Yazılar

"Sümeyye'ye suikast" da yalan çıktı – BirgünBirGün’e konuşan iddiaların odağındaki Umut Oran, “bir suç örgütü ile karşı karşıyayız. Medyayı silah gibi kullanıyorlar, çamurun içinde boğulacaklar” dedi.

bir1

 

bir2

“Sümeyye’ye suikast” da yalan çıktı – BirgünBirGün’e konuşan iddiaların odağındaki Umut Oran, “bir suç örgütü ile karşı karşıyayız. Medyayı silah gibi kullanıyorlar, çamurun içinde boğulacaklar” dedi.

bir1

 

bir2

Çete Hesap verecek-CumhuriyetCumhuriyet’e konuşan CHP’li Umut Oran, söz konusu iddiaların aslında o dönem CHP’ye yapılan bir operasyon olduğunu söyledi. Bunun arka planında 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan intikam almaya yönelik senaryo olduğunu belirten Oran, “Bu şekilde CHP Genel Başkanı ve CHP’de etkili olan isimlere yönelik kara propanganda kampanyası planı vardı” dedi

cum1

cum2

Sümeyye Erdoğan’a suikast konuşmaları sahte çıktı-HürriyetGazeteci Emre Uslu ile CHP milletvekilleri Umut Oran ve Akif Hamzaçebi arasında geçtiği iddia edilen Sümeyye Erdoğan’a suikast konuşmalarının da yer aldığı, bir dizi Twitter yazışmasının sahte olduğu ortaya çıktı. Savcılık, iddiaları yayımlayan iki gazete hakkında “yayın yoluyla zincirleme hakaret ve iftira” suçlamasıyla toplam 5 ayrı dava açtı.

SAVCILIK SORUŞTURMASINI TAMAMLADI

Akşam ve Güneş Gazetesi’nde gündeme gelen yazışmalar üzerine dönemin CHP Milletvekili Umut Oran ile Akif Hamzaçebi böyle bir yazışma yapmadıklarını kendilerine iftira atıldığını beyan ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ankara savcılığı “görevsizlik” kararı ile dosyayı İstanbul Basın Savcılığı’na gönderdi.

Soruşturma dosyalarına bakan Bakırköy Basın Savcısı Hüseyin Parlakkılıç her iki gazeteye dört ayrı dava açarken, Savcı Mustafa Gökay’da iki gazeteye “iftira” suçundan bir dava açtı. İddialarla ilgili toplam dava sayısı 5 oldu.
Savcı Parlakkılıç, tarafından hazırlanan ve “Sümeyye Erdoğan’a suikast” konuşmalarını da içeren 2015/13974 sayılı İddianeme de, bahse konu twitter konuşmaları için iki ayrı bilirkişi raporu düzenlendiğini, yazışmaların sahte olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç’ın hazırladığı ve Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesie gönderdiği 11 sayfalık iddianamede özetle şöyle denildi :

ANKARA EVRAK GÖNDERMEDİ

Şikayete konu Twitter yazışmaların sıhhatinin tetkiki amacıyla konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmış ise de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca gazetelerde çıkan haberlerin içeriği dikkate alınarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast planlanıp planlamadığı yönünde resen soruşturma başlatıldığı ve 2015/29499 soruşturma sayılı dosya üzerinden soruşturmanın devam ettiğini belirtilerek istenilen evraklar ile ilgili gizlilik kararı bulunduğu belirtilip yazışmalar yapıldığını bildirilmiştir. Basın kanunu gereği soruşturmalarımızın 4 aylık hak düşürücü süre ile sınırlandırılmış olması nedeniyle Ankara Savcılığı’nın soruşturmasını tamamlamasının beklenmesi mümkün görülmemiştir.

ACEMİCE HAZIRLANMIŞ DELİL ÜRETME ÇABASI

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/32720 soruşturma sayılı dosyasında, şikayete konu twitter yazışmaları ile ilgili bilirkişi raporu bulunduğu belirlendiğinden ilgisi sebebiyle tutanak tanzim edilerek bir nüshası dosyamız içerisine alınmıştır. Yine Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/28176 soruşturma sayılı dosyasına dosya müşteki vekilince gönderilen ve ilgisi nedeniyle bir nüshası soruşturma dosyamıza alınan Bilişim Ve Adlı Bilişim Uzmanı Yeminli Adli Bilirkişi T.Koray Peksayar tarafından hazırlanmış bilirkişi raporu incelenmiş olup her iki raporun da Twitter yazışmalarının gerçek Twitter yazışması olmadığı, son raporda acemice hazırlanmış bir delil üretme çabası olduğunun belirlendiği görülmüştür.

Yargıdan çamur medyaya tokat gibi Umut Oran davalarıCHP’li Umut Oran hakkında Şubat ayında başlayan ve daha sonra zincirleme biçimde süren karalama yayınlarını şikayeti üzerine Akşam ve Güneş gazeteleri aleyhine 5 ayrı dava aç ıldı. 

İddianamelerde Ethem Sancak’ın sahibi olduğu bu gazetelerin yayınları hakkında çok vahim saptamalarda bulunularak, Umut Oran’ın haklılığı şu şekilde ifade edildi: 

“Twitter iddiası acemice üretilmiş delil üretme çabasıdır” 

“Gazetenin Fuatavni iddiası, Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşısında boşlukta kalmaktadır” 

“ Şüpheli de savunmasında Sümeyye Erdoğan’a suikast girişimi iddiasının ne kadar zorlama bir iddia olduğunun tevilli şekilde kabul etmektedir” 

ANKARA-İSTANBUL 

CHP’li Umut Oran hakkında Şubat ayında başlayan ve daha sonra zincirleme biçimde süren karalama yayınlarını şikayeti üzerine Akşam ve Güneş gazeteleri aleyhine 5 ayrı dava açıldı.  İddianamelerde Ethem Sancak’ın sahibi olduğu bu gazetelerin yayınları hakkında çok vahim saptamalarda bulunularak, “Twitter iddiası acemice üretilmiş delil üretme çabasıdır… Gazetenin Fuatavni iddiası, Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşısında boşlukta kalmaktadır… Şüpheli de savunmasında Sümeyye Erdoğan’a suikast girişimi iddiasının ne kadar zorlama bir iddia olduğunun tevilli şekilde kabul etmektedir” denilerek Umut Oran’ın haklılığı ifade edildi. 

ŞEMS’İ AŞIĞIYLA BAŞBAŞA BIRAKIYORUM 

Açılan davalarla haklılığının 4,5 ay sonra yargıda tescillenmesi üzerine açıklama yapan Umut Oran, “Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Haysiyet cellatlığı yapıp yüzlerce binlerce insanı karalayan, lekelemeye çalışanları teşhir ettiğim için mutluyum. Temiz toplum, temiz siyaset ve temiz medya için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Şems’i aşığıyla başbaşa bırakıyorum, ama şunu unutmasın: Bu daha başlangıç mücadeleye devam edeceğim, bütün kirli ilişkilerini ortaya dökeceğim” dedi. 

CHP’li Umut Oran ile gazeteci Emre Uslu ve @Fuatavni arasında geçtiği iddia edilen ‘Sümeyye Erdoğan’a suikast’ konuşmalarının da yer aldığı Twitter yazışmasının sahte olduğu ortaya çıktı. Savcılık, iddiaları yayımlayan iki gazete hakkında 5 dava açtı. 

AKŞAM ve Güneş gazetelerinde gündeme gelen yazışmalar üzerine CHP Milletvekili Umut Oran böyle bir yazışma yapmadıklarını, iddia edilen mesajın 140 karakterden daha uzun olduğunu, birbirlerini takip etmediklerini bunun twitter uygulamalarına göre de imkansız olduğunu, kendilerine iftira atıldığını, bu gazetelerin sahibi Ethem Sancak ile gazete yayın yönetmenleri Murat Kelkitlioğlu, Turgay Güler’in bilerek ve isteyerek zincirleme biçimde sahte delil üreterek hakaret edip, iftira attıkları, suç işlemek için örgüt kurarak sahte delil ürettikleri gerekçesiyle çıkan her haber için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na çok sayıda suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Başsavcılığı gazete merkezlerinin İstanbul’da bulunması gerekçesiyle ‘yetkisizlik’ kararıyla dosyayı İstanbul Basın Savcılığı’na gönderdi. Soruşturma dosyalarına bakan Bakırköy Basın Savcısı Hüseyin Parlakkılıç her iki gazeteye 4 ayrı dava açarken, Savcı Mustafa Gökay da iki gazeteye ‘iftira’ suçundan iddianame düzenledi. İddialarla ilgili olarak “yayın yoluyla zincirleme hakaret ve iftira” suçlamasıyla açılan toplam dava sayısı 5 oldu. 

ACEMİCE DELİL ÜRETME ÇABASI 

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç tarafından hazırlanan ve “Sümeyye Erdoğan’a suikast” iddiasını içeren sahte twitter yazışmalarıyla ilgili olarak 2015/13974 sayılı iddianamede, bahse konu Twitter konuşmaları için iki ayrı bilirkişi raporu düzenlendiği, yazışmaların sahte olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 11 sayfalık iddianamede, Akşam ve Güneş gazatelerinde Umut Oran hakkında çıkan haberlerde amaçlarının ‘algı oluşturmak’ olduğu vurgulanırken, “Bilişim ve Adlı Bilişim Uzmanı Yeminli Adli Bilirkişi T.Koray Peksayar tarafından hazırlanmış bilirkişi raporu incelenmiş olup her iki raporun da Twitter yazışmalarının gerçek Twitter yazışması olmadığı, son raporda acemice hazırlanmış bir delil üretme çabası olduğunun belirlendiği görülmüştür” denildi. 

ERDOĞAN’IN SÖZLERİYLE @FUATAVNİ İDDİASI ÇÖKERTİLDİ 

İddianamede @fuatavni ile Umut Oran arasında ilişki kurmaya çalışan Akşam ve Güneş gazetesinin iddiaları bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle boşa çıkarılarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın @fuatavni isimli twitter hesabı sahibine hitaben ‘kim ise ortaya çıkmasına yönelik’ suç tarihleri döneminde yapmış olduğu konuşması bulunduğunun basın kaynaklı olarak bilindiği, haberlerde iddia edilen konuların Devletin en tepesine rapor edilmiş olduğu yönünde şüpheli savunmasına merkez yapılan tahlil ve çıkarım mantığının @fuatavni isimli hesap sahibinin ortaya çıkmasına yönelik Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşısında tamamen boşlukta kalmaktadır” denildi. 

SUİKAST İDDİASININ ZORLAMA OLDUĞUNU GAZETE DE KABUL ETTİ 

İddianamede Sümeyye Erdoğan’a suikast iddiasının da ne kadar zorlama olduğu yine bu gazetelerin yaptığı savunmaya atıf yapılarak, “kaldı ki şüpheli savunmasında dahi özelikle Sümeyye Erdoğan’a yönelik suikast girişimi iddiasının ne kadar zorlama bir iddia olduğunun tevilli şekilde kabul edildiği, araştırmacı gazeteciliğin gerektirdiği asgari araştırma ve takip kriterlerinin hiçbirinin haber konusu olayda yerine getirilmediği görülmektedir” denilmesi dikkat çekti. 

SOMUT HİÇBİR BELGE YOK 

Hakkında soruşturma devam eden ve tespite çalışılan fuatavni isimli Twitter hesabı ile somut şüphe oluşturacak, çağrışım ve kanaat uyandıracak bir bilgi ve belge bulunmadığı halde, sırf haber yapılan Twitter yazışmalarında hesap sahibinin müşteki gibi gösterilerek hazırlanmış yazışmaların müşteki tarafından yapılmış gibi gerçek dışı bir bilgiyi eleştiri veya yorum sağlayacak şekilde manşetten verilmesi telafisi zor sonuçlara yol açacaktır.” 

BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI 

Akşam ve Güneş’in avukatı yaptıkları ve şikayet edilen her ‘haber’ için birbirinin aynısı ‘paket savunma” gönderdiğini belirten Savcı Parlakkılıç, avukatın Anadolu Ajansından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının, CHP TBMM Grup toplantı konuşmalarının video kayıtlarının istenmesi talebini ise zaman uzatma taktiği olarak görerek yasa uyarınca 4 ay içerisinde şikayetleri değerlendirmesi gerektiği gerekçesiyle kabul etmedi. 

İLK DURUŞMA 8 EKİM’DE 

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 2015/66 ve 2015/69 esas numaralarıyla açılan davanın ilk duruşması 8 Ekim 2015 tarihinde yapılacak.