Oran: “Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplayın. 9 senedir yaptığınız gibi kaçak dövüşmek ülkemizin menfaatine değildir”

Genel Başkan yardımcısı Umut Oran Başbakan Erdoğan’a, “Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplayın. 9 senedir yaptığınız gibi kaçak dövüşmek ülkemizin menfaatine değildir” diye çağrı
Umut Oran yazılı bir açıklama yaptı ve “Başbakan’ın yaptığı ‘afakî’ açıklamalar yurtiçinde güvensizlik ortamı yaratmaktadır” dedi.
Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın açıklaması şöyle ;
“Ekonomi’deki Gelişmeler ve ESK 9.8.2011 İçinde bulunduğumuz küresel kriz son yüzyılın en acımasız, tehlikeli ve tehditkâr ortamını yaratmıştır. Küresel piyasalarda yarım asıra yakın süredir ‘risksiz’ olarak adlandırılan ABD devlet borçlanma senetleri bile krizin etkisiyle piyasalarca ‘riskli’ atfedilmeye başlanmıştır. Hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de Amerika Birleşik Devletleri borç batağında nasıl borç bulurum diye uğraşırken ekonomilerindeki kırılgan yapıları onarmaya çalışmaktadırlar.
Gelişmiş piyasalarda durum böyle iken Sayın Başbakan’ın yaptığı ‘afakî’ açıklamalar yurtiçinde güvensizlik ortamı yaratmaktadır. Seçim süreci boyunca gururla altını çizmekten kaçınmadığı kişi başına milli gelirin 10,000 doları aştığı saptaması, bugün gelirimiz 8,600’lere gerilemişken yapılan açıklamaların ne kadar içi boş ve vatandaşımızı yanıltmaya yönelik söylemler olduğunu göstermiştir.
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın soğukkanlılıkla yılsonu cari açık hedefini %9 olarak açıklamasını hayretle karşılamamak elde değil. Evrensel kabul görmüş normlara göre %6’nın üzerinde gerçekleşen cari açık, ekonomilerin krizin eşiğinde olduğunun sinyalidir. Bu durumda yılda 47,5 milyar dolar faiz ödeyen bir hükümetin borçlanma faizlerinin hızla artmasıyla çok daha ağır bir yükün altına gireceği ortadadır. Bugün faiz indirimiyle ekonomiyi canlandırma çabaları, hükümetin %5 olarak açıkladığı enflasyon hedefini tutturma ihtimalini neredeyse imkânsız kılarken iç tasarruf üzerinde yapacağı olumsuz baskıyla ekonomideki kırılganlığı artıracaktır.
Alınan tedbirlerle yükselen kur sayesinde artan üretim ve ihracatı elbette olumlu karşılıyoruz. Ancak bu hızlı, kontrolsüz ve panik halindeki önlem çabaları suni bir büyüme, enflasyonist baskı ve kırılgan bir ekonomi yaratmıştır. Dünya yüzyılın en büyük kriziyle boğuşurken, Sayın Başbakan herhangi bir temele dayandırmadan bir yandan “Bu sefer kriz teğet bile geçmeyecek” derken, öte yandan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın ‘’Kriz dış ticaretimizi etkiler” açıklamaları hükümetin ne kadar plansız, programsız ve vizyondan yoksun yalnızca bugüne odaklanmış bir yapıda yönetildiğini gözler önüne sermektedir. Aylardır Dünya’nın en büyük 17. ekonomisi olduğumuzu söylemekten çekinmeyen Başbakan, bugün ‘teğet bile geçmeyen krizle’ 19.’luğa gerilediğimizi saklamaktadır. Böyle başıboş, keyfe keder yönetilen bir ülke, bırakın son yüzyılın en zor küresel krizinden teğet geçmeyi, krizden en çok zarar görebilecek ülke konumundadır.
Başbakan ve ekonomiden sorumlu yardımcılarına açıkça sesleniyorum; bu kadar kırılgan bir hale getirilen ekonomimizi biran önce rayına sokmak, kalıcı tek gerçek çözüm olan yerli sanayimizi destekleme politikaları üretmek için ivedilikle Ekonomik ve Sosyal Konseyi söz verdiğiniz gibi toplayın ve ekonominin gerçek oyuncularını karar mekanizmalarına dâhil edin. 9 senedir yaptığınız gibi kaçak dövüşmek ülkemizin menfaatine değildir.
Ekonomik ve Sosyal Konseyin en temel iki görevi,
1. Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına katılımlarını sağlamak, hükümet ile toplumsal kesimler arasında ve toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak;
2. Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi üyelerini Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesinin yapısı ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve Komitenin çalışmalarını izlemektir.
Konsey Başkanı Başbakandır. Konsey yönetmeliğine göre üç ayda bir olağan olarak toplanır. 12 Eylül 2010 referandumunda Anayasal Kurum haline getirilen ve yönetmeliğine göre üç ayda bir toplanması gereken konseyin en son 3 Ocak 2008 tarihinde, yani üç buçuk sene önce toplanmasının açıklaması ekonominin gerçek aktörleri olan emek ve işveren piyasası mensuplarının ekonomi yönetiminden uzaklaştırma çabası olduğu aşikârdır.
Saygılarımla,
Umut Oran
İstanbul Milletvekili
Print Friendly, PDF & Email