Her 24 Nisan’da ABD Başkanı’nın ne diyeceği ile ilgili spekülasyon yapılmasına tepki gösteren CHP’li Umut Oran, iktidara “Sözde Soykırım Tartışmaları AİHM Kararıyla Bitmiştir: Soykırım Yoktur” diyerek seslendi. AİHM’nin bu kararının ardından yabancı parlamentoların hangi kararı aldığının önemi kalmadığını belirten Umut Oran, ancak konunun öncelikle Türkiye’de iyi öğrenilmesi gerektiğini bu amaçla AİHM kararının liselerde ve üniversitelerde müfredata girmesi gerektiğini vurguladı. 

Tartışma Bitmiştir

CHP’li Umut Oran, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

On yıllardır her uluslararası platformda Türkiye’ye karşı kullanılan ve tarihin siyasallaştırılmasının tipik örneğini oluşturan “sözde Ermeni soykırımı iddiaları”, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2.Dairesi’nin 17 Aralık 2013’te, AİHM Büyük Dairesi’nin 15 Ekim 2015 tarihinde açıkladığı Perinçek-İsviçre Davasıyla beraber tamamen bitmiştir ve sonuç açıktır: “Soykırım Yoktur”

Ülkeyi Yönetenler Ve Siyasiler İlgi Göstermiyor

Ancak AİHM’nin kararlarının üstünden geçen uzun yıllar boyunca Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten kadrolar, alınan hukuk zaferinin önemini kavrayamadıkları gibi, uluslararası platformlarda da hukuktan kaynaklanan “haklılığımızı” dile getirme konusunda “çekingenlikten” kurtulamamışlardır. Çok üzücüdür ki siyasi partiler, üniversiteler ve pek çok aydın da “soykırım iddialarını tamamen bitiren mahkeme kararlarını” yeterince incelememiş, konuyu gündemde tutmamış ve Türk milletini yeterince bilgilendirmemişlerdir. Bunca ihmalin ardından gelinen nokta içler acısıdır zira tamamen haklı olduğumuz, uluslararası hukukun gücünü arkamıza aldığımız bir davada dahi hala kafalar karışıktır ve hala Türkiye’nin haklılığı yeterince savunulmamaktadır.

İktidar Bloğu, AİHM Kararının Ne Kadar Değerli Olduğunu Kavrayamıyor

Özellikle bazı çevrelerin “Kararda ‘soykırım yoktur’ cümlesi bulunmuyor!” gibi çocukça bir yaklaşımı dile getirmesi ya da davanın sadece “ifade özgürlüğü” temelinde yükseldiğini iddia etmesi, AİHM kararlarının hiç anlaşılmadığının ispatı niteliğindedir. Zira dava metinlerinin tamamında ve ısrarla “Holokost’la yani Yahudi Soykırımı’yla 1915 Olaylarının ‘aynı kategoride olmadığı’ kayıt altına alınmış” ve bir olayın soykırım olup olmadığına “sadece yetkili mahkemelerin” karar verebileceği ortaya konulmuştur. Yani AİHM, verdiği kararla “kendisinin bile 1915 olaylarını soykırım olarak niteleme yetkisine sahip olmadığını” ortaya koymuştur. Mahkemenin bu bakışı, parlamentoların aldığı soykırım kararlarının hiçbir anlam ifade etmediğini/edemeyeceğini de net olarak açığa çıkarmıştır.  Yani AİHM kararıyla birlikte tüm tartışma bitmiştir. Hangi parlamento hangi gerekçeyle “sözde soykırımı tanıdığını” ilan ederse etsin artık bunun bir önemi yoktur. 

Ne yazık ki bu derece önemli bir milli konuda, iktidar bloğu, bu hukuk zaferinden proaktif bir şekilde yararlanmanın önemini kavrayamadığı gibi, Türkiye’ye ve Türk Milletine karşı düşmanca tutumlarına devam eden odakların hareket sahasını genişletmiştir.

AİHM Kararları Müfredata Girmelidir, Üniversitelerde Ders Olarak Okutulmalıdır

Geçmişte, Türkiye’yi hemen her platformda zor duruma sokan ve “parlamentolar üzerinden siyasi şantaj aracı haline getirilen” sözde soykırım iddialarını tarihe gömen Perinçek-İsviçre Davasının önemini kavrayamayan iktidar bloğunun acilen doğru adımlar atması ve konuyu milletin tamamına mal etmesi önemlidir. Öyle ki AİHM kararlarının lise müfredatına alınması ve üniversitelerde ders olarak okutulması şarttır. Bu sayede hem Türkiye’nin haklılığı ilk önce yurt içinde “öğrenilecek” hem de tüm dünyaya en doğru mesaj verilecektir. Zira büyük bir özgüvenle “AİHM kararlarını savunduktan sonra” hangi ülke parlamentosunun hangi “soykırım kararı” aldığının ya da hangi siyasinin hangi demeci verdiğinin hiçbir önemi olmayacaktır çünkü hepsi birden “tarih ve hukuk karşısında” en baştan yenilmiş olacaklardır. Ancak görünen odur ki Türkiye’yi yönetenler AİHM kararlarının önemini kavrayamadıkları için hala her 24 Nisan’da “ABD başkanı soykırım diyecek mi? Şu parlamento soykırım kararı alacak mı?” diye endişe duymaktadır. Oysa doğru tutum şudur: “Hangi parlamento hangi kararı alırsa alsın önemsizdir zira hukuk kararını vermiştir: Soykırım yoktur!” 

Cumhuriyet Çocukları Sözde Soykırım İddialarının Tam Karşısındadır

Sözde soykırım iddialarına karşı iktidar bloğu yeterli mücadeleyi göstermese de her yaştan Cumhuriyet çocuğu bu mücadeleyi her zamankinden daha büyük kararlılıkla yürütmek ve iktidarın yarattığı boşluğu Türk milleti adına kapatmak zorundadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasçısı olan her bir vatansever, doğaldır ki bu konuda da taraftır. Özellikle Atatürk’ün ideallerinden ayrı düşünülemeyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin de, geçmişte başkan yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonal’de sözde soykırıma karşı yürüttüğüm kararlı mücadelede olduğu gibi, büyük bir inançla AİHM kararlarının değerini yurt içinde ve yurt dışında anlatması, iktidar bloğuna rağmen bu kararlı mücadelenin içinde olması tarihsel bir vazifedir. Cumhuriyet çocukları sözde soykırım iddialarının tam karşısında durmaya, geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecektir.

Sözde-Soykirim-Tartişmalari-AİHM-Kararlariyla-Bitmiştir-Soykirim-Yoktur

Print Friendly, PDF & Email