Yazılar

Umut Oran’ın Erciş’in Su Sorunu İle İlgili 4 Yıllık TakibiVan’da 2011’de yaşanan deprem üzerine CHP’nin milletvekilinin bulunmadığı Van’a 8 kez giderek incelemelerde bulunan ve sorunlarını TBMM’ye taşıyan 24. Dönem İstanbul Milletvekili Umut Oran, Erciş’in su probleminin çözülmemesi üzerine 4 yıl önce verdiği soru önergesinin peşine düştü.

Erciş’in Örene Mahallesinde 25 yıldır çeşmeden akan su görmeden büyüyen çocuklar olduğunu belirten Umut Oran, 4 yıl önce verdiği önergeyi dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın “su sorunu çözüldü” yanıtıyla birlikte yeniden gündeme taşıdı. Umut Oran vatandaşların susuzluğunun sürmesi üzerine bu kez bilgi edinme yasası kapsamında Van Valiliği’ne başvurdu.

Van Valisi şikayetleri bizzat takip edecek

Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun, Umut Oran’a gönderdiği yanıtta önemli bilgiler verirken, “İlimizde verilen şikâyet dilekçelerinde belirtilen hususlar gerekli hassasiyetin gösterilmesi için bizzat tarafımdan gerekli talimatlar verilmiştir” demesi dikkat çekti.

4 yıldır bitmeyen baraj: Morgedik

Vali’nin Umut Oran’a gönderdiği yanıta göre vatandaşların susuzluktan şikâyet ettiği Erciş Örene Mahallesi 638. Sokakta halen içme suyu borusu yok ama alttaki 636 ve 637. Sokakta bulunan PVC Q100’lük içmesuyu hattından şebeke çekilmiş durumda. Bu sokağın yeni yapılaşmaya açık alan olduğu ve tarım arazilerinin sulamasının da yapılması nedeniyle 638. Sokakta suyun debisinin yetersiz kaldığı belirtilen yanıtta 4 yıl önce Efkan Ala’nın da yapımından bahsedilen Morgedik Barajı projesinin tamamlanmasıyla bölgeye gelen suyun debisinin artacağı bildirildi.

94 milyon TL’lik AB hibesi var

Van Valisi Zorluoğlu, Umut Oran’ın sorusu üzerine AB Erciş Su Temini Projesinin toplam 19 milyon 182 bin 240 Euro (94 milyon 376 bin TL) tutarında olduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının işverenliğinde, MPE Mühendislik İnşaat Taahhüt ve Dış Tic. A.Ş.’nin yüklenici, Teknik Tempo Uluslararası Mühendislik A.Ş.’nin müşavir ve Van Büyükşehir Belediyesine bağlı VASKİ’nin yararlanıcı olduğunu bildirdi.

Umut Oran: Devletin yavaş dönen çarkları

Van Valisi’nin yanıtını ve vatandaşın 4 yıldır çözülememiş susuzluğunu değerlendiren Umut Oran, “Devletin çarklarının bazen ne kadar yavaş döndüğünü gösteren bir durumla karşı karşıyayız. 4 yıl önce dönemin bakanının ‘çözdük’ dediği su sorunu halen yaşanıyor, vatandaş mağdur. Morgedik barajının ne zaman bitirileceği belli değil. Erciş için 94.4 milyon TL’lik AB hibesi alınmış ama 638. Sokak yine bu projeye dahil edilmemiş. Vatandaşın derdini takip etmeyi sürdüreceğim, umarım Erciş’in suya kavuştuğu günleri de göreceğiz” dedi.

Yanıtları web sitesinden yayınladı 

Umut Oran, Erciş’in su sorunu ile ilgili 4,5 yıl önce verdiği ilk soru önergesi ile Efkan Ala’nın yanıtını ve 26 Nisan’da gelen Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun yanıtını kişisel web sitesi olan umutoran.com üzerinden de yayınladı. Umut Oran, 8 Nisan’da Van Valiliğine şu soruları yöneltmişti:

  1. Dönem Milletvekili iken, 2011 yılında gerçekleşen deprem ve sonrasında yaşanan sorunlarla ilgili olarak Van ilimize birçok kez geldim incelemelerde bulundum, vatandaşın derdine derman olmak için hazırladığım yasa teklifleri ve araştırma önergelerini TBMM Başkanlığı’na sundum. Bunlardan birisi de Erciş’te yaşanan su sorunu ile ilgilidir.

Ekte yer alan 7/35262 sayılı yazılı soru önergesini 27 Kasım 2013 tarihinde TBMM’ye sundum. İçişleri Bakanı Muammer Güler‘e yönelttiğim önergemi dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yazısı ile yanıtlamıştı. Erciş İlçesi Örene Mahallesindeki su sorununun bir kısmının, yeni içme suyu şebekesi çekilerek çözüldüğü kalan yerlerin su sorununun da Avrupa Birliği Erciş Su Projesi ve DSİ’nin yapmakta olduğu Mor Gedik Barajı ile çözüleceği bildirilmişti. İçişleri Bakanı’nın 26.5.2014 tarihli söz konusu yanıtında; Çakıllar Cami semtindeki 30 civarındaki konutun su sorununun çözümü için gerekli çalışmalara başlandığı bildirilmiş idi. Bu kapsamda;

1- İçişleri Bakanı’nın ‘sorun çözüldü’ dediği Van ili Erciş İlçesi Örene Mahallesi Çakıllar Cami mevkiindeki (638. Sokak) 30-40 evin su sorunu, bu yanıtın üzerinden geçen 4 yıla rağmen neden halen çözülmedi?

2- Önergeme verilen yanıtta sözü edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Erciş Su Temini Projesinin içeriği, koşulları ve gerçekleşme oranı nedir, proje hangi aşamadadır? Proje kapsamında temin edilen kredi miktarı kaç Euro’dur, alınan para-yardım-hibe ile ilgili olarak yapılan harcamaların kalemleri-ayrıntıları nelerdir?

3- Önergeme verilen İçişleri Bakanı yanıtında bahsedilen Mor Gedik Barajı tamamlandı mı, Erciş’e su verilmeye başlandı mı, barajdan Erciş’in hangi mahalle, cadde ve/veya sokaklarına hangi tarihten itibaren içme suyu verilmeye başlandı? Baraj tamamlandı ise neden Örene Mahallesi Çakıllar Cami mevkiine (638. Sokak) su verilmedi?

4- Van Valisi Sayın Murat Zorluoğlu’na Erciş’in yaşadığı su sorunu aktarıldı mı? Sayın Van Valisi, Erciş’in Çakıllar cami mevkiinde 25 yıldır oturan vatandaşların halen şebeke suyuna ulaşamamış olması karşısında hangi çözümü üretecektir?

5- Erciş ilçesi Örene Mahallesi Çakıllar Cami mevkiinde oturan, vergilerini ödeyerek yasal yükümlülüklerini yerine getiren yüzlerce vatandaşın, en temel gereksinimi olan temiz içme suyuna 2018 yılında dahi ulaşamamış olmasının sebepleri nedir, bunların ortadan kaldırılması için valilik olarak hangi adımları atacaksınız?

08.4.2018

Saygılarımla,

Umut Oran

  1. Dönem İstanbul Milletvekili

İstanbul’un suyu temiz mi?CHP’li Umut Oran, İstanbul’un içme suyu kaynakları arasında bulunan Melen Çayının kirletilmesinin neden önlenmediğini İstanbul Valiliğine sordu. Oran’ın İstanbul Valiliğine yönelttiği sorular şöyle:

  1. İstanbul’a içme suyu temin eden havza ve dereler arasında bulunan Melen Çayının atık sular ile kirletilmesini önlemek için herhangi bir idari işlem tesis ettiniz mi, varsa işlemlerinizin sonucu ne olmuştur?
  2. Melen çayından gelen suyun asla içilemeyeceği hatta bu su ile el yüz yıkanmasının bile sakıncalı, sağlığa zararlı olduğu bilgisi doğru mudur?
  3. 5237 Sayılı Türk Ceza  Kanunu’nun 181. Maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçunun önlenmesi amacıyla Düzce Valiliği ile herhangi bir temasınız oldu mu?
  4. Düzce ili Belediyeleri Katı Atık Birliği tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28 Şubat 2011’de verdiği ÇED olumlu kararıyla, Çilimli İlçesi Esençam Köyü mevkiinde, Melen Çayı’na 200 metre uzaklıkta katı atık bertaraf tesisi kurulmasını önlemek için herhangi bir girişiminiz oldu mu?
  5. Düzce İli Merkez Esençam Köyü mevkiinde yapılan Düzce İli Belediyeleleri Katı Atık Bertaraf Tesisinin, Melen Çayı’na yalnızca 200 metre mesafede olması, göre kısa mesafeli koruma alanı içinde yer aldığı için İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil etmiyor mu? Bunu önlemek için neden kolluk kuvveti marifetiyle girişimde bulunmuyorsunuz?
  6. Söz konusu katı atık bertaraf tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği ÇED kararı; Danıştay 14. Dairesi’nin 15.09.2015 gün ve 2014/8970 Esas ve 2015/510 Karar sayılı kararı ile verdiği bozma kararı üzerine Sakarya 2. İdare Mahkemesi tarafından 06.11.2015 gün ve 2015/1154 Esas 2015/1051 Karar sayılı kararı ile “diğer koruma alanlarına kıyasla daha esnek koruma tedbirlerine yer verilen uzun mesafeli koruma alanında dahi kurulması mümkün olmayan dava konusu katı atık bertaraf tesisi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesi ile iptal edilmiştir. Bu durum karşısında İstanbul’da yaşayan 14,5 milyon vatandaşın sağlığını korumak adına hangi adımları atacaksınız?
  7. “Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler” düzenlemesini içeren 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 3. Maddesi uyarınca İstanbul ili sınırları ile ilgili olmasa da İstanbul’a getirilen içme suyu kaynağı nedeniyle milyonlarca yurttaşın sağlığını doğrudan ilgilendiren bu olumsuzluğu giderecek misiniz?