23 Nisan, bir milletin kendi kaderine yön vermek için, bedeller ödeyerek ayağa kalkmasıdır. Türk milleti; emperyalizme de, kendinde üstünlük gören ayrıcalıklı kesimlere de en güzel cevabı, 1920’de TBMM’yi açarak cevap vermiştir.

Ancak mücadele bitmiş değildir. Hala kendini Türk milletinden daha büyük gören gruplar, yurttaşlığı aşağılayan anlayışlar her yerdedir. Kendisini yurttaş olarak tanımlamak yerine, bir şeyhin müridi, bir hanedanın devamı olarak kodlayan ve sadece kendi gruplarına yaşam hakkı isteyen çatışmacı anlayışlar büyümektedir. Bir başka deyişle, tehlike altında olan şey, sıradan insanların okuma, sınıf atlama, devletin en üst kademelerine gelebilme hakkıdır. Türk milletinin eşit ve özgür insanlardan oluşmasına tahammül edemeyen bu anlayış, “makbul olarak gördükleri gruplara” payeler verirken, kendilerinden olmayan herkesi de “ikinci sınıf” olarak tanımlamaktadırlar. Oysa, tarihin akışı eşitliğe doğrudur. Tüm dünya, imtiyazlı gruplara karşı sıradan insanların mücadelesine tanık olmaktadır.

Bizler de Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşasın ve yurttaşlar ulusun geleceğine hep beraber karar versinler diye aydınlık Türkiye mücadelemize devam ediyoruz. Ve inanıyoruz: Mutlaka başaracağız!

23 Nisan kutlu olsun.

Umut Oran

Print Friendly, PDF & Email