TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA           

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 19.7.2013

 
 
 
 

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

 

 

  1. Halkbankası’nın 2010 yılında 450 milyon TL kredi verdiği bir özel şirketin gösterdiği teminata konu arazinin kişiye/şirkete değil kamuya ait olduğu iddiası doğru mudur?
  2. Bu iddia doğru ise mevzuata aykırı biçimde gerekli araştırmayı yapmaksızın bu kadar büyük miktardaki krediyi kullandıran banka yetkilileri hakkında hangi işlemler tesis edildi, sonucu ne oldu, konunun adli soruşturmaya konu olan boyutu var mıdır?
  3. Halk Bankası Yönetim Kurulu’nun 16 Şubat 2012 tarih ve 04/02 sayılı kararı ile kullandırım koşulları revize edilerek yeni teminat alınması kararlaştırılan söz konusu batık kredinin verildiği şirketin adı nedir? Söz konusu borcun tam miktarı ile varsa geri ödemesi yapılan kısmı kaç TL’dir?
  4. Sayıştay’ın Halkbank’ın 2011 yılı hesaplarına ilişkin raporunda, batma noktasına gelen söz konusu grubun 823 milyon TL’si Türkiye Halk Bankası’na ait olmak üzere, bankalara olan toplam nakdi ve gayri nakdi risk miktarının 2,38 milyar TL’ye ulaştığı tespiti yapıldığı bilgisi doğru mudur?
  5. Sizin özellikle Gezi Parkı olayları sonrasında ortaya attığınız “faiz lobisi” söyleminizle birlikte vatandaşı özel bankalardan kamu bankalarına yönlendiren konuşmalarınız, bankacılık sektöründe kamu bankaları lehine haksız rekabet oluşturmuyor mu? Bu sözlerinizle kamu bankaları karşısında özel bankaları ötekileştirmiş olmuyor musunuz?
  6. Vatandaşı özel yerine kamu bankalarına yönlendirme politikanız ile hükümetinize yakın gruplara çok uygun koşullarda, kamu zararı doğuracak biçimde kredi dağıtmanız arasındaki ilişki nedir?
Print Friendly, PDF & Email