  Bazı şahıslar, kendi çıkarları için hediye, armağan, tebrik gibi bir çok isim altında milletvekillerine yüksek meblağlı mallar göndermekte, bu yolla “perdelenmiş rüşvet” eylemlerine girişmektedir.
– Bu eylemlerin tamamen ortadan kaldırılması, akıllarda ve vicdanlarda hiçbir soru kalmaması için mevcut düzenlemenin de yeniden ele alınması gereği ortaya çıkmıştır.
– Bugün hediye sınırı ABD’de 250 dolarken, Avrupa Parlamenterleri 345 TL değerini aşan hediyeler alamazken,  milletvekillerimizin bu değerden 21 kat pahalı hediyeler alması da kabul edilebilir değildir.” 
Teklif ne getiriyor? 
Halen yürürlükteki 3628 sayılı Yasa’da seçimle göreve gelen kamu görevlileri için hediye sınırı “on aylık net asgari ücret” olarak tanımlanmakta bu ise 7.500 TL gibi çok yüksek bir miktara ulaştığı için teklifle bu sınır, 16 yaşından büyüklere uygulanan net aylık asgari ücretin üçte birine indirilmesi öngörülüyor. Bu miktar da bugün itibariyle yaklaşık 250 TL’ye denk düşüyor.
Ayrıca yine teklifin 2. Maddesiyle halen sadece yurtdışından, yabancılardan gelen hediyeler için uygulanan bu hediye sınırının Türk vatandaşlarından, Türkiye’den gelen hediyeler için de uygulanması öngörülüyor.
Yasa Teklifi:
hediye-yasagi2-3-1

 
 
 

Print Friendly, PDF & Email