600 MÜFETTİŞ 19 BİN İŞYERİNİ  60 GÜNDE İNCELEYEMEZ, İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLMEDEN HEMEN ACİL ÇÖZÜM BULUNMALI.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU İLE 4,5 MİLYON İNSANA 3 AY BOYUNCA EN AZINDAN ASGARİ ÜCRET VERİLEREK BU ZOR DÖNEMİ GEÇİRMELERİNE YARDIM EDİLMELİ

Umut Oran, kısa çalışma ödeneği için 19 bin işyerinden 420 bin çalışan adına yapılan başvuruların rutin kontrollerle incelenmesinin aylar süreceğini, insanların bu sürede açlıktan ölebileceği uyarısı yaparak, “Çalışma Bakanı’na, ‘olağanüstü dönemde olağanüstü önlemler’ alınamaz mı, e-bildirgeler ve banka üzerinden yapılan maaş ödemeleri belli, yazılımla otomatik kontrol sağlayarak ödenek ödemesi hızlandırılamaz mı?” diye sordu.

Korona nedeniyle ortaya çıkan acil sağlık ve çalışma yaşamına dair sorunlara çözümler üretmek amacıyla ayrıntılı çalışmalar yürüten CHP’li Umut Oran bu kez de 19.000 işyerinde izine çıkartılan 420.000 çalışana ödenecek kısa çalışma ödeneğinin önündeki devasa sorun için devreye girdi. Umut Oran Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk’a, “600 müfettiş 19 bin işyerini  60 günde inceleyemez, insanlar açlıktan ölmeden hemen acil çözüm bulunmalı. , olağanüstü dönemde olağanüstü önlemler alınamaz mı, e-bildirgeler ve banka üzerinden yapılan maaş ödemeleri belli, yazılımla otomatik kontrol sağlayarak ödenek ödemesi hızlandırılamaz mı?” diye sordu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bilgi edinme başvurusu yapan Umut Oran, dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği corona salgını mücadelesinde bazı önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğine işaret etti. Umut Oran’ın başvurusu şöyle:

“Malumunuz olduğu üzere  7226 sayılı Kanun’un 41. maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 23. madde eklenerek; 30.6.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, Ek 2/3. maddede işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak hale getirilmiştir. Buna göre; kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 Sayılı Kanun’un 25/1. maddesinin (II) numaralı bendinde yer alan sebepler (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri) hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir. Yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacağı da belirtilmektedir. Bu kapsamda;

1.     Kısa çalışma ödeneği için 19 bin işyerinin toplam 420 bin çalışan için başvurduğu doğru mudur, başvuran söz konusu işletme ve çalışan sayısı güncel olarak kaç kişiye/işyerine ulaşmıştır?

2.     Ödeme yapılması için her başvuru, her işletme için müfettişlerin uygunluk denetimini bitirmeleri mi beklenecek? 

3.     60 müfettiş ile 500 bin işyerinin uygunluk denetimi yapılması için kaç aylık zaman gerekmektedir?

4.     Söz konusu uygunluk denetiminin yapılması için, içinden geçilen olağanüstü dönemde giderek büyüyen kriz nedeniyle, olağanüstü yöntemler getirilemez mi? Herşeyin dijital kayıt altına alındığı günümüzde söz konusu uygunluk denetimi bakanlığınız kaydındaki e-bildirgeler, yapılan ödemeler üzerinden geliştirilecek algoritmayla süre kısaltılamaz mı?

5.     60 günlük süre içerisinde 420 bin çalışan için denetimin bitmeyeceği bugün bile belli olması karşısında hangi önlemleri aldınız ya da alacaksınız?

6.     Zorunlu olarak kapatılan kahvehane, berber, kuaför, hamam, otobüs taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, işten çıkarılan taksicilerle birlikte aylık alamayan geçinemeyen insan grubuna 500 bin kişinin daha katılacağı bilgisi doğru mudur?

7.     Toplam olarak 4,5 milyon insana ulaşan bu gelirini kaybetmiş çalışanlar için İşsizlik Sigortası Fonu’nu devreye neden sokmuyorsunuz?

8.     İnsanların evlerinde açlıktan ölmeleri veya zayıf düşen vücut dirençleriyle coronaya yakalanmalarını önleyebilmek, yaşamak için gereken temel giderlerini karşılayabilmeleri için İşsizlik Fonundaki 131 milyar TL’nin söz konusu 4,5 milyon vatandaşımıza 3 ay boyunca asgari ücret üzerinden desteklenmeleri için çalışmanız var mı, yoksa bu çalışmayı neden yapmıyorsunuz? 

600-MÜFETTİŞ-19-BİN-İŞYERİNİ-60-GÜNDE-İNCELEYEMEZ-İNSANLAR-AÇLIKTAN-ÖLMEDEN-HEMEN-ACİL-ÇÖZÜM-BULUNMALI

Print Friendly, PDF & Email