Yazılar

Filistin Halkının Geleceğine Trump Karar VeremezSosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, ABD Başkanı Trump’ın “Kudüs’ü İsrail’in başkenti” olarak ilan etmesine tepki göstererek “Filistin halkının geleceğine Trump karar veremez!” dedi. Yaptığı basın açıklamasıyla sorunun ancak “başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin tanınmasıyla” çözülebileceğini söyleyen Oran, İslam coğrafyasında yaşayan her bireyin ve siyasi partinin de yüzyıllardır yapmadıkları “özeleştirileri” yapması gerektiğinin altını çizdi. Aklı egemen kılacak, insanı özgürleştirecek, her türlü baskı kurumunu ortadan kaldıracak yeni bir anlayışın temelleri atılmadığı müddetçe “kaos düzeni” kuran ABD’ye karşı mücadele edilmiş olmayacağını anlatan Oran, Sosyalist Enternasyonal’in Filistin halkının yanında olduğunu söyledi.

Umut Oran’ın yayınladığı basın bildirisinde şu görüşler paylaşıldı:

Ortadoğu’nun kronik hale gelmiş olan pek çok sorunu; başkenti Doğu Kudüs olan ve tüm dünya tarafından egemen bir devlet olarak tanınan “Bağımsız Filistin Devleti” kurulmadığı müddetçe çözülemeyecektir. Bu anlamda Amerikan Başkanı Trump’ın kendi kişisel ajandasına uygun olarak aldığı ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak niteleyen “keyfi karar” her anlamda yanlış ve tek taraflıdır. Filistin halkının geleceğine Trump ya da bir başkası karar veremez. Başkentler de uluslararası hukuk ve tarihsel gerçekler göz ardı edilerek tespit edilemez.

Trump’ın Kararı Keyfi Bir Karardır

Ancak Trump’ın aldığı “keyfi karar”, dünyanın içinde bulunduğu anti-demokratik iklimi açığa vurması ve nefret üzerinden “rant devşiren” anlayışın halkları birbirine kırdırmaktan çekinmeyeceğini göstermesi açısından uyarıcıdır. ABD’ye yön veren güç odakları, “tek kutuplu dünya” dayatmasına uygun olarak çatışma alanlarını kaşımaya ve savaşları yaygınlaştırmaya devam etmektedir. Bu durum bir yandan “medeniyetler çatışması” tezlerine uygun hassasiyetler üzerinden kendi iç kamuoylarını uyuturken diğer yandan da “potansiyel tehdit olarak” görülen devletleri “meşgul ederek” ABD’ye karşı yükselecek gücü çatışma alanlarında parçalara ayırma amacı gütmektedir. Irak’ın, Suriye’nin, Ukrayna’nın, Libya’nın bu denli tarumar edilmesi; Kuzey Kore’nin, Filipinler’in sürekli gündemde tutulması; enerji zengini İslam coğrafyasının da ne idiği belirsiz “krallarla, prenslerle, sözde aristokratlarla” kontrol edilmesi ABD merkezli “kaos düzeninin” yansımaları olarak görülmelidir.

İslam Coğrafyası Özeleştiri Yapmalı

Öte yandan meselenin tüm ezilen halkları ilgilendiren boyutu da gözden kaçırılmamalıdır. İslam coğrafyasında yaşayan her bireyin ve siyasi partinin yüzyıllardır yapmadıkları “özeleştirileri” yapması artık bir zorunluluktur. “Cehennemin kapıları açıldı!” gibi daha önce de onlarca defa yapılan ve hiçbir sonuç doğurmayan açıklamaların, histerik bayrak yakma seanslarının ya da gerçeği göz ardı eden duygusal çıkışların Filistinlilere de, ezilen dünya Müslümanlarına da faydası yoktur. Zira bu ve benzeri tepkiler “kaos düzenine” hizmet etmek demek olacaktır.

Doğru Tavır: Yıkıcı Kapitalist Düzeni Tartışmaya Açmaktır!

Gelinen noktada doğru tavır: “Uluslararası ittifakları yeniden gözden geçirmek, yıkıcı kapitalist düzeni tartışmaya açmak ve aklı egemen kılacak, insanı özgürleştirecek, her türlü baskı kurumunu ortadan kaldıracak yeni bir anlayışın temellerini atmak olacaktır.” Aksi her durumda bugün tepki gösteren devlet yöneticileri yarın Trump’la “samimi pozlar vermek” için kuyruğa girecekler, birkaç dakika telefonda konuşabilmek için milyarlarca dolarlık Amerikan malı satın almak zorunda kalacaklardır.

Sosyalist Enternasyonal Bağımsız Filistin’in Yanındadır

Bu bakış açısıyla, tüm yurttaşlarımızı ve İslam dünyasını mazlum Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya ve gerçek bir “özeleştiri” yapmaya çağırıyorum. Sosyalist Enternasyonal’in ve üye partilerin, “İsrail’le barış içinde yaşayacak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’ne” destek olmaya devam edeceğini de bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

 

CHP-Sosyalist Enternasyonal İşbirliğinin 41.Yılı Kutlu OlsunTarih yazan, devlet kuran, demokrasiyi inşa eden geleneğin adı olan Cumhuriyet Halk Partisi, tam 41 yıl önce bugün, 23.Olağan Kurultayında, Sosyalist Enternasyonal’e üyelik başvurusu yapma kararı aldı. Adalet Partisi’nin ve bilumum anti-komünistin “Ortanın solu, Moskof’un yolu!” tekerlemesine rağmen o gün Sosyalist Enternasyonal’e üyelik başvurusu yapanlar Türkiye’nin, dünya milletler ailesinin “eşit ve etkin” üyelerinden biri olduğuna inanıyorlardı. Bu inancın yansıması, Ecevit’in kurultaya sunduğu önergede “Enternasyonal üyeliği dünyada hakça ve barışçı bir düzen kurulmasına katkımızı da kolaylaştıracaktır.” cümlesiyle yer buldu. Bu kısacık cümle, Cumhuriyet Halk Partisi’nin örgütüne, tarihine ve gücüne olan inancının apaçık göstergesiydi. CHP, sadece Türkiye’de değil dünyada da “hakça ve barışçı bir düzen” kurulmasında kendisini sorumlu görüyordu.

Ne mutlu bizlere ki aradan geçen 41 yıllık süre zarfında Cumhuriyet Halk Partililerin hakça ve barışçı bir düzen kurma ideallerinde herhangi bir geri adım yoktur. CHP, özellikle iktidar bloğunun dünyanın her köşesinde yarattığı “Türkiye karşıtlığına” rağmen, geçen her yılla beraber Sosyalist Enternasyonal’deki etkinliğini de arttırmayı başarmıştır. Bizler de, Cumhuriyet Halk Partililerin enternasyonaldeki bugünkü temsilcileri olarak, uluslararası dayanışmaya ve işbirliğine verdiğimiz öneme paralel olarak gerek Enternasyonal toplantılarında gerekse de ikili görüşmelerde “Türkiye’nin ulusal çıkarları” için mücadele etmeye ve Sosyal Demokratların küresel çapta “iktidara gelmesi” için yol gösterici olmaya devam ediyoruz.

Ancak bilinmelidir ki uluslararası mücadele her zamankinden daha zordur. Zira tüm kavramlar birbirine karıştırılmış, neo-liberal saldırı karşısında tüm fikirler birbirine yaklaştırılmıştır. Özellikle Almanya’da yapılan son seçimlerde görüldüğü gibi, Avrupa’daki bazı sosyal demokrat partiler bile “fikri köklerine aykırı olarak yabancı düşmanlığına, neo-liberal dayatmalara ve nefret söylemine” kendilerini kaptırmıştır. Oysa popülizmin ve her anlamda şiddetin egemen kılındığı bir dönemde kendi özgün fikirlerine dayanmadan gündelik çıkarlar uğruna siyaset yapanların ulaşabilecekleri bir başarı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm sosyal demokrat partiler “yeni bir söz söylemek ve yeni bir yol bulmak” konusunda daha fazla düşünmeli ve “daha adil bir dünya için ilerici politikalar” geliştirmeye daha fazla odaklanmalıdır. Aksi her durumda kazananlar “eşitsizlikten beslenen odaklar” olacaktır.

Dünyanın inanılmaz bir hızla değiştiği, bilginin her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde belli grupların ellerinde toplandığı bu dönemde tüm sosyal demokratlar, büyük bir ciddiyetle “yarını konuşmaya” başlamalıdır. 41. yılını kutladığımız CHP-Sosyalist Enternasyonal işbirliğinin bizlere hatırlatması gereken de “ilerici fikirler” olmalıdır. Türkiye’nin de dünyanın da CHP’ye ve yeni iddialara ihtiyacı vardır. Değişen koşullara adapte olmanın ve yeni dönemi yakalamanın yolu, Ecevit’in önderliğindeki CHP’nin 41 yıl önce yaptığı gibi “zamanın ruhunu anlamak ve büyük iddialar ortaya koymaktır.”

Kendisini Atatürk’ün aydınlık ilkelerine bağlı gören ve sosyal demokrasinin evrensel değerlerine gönülden inanan her bir yurttaşımız için kaçınılmaz olan şey “değişimin gücüne” inanmak ve her alanda özgün kavram setleri oluşturmaktır. Gelinen noktada; eşitlik, özgürlük, adalet, dayanışma, emeğin üstünlüğü, barışın tesisi, güvenlik, istihdam gibi pek çok konunun yeniden ele alınması ve fikri köklerimizden kopmadan yeniden tanımlanması şarttır.

Dünyanın tüm sosyal demokratları arasında saygın ve müstesna bir yeri olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sosyalist Enternasyonal’le olan ilişkisinin 41 yılında hedef: “Türkiye’de iktidar, Sosyalist Enternasyonal’de oyun kurucu” olmaktır.

İnancım odur ki tüm Cumhuriyet Halk Partililer şanlı tarihimizden aldığımız güçle ve 41 yılın özgüveniyle yeni meydan okumalara ve değişimin getireceği büyük fırsatlara hazırdır.

Dayanışma duygularımla,

Umut Oran

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı

Deniz Baykal’a İspanya’dan geçmiş olsun mesajı geldiSosyalist Enternasyonal (SE) toplantısı için Barselona’da bir araya gelen konsey üyeleri, geçmişte SE Genel Başkan Yardımcılığı da yapmış olan CHP önceki Genel Başkanı Deniz Baykal’a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP’li Umut Oran, SE Genel Başkanı Papandreu ve Genel Sekreteri Ayala’nın kendi el yazılarıyla kaleme aldıkları mesajın görüntüsünü twitter adresinden ( twitter.com/UmutOranCHP ) kamuoyuyla paylaştı.

110 ülkeyi temsilen 140 parti ve kuruluşun üyesi bulunduğu Sosyalist Enternasyonal’in Başkanlık Divanı, “Sayın Deniz Baykal/Sevgili Yoldaşımız, Biran evvel iyileşmenizi diliyor, iyi dileklerimizi sunuyoruz” mesajını paylaşırken, Papandreu ve Ayala ise şu mesajı kaleme aldılar:

Sevgili Deniz,

Daha iyiye gittiğini ve eve çıkabilecek duruma geldiğini öğrenmiş bulunuyorum.

Umarım hızla iyileşirsin. Çok geçmiş olsun. Candan sevgiler yolluyorum.

George Papandreu- Sosyalist Enternasyonal (SE) Başkanı

Luis Ayala – SE Genel Sekreteri

 

Sosyalist Enternasyonal’den Dünya’ya Çağrı“Myanmar Hükümetine Baskıyı Arttırın!”

Myanmar’da yüz binlerce insanın evlerini terk etmesine, yüzlercesinin de hayatını kaybetmesine sebep olan vahşete dünyanın en büyük uluslararası politik örgütlenmelerinden olan Sosyalist Enternasyonal’den sert tepki geldi. Türkiye’den Cumhuriyet Halk Partisi’nin tam üye olduğu Enternasyonal, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla tüm dünyaya “Myanmar hükümetine baskıyı arttırın!” mesajı verdi. Enternasyonal’in yıllardan beri Myanmar’da yaşanan insan hakları ihlallerine yönelik hassasiyetine dikkat çekilen bildiride Myanmar devlet başkanlığından sorumlu Aung San Suu Kyi’ye de “ilkeli liderlik göstermesi, etkinliğini ve otoritesini Rohingya’da yaşanan acıları durdurmak için kullanması” için açık çağrı yapıldı. 

CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun Talebi Karşılık Buldu 

CHP’nin tam üye olduğu ve Umut Oran’ın Başkan Yardımcısı olarak görev aldığı Sosyalist Enternasyonal’in Myanmar’da yaşanan insani dram için harekete geçmesinin ana sebeplerinden biriyse Cumhuriyet Halk Partisi’nin olayların başından beri yürüttüğü uluslararası lobi faaliyetleriydi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu, Myanmar’da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının başlamasıyla beraber Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreu ve Genel Sekreter Luis Ayala’ya ulaşarak konunun acilen Enternasyonal’in gündemine alınmasını talep etti. CHP’li Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın süreklilik arz eden görüşmelerinin ardından Genel Sekreter Luis Ayala, Myanmar hükümetiyle ve Enternasyonal’in Burma’daki temsilcileriyle irtibat kurarak Enternasyonal’in hassasiyetini bildirdi. Konunun önemine binaen yapılan görüşmelerden sonra dünyanın dört bir yanında örgütlü 150‘den fazla parti adına Myanmar konusunda bildiri yayınlaması kararı alındı. Ayrıca meselenin Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divan’ı tarafından 21 Eylül’de New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu’nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de iletilmesi kararlaştırıldı. 

Burmalı Askerlerin Katliamları Rapor Ediliyor! 

Sosyalist Enternasyonal bildirisinde öne çıkan konulardan biriyse, Myanmar (Burma) askerlerinin uyguladığı şiddetin ve yaşanan olayların tüm dünyaya duyurulması oldu. 

“Süreklilik arz eden şiddet; çok sayıda ölüme ve ülkedeki Rohingyalı yüz binlerce azınlık mensubunun yerlerinden edilmesine sebep olarak insani krizi derinleştirmektedir. Bangladeş’e kaçmayı başarabilmiş etnik Rohingyalı mülteciler; sivil Rohingyalıları zorla bölgeden sürmek isteyen Burmalı askerlerin yüzlerce evi yaktıklarını ve köylerinde katliamlar düzenlendiğini rapor etmişlerdir.” denilen açıklamada Myanmar yönetiminin olayların yaşandığı bölgeye girmek isteyen bağımsız gözlemcilere izin vermemesi de eleştirildi. 

İşte O Bildiri! 

Arakan Müslümanlarına yönelik şiddet eylemlerinin yükseldiği bir dönemde CHP’nin çabalarıyla hızla Sosyalist Enternasyonal gündemine giren ve yayınlanan bildiri şöyle: 

“Sosyalist Enternasyonal, büyük bir endişeyle Myanmar’ın Rakhine eyaletindeki durumun ciddi bir şekilde kötüye gittiğini tespit etmektedir. Süreklilik arz eden şiddet; çok sayıda ölüme ve ülkedeki Rohingyalı yüz binlerce azınlık mensubunun yerlerinden edilmesine sebep olarak insani krizi derinleştirmektedir. Bangladeş’e kaçmayı başarabilmiş etnik Rohingyalı mülteciler; sivil Rohingyalıları zorla bölgeden sürmek isteyen Burmalı askerlerin yüzlerce evi yaktıklarını ve köylerinde katliamlar düzenlendiğini rapor etmişlerdir. 

Sosyalist Enternasyonal, Myanmar Hükümetinin ve yetkililerinin etnik ve dini aidiyetine bakmaksızın, ülkede yaşayan herkesin güvenliğini ve huzurunu sağlamakla ahlaken ve hukuken sorumlu olduğunu hatırlatarak hükümeti, Birleşmiş Milletlerle hemen işbirliği yapmaya ve acil ihtiyaçların bölgeye ulaştırılmasına müsaade etmeye çağırmaktadır. Şiddet ve yıkım olaylarında sorumlulukları olduğunu reddeden Burmalı otoritelerin Rakhine eyaletinde olaylardan etkilenen bölgelere girmek isteyen bağımsız gözlemcilere izin vermekteki isteksizliği de, şüphe uyandırmaktadır. Sosyalist Enternasyonal, özellikle devlet başkanlığından sorumlu Aung San Suu Kyi’ye ilkeli liderlik göstermesi, etkinliğini ve otoritesini Rohingya’da yaşanan acıları durdurmak için kullanması konusunda çağrı yapmaktadır.   

Yaşanan kriz derinleşmeye devam ederken uluslararası toplum da şiddeti sonlandırmak ve Rohingya halkının temel haklarını garanti altına almak için Burma hükümetine yönelik baskılarını arttırmalı ve Myanmar’daki Rohingyalı azınlığa yönelik sorumluluklarını yerine getirmelidir. Son iki hafta içinde Bangladeş’e geçen 120.000’den fazla insan da dâhil, komşu ülkelere zorla sürülmüş insanlar evlerine dönene kadar gerekli insani yardıma ulaşabildiklerinden emin olunmalı ve desteklenmelidir.  

Sosyalist Enternasyonal Myanmar’daki Rohingya halkının haklarına dair desteğini sürekli olarak dile getirmiş, hem bünyesinde kurulmuş olan Göç Komitesi’nde hem de Sosyalist Enternasyonal’in bu yılın başında Cartagena’da gerçekleştirdiği 25.Kongresinde bu konu ele alınmıştır. Mevcut durum ve sorunun tarihsel geçmişi Rohingya temsilcileri kanalıyla, ilk elden dinlenmiş ve değerlendirilmiştir.   Bu itibarla Sosyalist Enternasyonal 25.Kongresinde yaptığı çağrıyı tekrarlayarak Myanmar hükümetini ve liderliğini Rohingyalılara karşı uygulanan insan hakları ihlallerini ve şiddeti derhal durdurmaya ve azınlıklarının tam ve saygın yurttaşlar olarak tanınmaları için ihtiyaç duyulan diyalog ortamını oluşturmaya çağırmaktadır.”

Adalet Yürüyüşüne Enternasyonal’den Büyük DestekSosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala Adalet Yürüyüşünün Düzce’den Sakarya’ya olan kısmına katıldı.  SE Başkan Yardımcısı Umut Oran ile birlikte yürüyen Luis Ayala’nın yürüyüşe dair gözlem ve açıklamaları Sosyalist Enternasyonal web  sitesinden yayınladı.

Umut Oran ”Ayala yürüyüşe katılır katılmaz Enternasyonal’in web sayfası üzerinden görüşlerini açıklayarak adalet yürüyüşüne büyük destek verdi.” dedi.

Umut Oran “ Herkes için adalet yürüyüşü artık sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir konu olması ötesine geçmiştir. Bütün dünyanın gözü kulağı bu yürüyüştedir ve herkes yürüyüş sonunda adalet taleplerinin yeri getirilmesini beklemektedir.  İktidarın da adalet beklentisi karşısında büyük sorumluluğu bulunmaktadır” diye konuştu.

Luis Ayala’nın yürüyüşün hemen ardından Enternasyonal web sitesinde yayınlattığı bildiri şöyle;

 

Türkiye

Adalet! Türkiye’de Adalet İçin Yürüyoruz

28 Haziran 2017

Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkedeki hak ve özgürlükler alanındaki baskılar dolayısıyla muzdarip olan tüm Türk vatandaşları adına adalet talep etmek için Ankara’dan İstanbul’a doğru devam eden yürüyüşüne katıldı. 15 Haziran günü Ankara’da başlayan ve 9 Temmuz’da İstanbul’da sona erecek olan yürüyüşte Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran ve diğer muhalefet partisi üyeleri de hazır bulundular.

Geçen Temmuz ayında başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal sonucunda aralarında terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen gazetecilerin de bulunduğu 50.000’den fazla insan tutuklandı, 150’den fazla medya kuruluşu kapatıldı, 140.000’den fazla insan işten atıldı, yasama dokunulmazlığının kaldırılması sonucunda bir düzineden fazla milletvekili hapse atıldı ve son olarak da milletvekili Enis Berberoğlu 14 Haziran’da 25 yıl hapse mahkûm edildi.

Sosyalist Enternasyonal, bu tip hak ihlallerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunduğu gibi, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasını ve bağımsız yargının olmamasını da kınamaktadır.

“Madem terör örgütü, neden kırmızı halıda karşıladınız?” Yalçın Doğanyalcin-dogan

Göbeği çatlıyor Umut Oran’ın Kolombiya’da PYD’nin terör örgütü olduğunu kanıtlamak için resimler gösteriyor, terör eylemlerini sıralıyor.

Kime kanıtlamak için?

Sosyalist Enternasyonal (SE) Etik Kurulu üyelerine.

Geçen hafta sonunda Kolombiya’da inanılması güç bir olay yaşanıyor. Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren bir olay.

PKK’nın uzantısı PYD’nin Sosyalist Enternasyonal’de tam üye olmasına ramak kalıyor.

PYD, Sosyalist Enternasyonal üyesi?.. Dünyanın haline bakın siz.

Olay, Türkiye’nin dış politikasındaki zikzakları ve bulunduğu konum açısından ibretlik bir örnek.

2014 belirleyici

PYD, 2015’ten bu yana SE’de tam üyelik için müthiş bir uğraş veriyor. Evet evet, şu bildiğiniz PYD, hani şu ünlü terör örgütü PYD.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ofisler açıyor, SE’de üyelik için diğer ülkelerde çalmadık kapı bırakmıyor. O kapıları çaldıkça, kapılar da ona açılıyor.

Nasıl oluyor da, bir terör örgütü Sosyalist Enternasyonal tam üyeliğine kadar uzanmaya çalışıyor?

2014 yılından itibaren Avrupa’yı sarsan bir başka terör örgütü var: IŞİD.

IŞİD Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde terör eylemi yapıyor. Fransa, Belçika, İspanya’da.

“Terör örgütü” denilince, Avrupa’nın aklına sadece IŞİD geliyor. PKK ve PYD değil. O nedenle de, 2015 yılında Sosyalist Enternasyonalde PYD’ye “gözlemci üye” statüsü veriliyor.

Bu statüyü alan PYD arkasından “tam üyelik” için bastırıyor.

Geçen hafta Kolombiya’daki SE toplantısında bu yönde müthiş bir trafik yaşanıyor.

Neyse ki, SE’de bir Başkan Yardımcısı var, geçen dönem CHP milletvekili Umut Oran, onun çabaları sonucu tam üyelik macerası şimdilik geriye atılıyor.

PYD kendini anlatıyor

PYD kendisini orada “Suriye’de özgürlük için savaşan bir örgüt” olarak kabul ettiriyor.

Ayrıca:

“Bizim terörle bağlantımız yok, biz Suriye’de IŞİD’e karşı terörle mücadele ediyoruz, pek çok insani dramla karşı karşıya kalıyoruz.”

Avrupalılara “IŞİD” denildiğinde, akan sular duruyor. Bundan güç alan PYD, geçen yıl tam üyelik için başvuruda bulunuyor.

Tekrarda yarar var, Avrupa ve Amerika IŞİD’i terör örgütü olarak görüyor, PKK ve PYD’yi değil.

Etik kurul üyeleri

Tam üyelik Sosyalist Enternasyonal’in “etik kurulundan” geçiyor. Etik kurulun şu andaki üyeleri Umut Oran tarafından temsil edilen Türkiye dahil şöyle:

Belçika, Bulgaristan, Kosta Rica, Dominik Cumhuriyeti, Irak, Moldova, Güney Afrika, Uruguay,  Yunanistan, Finlandiya, Hindistan, Pakistan, Fas.

SE Genel Sekreteri İspanyol Luis Ayala da genel sekreter olarak etik kurul üyesi.

Tam üyelik için başvurusunda PYD, etik kurul üyelerine bir yazı veriyor 2015 sonunda, “bizim PKK ile ve terörle hiç bir bağımız yoktur” diye.

Yukarıda sayılan ülkelerden oluşan etik kurul üyeleri de bunu kabule yanaşıyor.

Umut Oran sahnede

Bunun üzerine Umut Oran belge toplamaya başlıyor.

SE Başkanı Papandreu ile Genel Sekreter Luis Ayala’ya PYD – PKK ilişkisini gösteren resimler ve yazılar içeren birer mektup gönderiyor.

PYD bürolarında PKK bayrakları ile Öcalan resimleri bulunan resimler.

Ayrıca, Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (Human Rights Watch) PYD ve terör bağlantısını anlatan raporlarını ekliyor.

PYD’nin insan hakları ihlallerini anlatan olayları aktarıyor.

Ama, ondan önce 20 Aralık 2016 Malaga toplantısına gitmek gerekiyor.

20 Aralık 2016 sabahı Kayseri’de 13 askerin ölümü, 48 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan PKK saldırısını yaşıyor Türkiye.

O gün Sosyalist Enternasyonal Malaga’da toplanıyor. Umut Oran “PKK’nın şiddetle kınanmasını” içeren bir bildiri yayınlanmasını istiyor.

Londra’dan gelen biri:

“Türkiye kendi iç politikasını gözden geçirsin. Dört yıl önce Türkiye PKK ile müzakere ediyor, adına çözüm süreci diyor. Sonra aniden fikir değiştiriyor, PKK’yı düşman ilan ediyor.”

Buna karşı çıkan Umut Oran:

“Konumuz Türkiye’nin politikası değil, Türkiye’de bugün hain bir PKK saldırısı olmuş, on üç asker hayatını kaybetmiştir, PKK’nın şiddetle kınanmasını istiyorum, aksi halde toplantıyı terk ederim.”

Bunun üzerine SE bir bildiri yayınlayarak, “PKK’nın bugün Kayseri’de gerçekleştirdiği terör saldırısını şiddetle kınıyoruz” diyor.

Salih Müslim resimleri

Arap Baharı sonrasında, özellikle Suriye iç savaşıyla birlikte PKK, PYD ve YPG Avrupa ve Amerika’da çok aktif. PYD’nin Sosyalist Enternasyonal tam üyelik girişimi bunun son örneği.

Umut Oranın gözlemlerine göre, PKK ve PYD çeşitli ülkelerle “iyi ilişkiler içinde.” Tam üyelik girişimi bu çerçevede.

Umut Oran, etik kurulda PYD’nin PKK ile ilgili resim ve silahlarını, Öcalan fotoğraflarını gösterince, PYD temsilcisi de başka resimler gösteriyor ve şunu söylüyor:

“PYD Başkanı Salih Müslüm, işte bu resimlerde gördüğünüz gibi, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından kucaklaşarak karşılanmış, Salih Müslüm’e iltifat etmiş, onu kırmızı halıda karşılamıştır.

“Ankara onu dün kırmızı halıda karşılarken, bugün kırmızı bültenle arandığını ilan etmiştir. Türk Hükümetinin tutarsız politikalarla zikzaklar çizmesi bizim sorunumuz değildir.”

Buna rağmen, etik kurulu Umut Oran ikna ediyor ve PYD’nin tam üyeliğini engelliyor.

Sadece o değil, “PYD’nin gözlemci statüsünün de yeniden ele alınması” önümüzeki toplantıya kalıyor.

Dışişleri nerede

Bütün bunlar olurken, Dışişleri Bakanlığı nerede?

Umut Oran Kolombiya’ya gitmeden önce, Dışişleri Bakanlığı’na başvuruyor:

“PYD’yi terör örgütü olarak ilan eden hükümet kararına ihtiyaç var, Sosyalist Enternasyonal’in elindeki terör listesinde PYD yok, bir önce bunun çıkartılması şart.”

Şart ama, bu başvuruya rağmen, henüz o liste yok.

Almanya ile kavga etmekten, referandum derdine düşmüş iken, Dışişleri’nin buna ayıracak zamanı yok.

Ama, yarın bir gün, PYD Sosyalist Enternasyonal üyesi olur ise, uzak ihtimal olsa bile, diğer ülkelere fırça atmakla sorumluluktan kurtulunmuyor.

Dünya solu Kolombiya’da toplanıyor17 saatte 11 bin 423 km uçarak Kolombiya’da CHP’yi temsil edecek

Sosyalist Enternasyonal’in seçimli 25. Genel Kurulunda tüm yönetim organlarının yenileneceğini belirten CHP’li Umut Oran, “Bir anlamda dünya sol partilerinin Birleşmiş Milletler’i olan Enternasyonal’de yeniden Türkiye’yi, CHP’yi temsil etmek için bugün 17 saat uçarak 11.423 km ötedeki Kolombiya’nın Cartagena kentine gideceğim. Referandum ortamında Türkiye’den ayrılmayı pek istemiyorum ama 52 yıl sonra barışın topraklarına hakim olduğu Kolombiya’da Devlet Başkanı’nın davetiyle gerçekleşecek bu toplantıdan çok yararlı deneyimler, bilgiler edineceğimizi de düşünüyorum” dedi.

 

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevini, Cenevre’de BM Genel Merkezinde Aralık 2014’te yapılan toplantıda seçildiği tarihten beri yürüten CHP’li Umut Oran, Sosyalist Enternasyonal 25. Genel Kurulu’nun 2-4 Mart 2017 tarihleri arasında Kolombiya’nın Cartagena kentinde yapılacağını bildirdi. Genel Kurul öncesinde Konsey toplantısının yanı sıra yöneticisi olduğu ve üyeliklere karar veren Etik Komite’nin toplantısı olması nedeniyle bugün yola çıkacağını açıklayan Umut Oran, gerçekleşecek toplantılar ve gündemleri hakkında şu açıklamayı yaptı:

 

11.423 kilometrelik uçuş

 

Enternasyonal 4 yılda bir tüm yönetim organları yenileniyor, bu nedenle seçimli genel kurul yapılıyor. Bu toplantı, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos Calderón’un daveti üzerine Kolombiya’da gerçekleşiyor. Bir anlamda dünya sol partilerinin Birleşmiş Milletler’i olan Enternasyonal’de yeniden Türkiye’yi, CHP’yi temsil etmek için bugün 17 saat uçarak 11.423 km ötedeki Kolombiya’nın Cartagena kentine gideceğim.

 

52 yıl sonra barışı yakalayan ülke

 

Referandum ortamında Türkiye’den ayrılmayı pek istemiyorum ama 52 yıl sonra barışın topraklarına hakim olduğu Kolombiya’da Devlet Başkanı’nın davetiyle gerçekleşecek bu toplantıdan çok yararlı deneyimler, bilgiler edineceğimizi düşünüyorum.

 

CHP’yi Umut Oran temsil edecek

 

CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde Sosyalist Enternasyonal’de CHP’yi temsil etmeye devam edeceğim. Yapılacak seçimde yeniden Başkan Yardımcısı seçilmek için çalışma yürüteceğim.

 

Barış-Eşitlik-Dayanışma

 

SE 25. Kongresinin konusu “Barış-Eşitlik-Dayanışma” olarak belirlendi. Kongrede üzerinde durulacak 1.Tema, “Çatışmaları önleyerek daha barış dolu bir dünya inşa etmek”, 2. Temanın konusu “Ulusal ve global ekonomide daha fazla eşitliği sağlamak” 3. Tema ise “Uluslararası kurumlar ve uluslararası dayanışma” şeklinde tanımlandı.

 

Kadınlar için güzel sürpriz

Sosyalist Enternasyonal Kadın Kolları Kongresi de 26-27 Şubat 2017 tarihleri arasında “2030’a kadar cinsiyet eşitsizliğini sona erdirme” temasıyla toplanacak. Bu toplantıda da Türkiye ve CHP adına güzel müjdeli bir haber vereceğimizi umut ediyorum.

 

Cinsiyet eşitsizliğinin 21 yıllık karnesi kötü

 

Cinsiyet Eşitsizliği ile ilgili olarak 189 ülke 1995 Pekin Platformuna katılmıştı. Ancak aradan geçen 21 yılda hiçbir ülke gerçekten cinsiyet eşitliğine ulaşamadı. İş hayatında ve siyasette eşitsizlikler halen devam ediyor. BM, Hedef 2030 kapsamında “Yüzyılın Kalkınma Hedefleri” içerisine küresel iklim değişikliklerinin yanı sıra cinsiyet eşitsizliğini de ilave ediyor. Eğitim kişisel, sosyal ve ekonomik kalkınma için olmazsa olmaz. Ancak bugün 60 milyon çocuk ilköğretim olanağından yoksun olarak yaşıyor.

 

58 ülkede seçim yapıldı

 

Adil ve eşit bir dünya için cinsiyet eşitliğini STÖ’lerde ve siyasette de sağlamamız gerekiyor. Ama sonuçlar dünya çapında da pek parlak değil. Çünkü 2015’te 58 ülkede yapılan genel seçimler incelendiğinde 28 ülkede cinsiyet kotasının kullanıldığını ve sonuçta yüzde 28,3 kadın adayın seçildiğini görüyoruz. Geri kalan 30 ülkede ise kota olmadığı için seçilen kadın aday oranı yüzde 13,5’te kaldı!

 

Halen Dünyada 16 ulusal kadın lider var, bu da yüzde 5’e tekabül ettiği belirtiliyor. Bu kadın liderlerin 6’sı Avrupa, 5’i Asya, 3’ü Afrika, 1’i Amerika ve 1’ri de Okyanusya’da bulunuyor.

Kayseri saldırısı Malaga’dan ses getirdi 

malaga

PKK’ya Enternasyonal kınama

 “Ama Erdoğan…” diyen Suriyeliyi Umut Oran susturdu 

“Önce vatanım” diyen Umut Oran, Erdoğan ve AKP hükümetini gündeme aldırmadı 

PKK’ya YPG’ye giden AB ve ABD silahları da konuşuldu 

Sosyalist Enternasyonal (SE) Akdeniz Komitesi’nin 16-17 Aralık 2016 tarihlerinde İspanya’nın Malaga kentinde yaptığı toplantıda CHP’li Umut Oran tarafından Kayseri saldırısının da gündeme getirildiği öğrenildi. Umut Oran’ın AB ve ABD’nin PKK bağlantılı gruplara kontrolsüz verdiği silahların Türkiye’de masum insanları öldürmesinden duyduğu rahatsızlığı anlattığı toplantıda, o sabah yaşanan Kayseri saldırısını da gündeme getirdiği kaydedildi. SE Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın ”PKK’nın kınanması ve örgüt mensuplarının yakalanıp yargılanması konusunda Türkiye ile aktif işbirliği yapılması” çağrısı üzerine Suriyeli temsilcinin, “Türkiye’nin tutarsız politikaları uluslararası arenada bu konudaki samimiyeti etkiliyor. Uluslararası politika Erdoğan’a göre şekillendirilmez” itirazına sert çıkan Umut Oran, “Söz konusu olan vatandaşımın canıysa söz konusu olan vatanımsa gerisi teferruat. Bu konuda gereğini derhal, amasız fakatsız yapın. Bugün bu ortamda ülkemde yas varken, bu konuyu Erdoğan ya da AKP politikalarıyla bir araya getiremezsiniz, buna izin veremem” dedi. Bunun üzerine Sosyalist Enternasyonal, PKK’yı kınayan bir bildiri yayınladı.

AB ve ABD silahları Türk vatandaşlarını öldürüyor!

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı CHP’li Umut Oran’ın, Malaga’daki toplantıda cuma günü yaptığı konuşmada, “Özellikle AB üyeleri ve ABD’nin Suriye ve Irak’ta IŞİD’le mücadele edilmesi için muhaliflere ve Kürt gruplara, PKK’ya bağlı PYD ve YPG gibi örgütlere kontrolsüz biçimde verdikleri silah ve mühimmat Türkiye’de benim vatandaşlarımı vurmakta güvenlik güçlerimiz şehit edilmektedir. Bundan çok büyük rahatsızlık duyuyoruz” dediği öğrenildi.

Umut Oran, Halep’te yaşanan insanlık dramı karşısında uluslararası kurumların daha fazla sessiz kalmamaları gerektiğini belirterek, katliamın bitirilmesi için bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye adına sizden büyük bir ses bekliyorum

Cumartesi günü ise Kayseri’de askerlere yönelik saldırı haberini alması üzerine Umut Oran’ın bir kez daha söz alarak SE üyelerine şu çağrıda bulundu:

“Bu sabah Türkiye’de Kayseri’de bombalı saldırı yapıldı masum insanlarımız can verdi. Terör insanlık suçudur, iyi terörist ya da kötü terörist olmaz. Teröre doğrudan veya dolaylı olarak hizmet eden teröristtir ve mutlaka cezalandırılması gerekir. Bakın bugün ülkemde olmam ve yurttaşlarımın acısını paylaşmam, beraber yas tutmam ve terörle mücadeleye destek olmam gerekirken burada Enternasyonal toplantısındayım. Sizler de terörle mücadele konusunda samimi iseniz açıkça bu terör örgütlerini deşifre edin, en sert şekilde kınayın. Bu nedenle sizlerden Türkiye adına büyük bir ses bekliyorum. Bu teröristlerin yakalanıp yargılanmaları, Türkiye’ye iade edilmeleri için aktif bir işbirliği, büyük bir kınama ve dayanışma bekliyorum.”

Suriyeli’den Erdoğan itirazı geldi

Ancak SE’ye üye olmamasına rağmen Suriyeli Ezidileri temsilen Londra’dan gelen bir katılımcı, “Saldırılar nedeniyle çok üzgünüm, masum insanların ölmesini ben de kınıyorum. Ama Türkiye de kendi iç politikalarını gözden geçirmeli. 4 yıl boyunca başbakanınız PKK ile ortak çalışma yaptı ve müzakere ederek barış sürecini sürdürdü sonra da birden fikir değiştirerek PKK’yı düşman ilan etti. Bu tutarsız politikalar uluslararası arenada Türkiye’nin bu konudaki samimiyetini etkiliyor. Uluslararası politika Erdoğan’a göre şekillendirilmez” diyerek itiraz etti.

Umut Oran sesini yükseltti: Toplantıyı terk ederim!

Bunun üzerine yeniden söz alan Umut Oran’ın ise yüksek sesle şu konuşmayı yaparak başlamadan tartışmayı bitirdiği öğrenildi:

“Gündemimiz Erdoğan’ın siyaset anlayışı değil. Ortada terör örgütü PKK’nın yaptığı bir terör olayı, bombalı saldırı bir katliam var, masum insanlarımız ölüyor. Ya PKK’yı en sert şekilde kınayıp deşifre edersiniz ve bizimle aktif işbirliğinde bulunursunuz ya da ben bu toplantıyı terk ederim. Söz konusu olan vatandaşımın canıysa söz konusu olan vatanımsa gerisi teferruat. Bu konuda gereğini derhal, amasız fakatsız yapın. Bugün bu ortamda ülkemde yas varken, bu konuyu Erdoğan ya da AKP politikalarıyla bir araya getiremezsiniz, buna izin veremem.”

Enternasyonal PKK’yı kınadı

Umut Oran’ın bu konuşmasının ardından Malaga Bildirisine PKK’nın kınanmasıyla ilgili şu ifadeler oybirliğiyle eklendi:

“İstanbul’dan Paris’e, Brüksel’den Tunus’a kadar tüm Akdeniz boyunca gerçekleştirilen terör saldırıları hepimizi dehşete düşürmüştür. Geçtiğimiz haftalarda PKK tarafından gerçekleştirilen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz.  Hükümetlerimiz, bu tarz tehditleri küresel düzeyde ele almalı ve yalnızca sahada mücadele etmek yerine radikalizmin sebepleriyle de mücadele etmelidir.” 

15 Temmuz eleştirisi de var 

Bu arada bildiride 15 Temmuz askeri darbe girişimi kınanırken sonrasında yaşanan hukuksuzluklara da şu şekilde dikkat çekildi:

“Bizler, Türkiye’deki 15 Temmuz askeri darbe girişimini kınadığımız gibi o tarihten beri hükümetin baskıcı ve antidemokratik yönelimini de derin bir üzüntüyle karşılamaktayız. Türk halkını, sivil toplum örgütlerini, gazetecileri ve insan hakları savunucularını ayrıca demokratik değerleri ve fikirleri savundukları için baskı altına alınan CHP ve HDP’yi de güçlü şekilde desteklediğimizi ve hepsiyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. “

 

Etkinlikler

Sonuç Bulunamadı

Üzgünüz, hiç bir gönderi kriterinizle eşleşmedi