Valinin, emniyet müdürü olarak atanması tenzili rütbe değil mi?

Selami Altınok’un ataması Emniyet Teşkilatı Kanunu’na aykırı değil mi?

ANKARA

CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, Aksaray Valisi Selami Altınok’un İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanmasında mülki idare anlamında ortaya çıkan sorunları hatırlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Erdoğan’a, “İstanbul Emniyet Müdürü atamasında Çankaya Köşkü ile aranızda kriz mi var, kararname niçin yok? Valinin, emniyet müdürü olarak atanması mülki idare yapısına göre tenzili rütbe değil midir? Selami Altınok’un ataması Emniyet Teşkilatı Kanunu Ek Madde 1’e aykırı değil mi?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sundu soru önergesinde Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasında Hüseyin çapkın’ın görevinden alınarak yerine Selami Altınok’un atanmasıyla gündeme gelen tartışmalara işaret etti. Oran’ın Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

Altınok kararnamesi niçin yok?

– Aksaray Valisi Selami Altınok’u , İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atadınız mı?

– Baş başa yaptığınız görüşmeler ve basına yansıyan haberler doğru ise Selami Altınok’un İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atamasına dair üçlü kararname Resmi Gazete’de niçin yayınlanmadı?

Cumhurbaşkanı “kararname yok” diye açıkladı

– Selami Altınok’un atamasıyla ilgili haberler üzerine Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan “İl Emniyet Müdürlüklerine atama yapılmasına ilişkin 21 Mayıs 2013 tarihinde onaylanan kararnameden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulmuş herhangi bir kararname bulunmamaktadır” açıklaması ne anlama gelmektedir? Altınok’un ataması için Cumhurbaşkanlığı’na bugün itibariyle herhangi bir atama kararnamesi göndermediniz mi?

Cumhurbaşkanlığı ile kriz mi yaşanıyor?

– Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül’ün imzası ve onayı olmaksızın il emniyet müdürü atamanız mümkün müdür? Üçlü atama kararnamesinde Başbakan ve İçişleri Bakanı dışında Cumhurbaşkanı’nın imzasının da bulunması zorunlu değil midir?

– Selami Altınok’un atanmasında Cumhurbaşkanlığı ile yürütme organı arasında bir kriz mi yaşanmaktadır?

Valinin müdür olarak ataması tenzili rütbe değil mi?

– Bir valinin il emniyet müdürlüğüne atanması, Türk mülki-idari teşkilat yapımıza göre tenzili rütbe değil midir? Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde İstanbul İl Emniyet Müdürü yapılacak liyakat ve deneyimde 1. sınıf emniyet müdürü yok mudur?

– Son olarak 1978 yılında Hayri Kozakçıoğlu’nun atamasında yaşanan valinin emniyet müdürü olarak görevlendirilmesi örneğini yeniden uygulamaya koymanızın gerekçesi nedir? 

Teşkilat kanunu Ek madde 1’e aykırılık ne olacak? 

– Vali Selami Altınok’un emniyet müdürü olarak atanması 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’na aykırı değil midir? Bu durum 3201 sayılı Kanun’un Ek Madde 1’de düzenlenen “Lüzumu halinde Emniyet Umum Müdürü kadrosu bir vali kadrosu ile tebdil edilebilir” amir hükmüne aykırı değil midir? Bu madde valilerin sadece Emniyet Genel Müdürü olarak atanmasına cevaz vermiyor mu?

Print Friendly, PDF & Email