– “Başbakanın kalbinden geçenleri değil millet iradesini korumalısınız”
-Başbakan’a “yıllardır süren ısrarınızın nedeni nedir?” sorusu
– Venedik Komisyonu Başkanı Buquicchio da “başkanlık sistemine” karşı
ANKARA
AKP’nin zaman zaman gündeme getirdiği Başkanlık Sistemine geçiş tartışmalarının yeniden alevlenmesi üzerine CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, konuyu iki farklı boyutta TBMM zeminine taşıdı. Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Toplantısı için Brüksel’de bulunan Oran, Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio’nun da başkanlık sisteminden kaygı duyduğunu belirtirken, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, “Başbakanın kalbinden geçenleri değil milletin meclisinin iradesini korumak zorundasınız. Bu zamana kadar bu işi başaramadı, milletin iradesiyle seçilmiş vekillerin tutsaklığına son verme konusunda bile yetersiz kaldı, en azından bu komisyona sahip çıkacağını umut ediyoruz” diye seslendi.
Başkanlık sistemi tartışmalarına, resmi toplantı için bulunduğu Brüksel’den katılan TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanvekili, CHP’li Umut Oran, AB üyesi veya aday ülkelerin anayasa çalışmalarını Venedik Komisyonu ile koordinasyon içerisinde yürüttüğünü anımsattı.
Oran, Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio’nun şubat ayında İstanbul’da düzenlenen Türkiye–AB KPK toplantısında, Başkanlık sistemiyle ilgili şu saptamalarda bulunduğunu aktardı:
“Başkanlık ya da yarı başkanlık sistemine geçilmemeli. Çünkü bugünkü eğilim daha çok parlamenter rejime yönelmek şeklinde. İkincisi; iyi işleyen bir başkanlık sistemi bile, her şeye rağmen bir otoriterlik eğilimlerine de yol açabilir. Dolayısıyla yeni anayasada da bu rejimi korumakta fayda var.”
Cemil Çiçek sorumlu, Başbakan niye müdahale ediyor?
Türkiye’de yaklaşık 200 yıllık bir parlamenter demokrasi geleneği bulunduğunu, şimdi bunu değiştirmenin anlamı bulunmadığını vurgulayan Oran, TBMM Başkanı Çiçek’e şöyle seslendi:
“Bugün bir anayasa uzlaşma komisyonu kurulmuş, çalışıyor. Cemil Çiçek TBMM Başkanı olarak bu faaliyetten sorumlu. Şimdi Başbakan niye bu işe müdahale ediyor? Cemil Çiçek sürecin rayından çıkmasına izin vermemeli. O komisyon Başbakanın emir ve görüşlerine hizmet komisyonu değil, sivil demokratik bir anayasayı hazırlama komisyonu. Cemil Çiçek, Başbakanın kalbinden geçenleri değil milletin meclisinin iradesini korumak zorunda. Bu zamana kadar bu işi başaramadı, milletin iradesiyle seçilmiş vekillerin tutsaklığına son verme konusunda bile yetersiz kaldı, en azından bu komisyona sahip çıkacağını umut ediyoruz.
Erdoğan’ın başkanlık ısrarı toplumdaki gerginliği artırmaz mı?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi de veren CHP’li Umut Oran, yanıt beklediği sorular şöyle:
“- Yeni anayasa çalışmalarının yapıldığı bu süreçte “Başkanlık Sisteminin” aniden gündeme gelme sebebi nedir? Demokratik ülkelerde istisnai olarak gözüken başkanlık sistemi konusundaki yıllardır süren ısrarın arkasında ne bulunmaktadır?
– Anayasa hazırlık çalışmalarını yürüten komisyonun çalışmalarında koordinasyon içerisinde bulunulan Venedik Komisyonu Başkanı’nın yukarıda yer verilen ifadeleri ortadayken bu konuda ısrar etmek toplumsal gerginliği arttırmaz mı?
-Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti hem demokratik bir devlettir, hem de milletvekilleri olarak bizler de bu temel ilkeyi korumak üzere yemin ettik. Bu çerçevede kamuoyuyla nasıl bir başkanlık sistemi istediğinizi, detaylı, açık, hiçbir muğlaklığa yer bırakmaksızın paylaşmayı düşünüyor musunuz? Hükümetinizin veya mensubu bulunduğunuz partinin bu rejim ile ilgili ortaya koyduğu temel bir çalışma bulunmakta mıdır?”
venedikkombaskanlik-1

Print Friendly, PDF & Email