CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, “Milletvekili seçilen kişi tutuksuz yargılansın derseniz, mahkumiyeti olmayan teröristler bile parlamentoya girebilir” diyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın sözlerini TBMM gündemine taşıdı.
Oran, Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle  Meclis Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde;
14/12/2011 tarihinde yapmış olduğunuz bir açıklamada “Milletvekili seçilen kişi tutuksuz yargılansın derseniz, mahkumiyeti olmayan teröristler bile parlamentoya girebilir” dediğiniz ulusal medyada yer almıştır. Bilindiği üzere, Anayasa’nın 15. Maddesi “suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır”, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 11. Maddesi ise “Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır” hükmüne sahiptir.
Tutuklu milletvekillerinin yargılamalarına tutuksuz devam edilmesi halinde haklarında suçun sabit olduğuna yönelik bir hüküm verilirse bu kişilerin milletvekili görevine devam edemeyeceği de açıktır. Yine yargı bağımsızlığı açısından kamu görevlilerinin mahkemeyi etkileyebilecek ifadelerde bulunmaması gerektiği de ortadadır.
Bu kapsamda;
 1-      Yapmış olduğunuz açıklama “tutuklu milletvekillerinin tutuksuz yargılanmaması, yoksa çok kötü şeyler olabileceği” yönünde yargıya yapılmış bir telkin olarak değerlendirilebilir mi?
 2-     Haklarında hüküm olmayan insanların da suçlu olabileceğine yönelik yaptığınız açıklama çerçevesinde Türkiye’de hakkında mahkûmiyet kararı bulunmayan kaç terörist bulunmaktadır? Yine 2011 yılı itibariyle, haklarında mahkûmiyet kararı bulunmayan, zanlı olarak da ifade edilemeyecek, kaç tane katil, hırsız, tecavüzcü vardır?
 3-     Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde adil yargılanma hakkının ihlali bakımından en fazla ceza alan ülke konumuna gelmiş ülkemizde, insanların haklarında henüz mahkûmiyet kararı bulunmayan teröristler ve haklarında mahkûmiyet kararı bulunan teröristler olarak ikiye ayrılmasına kadar gidebilecek bu yorumunuz çerçevesinde, adil yargılanma hakkı açısından iktidarın sorumluluğunu yerine getirdiğini, düşünüyor musunuz?

Print Friendly, PDF & Email