Kadın Sadece Kadın Olabilmelidir

Hiçbir kadın, kendi isteği olmadığı sürece, cinsiyetinden daha baskın olacak bir kimliğe hapsedilemez. Kadın; anne, eş, kardeş, ,… gibi sıfatlar üzerinden rehin alınamaz. Kadın sadece kadın olabilmeli ve sadece kendisi isterse diğer kimliklere sahip olmalıdır. Ancak ülkemizin ve yerleşik kapitalist düzenin ön kabulleri kadının kadın olma hakkını elinden almak üzerine kodlanmış durumda.

Maalesef siyasette de aynı yanlışın devam ettiğini ve kadın emeğinin sınırsızca sömürüldükten sonra kadınların başka kimliklere hapsedilerek siyasi arenanın dışına itildiği görülüyor. Kadın kolları, siyasetin ana aracı olmaktan çıkarılarak “kadınların siyasetten uzak tutulduğu” kendi dar sınırlarına hapsedilmiş izole yapılar haline getiriliyor.

Mustafa Kemal Atatürk: “Bir toplum, bir millet; erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!” diyerek “kadın sorununun” aynı zamanda insanlığın ve memleketin sorunu olduğunu ortaya yıllar öncesinden işaret etmiştir.

Ancak geçen yıllara rağmen kadının siyasetteki varlığı ve etkinliği “istenilen” noktanın çok gerisindedir. Hiç kimse “Herkes aday olabilir!” diyerek konuyu geçiştirmemelidir. Kadınların en az erkekler kadar siyasette yer alması sadece bir temenni olamaz, olmamalıdır.

Ben her kademede en az %50 kadın kotasının zorunlu olduğuna inanıyorum. Kadınların siyasetin vitrininde değil “nitelik ve nicelik olarak tam kalbinde” yer alması gerektiğini düşünüyorum.

Bu anlamda kadın yoldaşlarımın emrinde olduğumun bilinmesi istiyorum.

Kadınlar; siyasetin vitrininde değil “nitelik ve nicelik olarak tam kalbinde” yer almalıdır.