SANAYİCİNİN SIRTINDAKİ ENERJİ KAMBURU AĞIRLAŞIYOR
SANAYİCİNİN ENERJİSİ, ENERJİ ZAMLARI İLE ALINIYOR PETROL FİYATI DÜŞTÜ, ENERJİYE ZAM GELDİ HÜKÜMETE SANAYİCİDEN KIRMIZI ALARM
Türk sanayicisi, ihracatçısı olarak, 2007 yılında kurulan 60. hükümetin, Türk sanayisinin son 5 yılda yaşadığı kayıpları telafi edecek rekabet gücünü artıracak bir politika izlemesi umut ettik. Ancak, hükümet özelikle 2008 yılı başından itibaren gerçekleştirdiği astronomik enerji zamları ile sanayicinin bu umutlarını tüketti.
2008 Temmuz ayının ilk haftası 145 dolar düzeyini aşan petrolün varil fiyatı, bu hafta 120 dolar/varil fiyatına geriledi. Doğal gaz ve benzin gibi ana enerji kaynaklarının hammaddesi niteliğindeki petrolün fiyatının %17 oranındaki gerilediği bir dönemde, doğal gaz fiyatlarına 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere konutlarda %16.8 sanayide %18.7 oranında zam yapılması düşündürücüdür. Böylece yıl başında itibaren sanayide kullanılan doğal gaza %33.5; konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarına %31.6 oranında zam yapılmıştır. Türk sanayicisin rekabet gücü bu zamlarla bir kez daha darbe almıştır.
En pahalı ikinci sanayi doğal gazı Türkiye’de
Bu noktada, hükümetin enerji politikalarının sanayici dostu olmadığı, yüksek enerji fiyatları ve enerji girdileri üzerinden alınan rekor düzeydeki vergilerle de teyit edilmektedir. OECD verileri dikkate alındığında Türkiye, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatı açısından en yüksek ikinci ülke konumundadır. Türkiye, OECD’de sanayide kullanılan doğalgaza vergi uygulayan az sayıdaki ülke arasında %22.1 oranındaki vergi ile ilk sıralarda yer almaktadır. Kısacası, Türkiye OECD ülkeleri arasında sanayicinin kullandığı doğal gazdan en fazla vergi alan ülkeler arasındadır.
En pahalı elektriği kullanan sanayici Türkiye’de
Hükümetin, bu yıl enerjide izlediği zam politikası elektrikte de kendini göstermektedir. Elektriğe yıl başından itibaren yapılan zam oranı konutta %44.6  sanayide %36.6 düzeyindedir. Türk sanayicisinin pahalı elektrik kullandığı OECD verileri ile de tespit edilmiştir. OECD’nin en son 2006’da yaptığı araştırmaya göre, Türk sanayicisi OECD ülkeleri arasında en pahalı elektriği kullanan 3. ülke konumunda idi. Bu yıl yapılan %36.6 oranındaki zam ile Türkiye pahalılıkta ilk sıraları bırakmamıştır.Enerjideki bu zamların sanayicinin enerjisi çaldığını ve rekabet gücünü zayıflattığını bir kez daha kaydetmek isterim. Hükümetin acil olarak Türkiye’nin gerçek gündemine, doğru önceliklerine dönmesini ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü zayıflatan yüksek faiz, düşük kur ve  ithalat ile büyü-me ! politikasını terk ederek, “ işi, aşı, sosyal barışı “ destekleyecek istihdama dayalı, yerli girdi ile ihracat odaklı yeni bir ekonomi politikası benimsemesi ve uygulaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim.
Saygılarımla,
Umut Oran
 
 

Print Friendly, PDF & Email