Yazılar

CHP, Türkiye’yi rahatlatmak için erken seçim istemelidir



CHP’li Umut Oran, AKP’nin işsizlikle mücadele için hiçbir plan ve önceliğinin olmadığını, Türkiye’nin her anlamda sıkıştırıldığını, ancak iktidar bloğunun tükenmişlik içinde işi gücü bırakarak sadece içinden çıkacak partilere odaklandığını belirtti. Bu nedenle “Henüz seçimden çıktık!” söyleminin yanlış olduğunu çünkü erken seçimlerin yaratacağı olası hasarın her durumda, mevcut iktidarın “tükenmişliğinin yarattığı hasardan küçük olacağına” işaret eden Umut Oran partisi CHP’ye de çağrıda bulundu. Yerel seçimdeki göreceli başarının yeterli görülmeyerek büyük bir seferberlik hareketi başlatılarak, “daha iyi bir Türkiye’yi inşa etme” kararlılığının ortaya konulmasını isteyen Umut Oran, “Türkiye’de acilen bir iktidar değişikliği olması gerektiğine önce CHP üst yönetimi inanmalı ve halkı da inandırmak için çalışmalara derhal başlamalıdır. Türkiye’nin gerçek ihtiyacının tüm eksiklik ve olumsuzluklarından arındırılmış bir parlamenter sistem olduğu düşüncesini kitlelere mal etmek, en çok Cumhuriyet Halk Partisinin görevidir. Rejimin değiştiği ve Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti’nden geriye sadece anıların kaldığı bir dönemde, yapılması gereken en son şey ‘iktidar bloğuyla uzlaşmak ve iktidarın zulüm düzeninin devam etmesi için’ sessiz kalmak olacaktır. Cumhuriyet çocuklarının beklemeye tahammülünün olmadığı herkes tarafından bilinmelidir” dedi.

AKP, sadece kurulacak partinin derdinde

Bu sabah yazılı bir açıklama yapan CHP’li Umut Oran, açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye’yi aralıksız olarak, 17 yıldır tek başına yöneten iktidar bloğunun 31 Mart ve 23 Haziran’dan sonra takip ettiği yol haritası: “Tükenişin ifadesi” olmak dışında bir anlam ifade etmemektedir. Türkiye’nin her alandaki yapısal sorunları içinden çıkılmaz hale gelmişken iktidar bloğu, işi gücü bırakmış ve sadece “kendi içinden çıkacak yeni partilere odaklanmış” durumdadır. İktidar, tamamen kendi hataları sebebiyle PKK/YPG/PYD’nin Suriye’nin Kuzeyine yerleşmesine, terör estirmesine, köyleri yakmasına, yağmalama faaliyetlerine, işkence ve kötü muamelelere, gözaltında adam kaybetmelere, etnik temizlik yapılmasına ve çocukların zorla silah altına alınmasına seyirci kalmaktadır. Oysa daha yıllar önce “İhvancı bakış açısıyla Esad’ı devirme hayalleri” kurmak ve öz Türk toprağı olan “Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Türbesini” düşmana terk etmek yerine Fırat’ın Doğusuna müdahale etseydi bugünkü gibi PKK, bölgeyi kontrol edemezdi.

İşsizlikle mücadele plan ve önceliği yok

Benzer bir durum ekonomide de söz konusudur. Türkiye’nin geleceği olarak görülmesi gereken gençler, özellikle de üniversite mezunu gençler arasında işsizlik inanılmaz boyutlara ulaşmış durumdadır. Eğitim Fakülteleri ve İİBF mezunları arasında işsizlik dayanılmaz boyutlardadır. Birkaç yıl içinde Ataması Yapılmayan Öğretmenlerin sayısı da İİBF mezunu işsizlerin sayısı da ayrı ayrı  1.000.000’a ulaşmış olacaktır, ancak mevcut iktidar bloğunun işsizlikle mücadele için hiçbir planı ve önceliği yoktur.

Türkiye Her Anlamda Sıkıştırılıyor

İktidar bloğu, her rüzgarla savrulan ve kendisi savrulurken Türkiye’yi de sürekli savrulmaya mahkûm eden bir düzen kurmuştur. Her gün yüzlerce işyeri kapanırken iktidar bloğu bir gözünü Babacan/Gül ortaklığına, diğer gözünü de Davutoğlu’na dikmiş beklemektedir. İktidarın, hiçbir ciddi konuda adım atacak halinin olmadığını gören iç ve dış güçler de Türkiye’yi sıkıştırmaya ve kendi çıkarları için Türkiye’nin geleceğini karartmaya odaklanmış durumdadır.

Gelinen noktada mevcut iktidar zihniyetinin Türkiye’ye ve Türk Milletine verebileceği hiçbir umut, güzel günler için atabileceği hiçbir adım yoktur zira iktidar bloğu “tükenmiştir.”

Erken Seçim Artık Zorunluluktur

Ancak bilinmelidir ki bu tükeniş “geçici değil kalıcıdır.” AKP zihniyetinin Türkiye’yi, bölgeyi ve dünyayı anlama kabiliyeti olmadığı gibi geleceğe yönelik adım atma imkân, kabiliyeti de yoktur. Bu manada “Henüz seçimden çıktık!” söylemi yanlıştır zira erken seçimlerin yaratacağı olası hasar her durumda, mevcut iktidarın “tükenmişliğinin yarattığı hasardan küçük olacaktır.”

Öte yandan “erken seçim”, sorunlar yumağında boğulmak üzere olan Türk milletine bir umut olma kabiliyetindedir. AKP ve zihniyeti, mutlak suretle seçmenlerin karşısına çıkmalı ve “güvenoyu” almalıdır. İktidar bloğunun, kitlelerin gözünde, eğer hala küçük bir meşruiyeti varsa, sandıkta bir kez daha bunu ispatlamalıdır. Şayet herkesin gördüğü gibi geniş toplum kesimleri iktidar zihniyetinden desteğini çektiyse o durumda da sandık sonuçlarını kabul etmeli ve ülkeyi daha fazla germeden “muhalefet rolüne” kendilerini hazırlamalıdır.

CHP, Tek Başına İktidar Olmak İçin Adım Atmalıdır

Bu noktada asıl görev muhalefet bloğuna ve doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne düşmektedir. Yerel seçimlerde elde edilen “göreceli başarı” üzerinden mevcut durumu “yeterli görmek” yerine, büyük bir seferberlik hareketi başlatarak “daha iyi bir Türkiye’yi inşa etme” kararlılığı ortaya konulmalı ve seçmenlerin parçası olmak isteyeceği yepyeni bir Türkiye hayali kitlelere aktarılmalıdır. Bu hayalin ilk adımlarıysa CHP’nin baştan aşağıya kadar kurumsal değişimini tamamlaması, tüm anti-demokratik tüzük ve yönetmelik maddelerinin kaldırılması, seçmenlerin “Neden CHP’ye oy vermesi gerektiğinin” net olarak halka anlatılması, CHP’nin gerçek bir iktidar alternatifi olduğunun kitlelere gösterilmesi ve atılacak her adımın partinin öz evlatlarıyla belirlenmesinin sağlanmasıdır. Türkiye’de acilen bir iktidar değişikliği olması gerektiğine önce CHP üst yönetimi inanmalı ve halkı da inandırmak için çalışmalara derhal başlamalıdır. Türkiye’nin gerçek ihtiyacının tüm eksiklik ve olumsuzluklarından arındırılmış bir parlamenter sistem olduğu düşüncesini kitlelere mal etmek, en çok Cumhuriyet Halk Partisinin görevidir. Aksi her durumda, hala ciddi bir oy desteğine sahip olan iktidar bloğunun yeniden oyun kurmasına, kitleleri algı operasyonlarıyla yeniden yanına çekmesine ve çöküş sürecine girmiş iktidarının ömrünü uzatmasına destek verilmiş olunacaktır. Oysa rejimin değiştiği ve Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti’nden geriye sadece anıların kaldığı bir dönemde, yapılması gereken en son şey “iktidar bloğuyla uzlaşmak ve iktidarın zulüm düzeninin devam etmesi için” sessiz kalmak olacaktır. Cumhuriyet çocuklarının beklemeye tahammülünün olmadığı herkes tarafından bilinmelidir.

CHP-Türkiyeyi-rahatlatmak-için-erken-seçim-istemelidir

Erken Seçim Ülkeye Nefes Aldırır



erken

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP’li Umut Oran, iktidar bloğunun başkanlık rejimi tartışmalarını şiddet ve kaba kuvvetle devam ettirme çabası ve hemen ardından milletvekillerini “erken seçimle” tehdit etmesinin Türkiye’de bir “hükümet krizi” yaşandığının açık bir kanıtı olduğunu belirtti. AKP’nin, devletin tüm gücünü kontrol etmesine ve Meclis çoğunluğuna sahip olmasına rağmen tüm ipleri elinden kaçırdığını kaydeden Umut Oran, “Umuyorum ki milletimiz de siyasi düşünme ve öngörü yetisini kaybetmiş ve artık ülkeyi yönetemediği tescillenmiş iktidar bloğundan kurtulmak için erken seçim talebini yükseltecektir. Bu sayede hem Başkanlık Rejimi adı altındaki bölünme sürecine son verilecek hem de bozulan ekonomisi, güvenliği ve demokrasi kültürü yepyeni ve gerçekten milli bir hükümetin elinde hızla düzelecektir. Erken seçim, milletimize ve ülkemize derin bir nefes aldıracaktır” dedi. 

AKP VEKİLLERİNİ TEHDİT HÜKÜMET KRİZİNİN İSPATI 

Umut Oran, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“İktidar bloğunun başkanlık rejimi tartışmalarını şiddet ve kaba kuvvetle devam ettirme çabası ve hemen ardından milletvekillerini “erken seçimle” tehdit etmesi Türkiye’de bir “hükümet krizi” olduğunun açık bir ispatıdır. AKP, devletin tüm gücünü kontrol etmesine ve Meclis çoğunluğuna sahip olmasına rağmen tüm ipleri elinden kaçırmış durumdadır.  

BÜYÜK SALDIRI VAR DEYİP MİLLETİ İKİYE BÖLÜYORLAR 

Dünyanın, bölgenin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu süreci yanlış değerlendiren iktidar bloğunun Türkiye’nin çoklu büyük bir saldırı altında olduğunu iddia ettikten hemen sonra milleti ikiye bölen “Başkanlık Rejimi” tartışmalarına yoğunlaşması da tam anlamıyla gerçeklerle bağı koparmak ve kontrolü kaybetmek demektir. 

MEMLEKETİN HER YERİNDE ANALARA AĞLIYOR 

Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırları PKK’nın denetimine geçerken seyreden iktidar bugün de plansız ve programsız olarak Mehmetçikleri Suriye bataklığına sürmüştür. Memleketin dört bir yanında evladının bedenini toprağa veren analar ağlamaktadır. 

HER AÇIKLAMALARI EKONOMİK KRİZİ BÜYÜTÜYOR 

Artık çöküşün eşiğine gelen ekonomiyle ilgili hükümetin açıklamaları hiçbir bilimsel temele dayanmadığı gibi her yeni uygulama da yanlışları büyütmektedir. Rus turistlerin Türkiye’ye gelmemesinin sebebi hükümettir; Avrupalıların topraklarımıza adım atmamasının sebebi hükümettir; tüm dünyada Türkiye’nin geri kalmış bir Ortadoğu ülkesi olduğuna inanılmasının sebebi de hükümettir. Gençlerin işsiz ve geleceksiz bırakılmalarının sebebi de yine hükümettir. 

HÜKÜMET KENARA ÇEKİLİP SANDIĞIN ÖNÜNÜ AÇMALI 

Ve tüm işaretler aynı şeyi söylemektedir: Türkiye’nin kurtuluşu, refahı ve huzuru için bu hükümetin artık kenara çekilerek sandığın önünü açması şarttır. Bu anlamda “erken seçimi” bir sopa gibi kullanmaya çalışan ve milletvekillerini aşağılayan AKP’ye karşı Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin, TBMM’de milletin iradesini korumak için tek vücut olarak verdikleri cesur mücadelelerini ve de iktidarın erken seçim tehditine karşı “Hodri Meydan!” demesini tarihe geçen onurlu bir davranış olarak görüyorum. Kişisel çıkarlarını ellerinin tersiyle iterek “milletin ve ülkenin geleceği” için tavır alan her bir milletvekilini yürekten kutluyorum. 

ERKEN SEÇİM DERİN BİR NEFES ALDIRACAKTIR 

Umuyorum ki milletimiz de siyasi düşünme ve öngörü yetisini kaybetmiş ve artık ülkeyi yönetemediği tescillenmiş iktidar bloğundan kurtulmak için erken seçim talebini yükseltecektir. Bu sayede hem Başkanlık Rejimi adı altındaki bölünme sürecine son verilecek hem de bozulan ekonomisi, güvenliği ve demokrasi kültürü yepyeni ve gerçekten milli bir hükümetin elinde hızla düzelecektir. Erken seçim, milletimize ve ülkemize derin bir nefes aldıracaktır.”

Basın Açıklaması:

erken seçim ülkeye nefes aldırır