Genellikle polemik konuşmaları yerine somut eleştiri  ve öneriler getirmesi ile dikkat çeken CHP’li Umut Oran bu kez kurultay öncesinde hem parti için hem de Türkiye’de tıkanan demokrasi için bir “reçete” hazırladı.

“Daha İyi Bir Türkiye, Daha Güçlü bir CHP Mümkün” başlıklı bir çalışma hazırlayarak gittiği ilçe kongrelerinde partililere anlatan Umut Oran, ortak akıl ve bilimi referans alarak güçlü bir CHP yaratılmadan Türkiye’nin içinde bulunduğu her düzeydeki krizden çıkamayacağını vurguladı.

Yaptığı açıklamalarla adeta bir “sis çanı” gibi partiye yol göstermeyi sürdüren CHP’li Umut Oran, bu kez CHP ve Türkiye için büyük önem taşıyan siyasi ve ekonomik kriz noktalarının aşılması için yapılması gerekenlerle ilgili bir çalışma ortaya koydu.

Ülkenin önünü tıkayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl aşılacağını anlatan  “Daha İyi Bir Türkiye, Daha Güçlü bir CHP Mümkün” başlıklı bir çalışma hazırlayarak gittiği ilçe kongrelerinde partililere anlatan ve örgütün karar verici kesimine cep kitapçığı olarak dağıtan Umut Oran, güçlü CHP yaratılmadan Türkiye’nin içinde bulunduğu her düzeydeki krizden çıkamayacağını vurguladı. 2008 yılında Genel Başkan adayı olan, TBMM’de 24. Dönemde İstanbul Milletvekilliği yapan, 2012 kurultayında en yüksek 3. oyu alarak parti saymanlığı görevini üstlenerek CHP’ye mali demokrasi ve saydamlığı getiren CHP’li Umut Oran, 2015 yılından bu yana milletvekili adayı gösterilmese de her seçimde “ülkem için partim için ben ne verebilirim” düşüncesiyle çalışmayı bırakmayan ve Nisan ayında yapılacak 37. Olağan kurultay öncesinde CHP ve Türkiye ile ilgili gözlem ve önerilerini son çalışması ile ortaya koydu. Umut Oran, kaleme aldığı önsözde, “Özellikle her geçen gün umudunu kaybeden Cumhuriyet çocuklarına “yalnız olmadığımızı” ve hâlâ bir ‘umudun var olduğunu’ müjdelemek isterim. İçinde bulunduğumuz şartlar ne kadar zorlu olursa olsun 17 yıldır yapılan yanlışlar ne kadar büyük olursa olsun Daha iyi bir Türkiye ,alternatif bir Türkiye mümkündür! Ve bunun da yolu Daha güçlü bir CHP den geçer!” dedi.

Partililere “Umudunuzu kaybetmeyin” diye seslenen Oran, “Eğer gerçekten birlik içinde olursak ve gerçekten haktan, adaletten, doğrudan yana tavır alırsak Cumhuriyetimizi geri alabiliriz. Ve gerçekten inançla ve fedakârlıkla omuz omuza verirsek ‘imkânsız gibi görünen’ her hayalimizi gerçeğe de dönüştürebiliriz. Bu inançla ben, bir tartışma zemini oluşturmak adına, sizlerle fikirlerimi paylaşmayı bir borç olarak görüyorum. Biliyorum ki siz de bu kutlu yolda bana katılacaksınız ve 1919 ruhunu yüzlerce yıl daha yaşatma mücadelesinin kararlı bir parçası olacaksınız” dedi.

1919’da Sivas Kongresi’nde kurulan CHP’nin bir kongre-kurultay-örgüt-program partisi olduğuna işaret eden Umut Oran , 37. Kurultaya kadar sürecek ilçe-il kongrelerinde tek gündemin seçim olmaması gerektiğini, CHP’nin bu süreçte “Daha iyi bir Türkiye, alternatif bir siyaset sistemi, yenilenmiş güçlendirilmiş bir yeni parlamenter sistem ve daha güçlü daha kurumsal daha iyi yönetişime sahip bir CHP’yi nasıl inşa edebiliriz”i de tartışıp, arayıp bulmak zorunda olunduğunu vurguladı.

Atatürk’ün 2 büyük eseri ve emaneti olan Cumhuriyet ve CHP’nin bugün olması gereken hedeften uzakta bulunduğuna işaret eden Umut Oran, “Öyleyse hem muasır medeniyet seviyesine ulaşmak hem de Cumhuriyeti yeniden kurmak ve CHP’yi iktidar yapmak her Cumhuriyet sevdalısının boynunun borcu olmalıdır” dedi.

PARTİLİLERİN GÖRÜŞÜNE AÇTI

Diğer çalışmaları gibi bu son çalışmasını da kişisel web sitesinde yayınlayan ve takipçilerinin, partililerin önerilerine açarak katılımcı ve çoğulcu bir yöntemle nisan ayına kadar gelecek yeni yorumlarla birlikte Kurultay öncesi son hale getirmeyi planlayan CHP’li Umut Oran’ın, cep broşüründeki saptama ve önerileri ana başlıkları ile şöyle:

DAHA İYİ BİR TÜRKİYE MÜMKÜN: Tüm Eksiklikleri Tamamlanmış Parlamenter Sisteme Geçiş Yapılacak. Anayasa’nın Anti-Demokratik Maddeleri Değiştirilecek. Siyasi Partiler Kanunu Değiştirilecek. Seçim Kanunları Baştan Yazılacak. Seçim Barajı Geri Gelmemek Üzere Kaldırılacak. Siyasi Etik ve Ahlak Yasası Derhal Çıkarılacak. Yerel Yönetimler Reformu Yapılacak. TBMM İçtüzüğü Demokratikleştirilecek. Seçmenlere Milletvekillerini Denetleme Hakkı Tanınacak. Süper Demokrasi İnşa Edilecek.

“SÜPER DEMOKRASİ” İLE DAHA İYİ BİR TÜRKİYE MÜMKÜN:  Çünkü; 1. Süper Demokrasi: İlk kez uygulanacak olması bağlamında Türkiye için yepyeni bir sistemdir. 2. Süper Demokrasi: Dünyanın Mars’a yolculuğu, dijital devrimi, milenyumu tartıştığı bir devirde, Türkiye’nin Orta Çağ’a geri götürülmesini engelleyecek yeni bir siyasal iddiadır. 3. Süper Demokrasi: Kutuplaşmaların ve bölünmelerin önüne set çekecek bir yol haritasıdır. 4. Süper Demokrasi: Katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü ve anlayışlı demokrasinin anahtarıdır. 5. Süper Demokrasi: Darbelerin ve vesayetin sonsuza kadar gündemden düşmesini sağlayacak bir rehberdir. 6. Süper Demokrasi: Sosyal adaletin, sosyal güvenliğin ve sosyal devletin vazgeçilmez olacağı bir ülke demektir.

TÜZÜK İÇİN 12 İLKE: 1.Tüzük Anlaşılır ve Net Olacak. 2. Tüzük Maddelerinin Sonuna “Yönetmelikle Düzenlenir” Yazılmayacak. 3. Tüzük Değişiklikleri Tabanın Taleplerine Göre Gündeme Gelecek. 4. Tüzük Değişiklikleri Şeffaf Şekilde Yapılacak ve Tüzüğe İşlenecek. 5. Çarşaf Liste Tüzükteki Tek Seçim Yöntemi Olarak Yer Alacak. Katılımcılıktan, çok seslilikten bahsedip “Blok Listelerle” seçim yapma yanlışına son verilecek. 6. Cumhurbaşkanı Adayı İki Turlu Sistemle Tespit Edilecek. Bir kişinin ya da bir grubun tüm parti tabanını hiçe sayarak Cumhurbaşkanı Adayını belirlemesi uygulamasına son verilecek. Cumhurbaşkanı adayı birinci turda tüm üyelerin, ikinci turda da tüm yurttaşların katılımıyla belirlenecek. 7. Küçük Kurultay’ın Her Yıl Toplanması Yeniden Tüzük Hükmü Haline Gelecek. 8. İki Seçim Üst Üste Partinin Oyunu %1’den Fazla Arttıramayan Genel Başkan’ın Aday Olmayacağı Olağanüstü Kurultayın Toplanacağı Tüzüğe Yazılacak. Başarıya endeksli yeni bir görev anlayışı hâkim kılınacak. 9. MYK Üyelerinin ve Milletvekillerinin “Belediye Başkan Adayı” Olamayacağı Tüzüğe İşlenecek. 10. Üç Dönem Kuralı Seçimle Gelinen Her Makamda Esas Olacak. Siyaset, bir meslek olmaktan çıkarılarak sürekli yeni kadroların yetişmesi sağlanacak. 11. Hiçbir Kurul Yetkilerini Devretmeyecek. Böylece 12. Partide Emeği Olanlar Yükselecek. Parti içi eğitimlerden geçen liyakat sahibi partililerin önü açılacak. Her kademedeki yöneticiler üyeler  tarafından seçilecek.

PROGRAM İÇİN 10 İLKE: 1. Partimizin Tarihsel Dayanakları, İlkeleri ve Temel İdeolojik Tercihleri Korunacak. 2. Program Tabandan Tavana Doğru Hazırlanacak. 3. Temel Politikalarımız Net Şekilde Programa Girecek. 4. Ücretsiz Sağlık, Ücretsiz Eğitim Hedefi İstisnasız Ortaya Konacak. 5. Planlı Ekonomi Amacımız Programa Girecek. 6. Sıfır İşsizlik Politikasından Taviz Verilmeyecek. Her bir yurttaş 18 yaşını doldurduğu anda insan onuruna yakışır bir işte çalışmaya başlayacak. 7. İstihdam Politikaları Öne Çıkarılacak. Rüzgâr türbinleri, güneş enerji santralleri gibi “Yenilenebilir enerji” yatırımları ile yeni istihdam alanları yaratılacak. 8. Üniversiteler Ülkenin Gerçeklerine Göre Yapılandırılacak. İşsiz kalacağı biline biline İİBF’ye yüzbinlerde öğrenci alınmayacak. Ataması yapılmayan öğretmen sorunu çözülmeden yüzbinlerce öğrenci Eğitim Fakültelerine doldurulmayacak. 9. Fen Liselerinin Sayısı Hızla Arttırılacak. 10. Öğrencilerin Temel İhtiyaçları Karşılanacak. Ücretsiz internet erişimi, ücretsiz toplu taşıma ve barınma hakkı ile ilk/orta öğrenimde ücretsiz yemek hakkı istisnasız sağlanacak.

PARTİ İÇİ İYİ YÖNETİM 11 İLKE: 1. Örgütlenme Modeli Çağa Uygun Hale Getirilecek. 2. Eşgüdüm İçin Genel Merkez Yeniden Organize Edilecek. 3. Her Makamın Hakları ve Görevleri Net Olarak Ortaya Konacak. 4. Parti İçi Eğitimin Alanı Genişletilecek. Her bir üye yılda en az bir kez resmi eğitimden geçerken seçimle göreve gelen her bir yönetici de sürekli eğitime tabi tutulacak. 5. Protokol (Resmi Nezaket) Kuralları Yazılı Hale Getirilecek. Yetkisiz/atanmış makam sahiplerinin seçilmişler üzerinde baskı kurması engellenecek. 6. İnönü Mobil İşletim Sistemi Kurulacak. Her bir parti üyesinin cep telefonu üzerinden giriş yapabileceği, partinin gündemine müdahil olabileceği ve karar alma sürecine aktif katılım sağlayacağı dijital bir platform oluşturulacak. 7. Sivil Toplum Örgütlerine ve Sendikalara Söz Hakkı Verilecek. 8. Yurtdışında Yaşayan Parti Üyelerinin Etkinliği Arttırılacak. 9. Parti İçi Haberleşmede Intranet Ağı Yenilenecek. 10. Güçlü Genel Sekreterlik İnşa Edilecek. 11. Politika Üretim Platformları Oluşturulacak.

SİYASİ AHLAK VE ETİK DEĞERLERİ İÇİN 7 İLKE: 1. Tüm Hesaplar Halka Açık Olacak. Üye aidatlarının nerelere harcandığı, daha önce olduğu gibi, düzenli olarak ilan edilecek. İl-İlçe Başkanlıklarının ne için, kaç lira harcadığını her üye görecek. 2. Eş, Dost, Akraba Kollanmayacak. Milletvekili, Belediye Başkanı, MYK/PM Üyesi gibi unvanlara sahip olanların birinci derece akrabalarının atamayla belli pozisyonlara gelmesi de sözleşmeli/kadrolu olarak görev alması da engellenecek. Soyadı, bireysel ikbal aracı olmaktan çıkarılacak. 3. Reklam/Kampanya Bütçesi Sınırlandırılacak. 4. Maaş Sınırı Getirilecek. Milletvekillerinin ya da Belediye Başkanlarının ülkenin gerçeklerine uymayacak şekilde yüksek maaş almalarına ve siyaset vasıtasıyla zenginleşmesine müsaade edilmeyecek. Her milletvekili ve Belediye Başkanının maaşının bir kısmını her ay partiye bağışlaması sistemine geçilecek. 5. Liyakat ya da Hak Edenin Hak Ettiği Yere Gelmesi Esas Olacak. Partiye ömrünü veren parti emekçilerini yok sayan ve tepeden inme makamlara oturmayı mümkün kılan her uygulamaya son verilecek. 6. Tüm Makam Sahipleri Mal Varlıklarını Düzenli Olarak Açıklayacak. 7. Parti İçi Denetim Sistemi Kurulacak. Kuruluş döneminde aktif olarak kullanılan “Parti Müfettişliği” yeniden ve geliştirilerek ihdas edilecek. 

KADINLAR , 5 İLKE: 1. Kadınların “Kol” Adı Altında Yok Sayılması Son Bulacak. Her kademede “amasız ve fakatsız” olarak cinsiyetlerin %50-%50 eşit temsili kural haline getirilecek. 2. CHP’li Belediyelerde de Kadınlar %50 Temsil Edilecek. Bu kurala uymayan belediye başkanları tekrar aday gösterilmeyecek. 3. Kadın Üye Sayısını Arttıran Örgütler Ödüllendirilecek. 4. Kadın Örgütlerinin Partiyle Olan Bağları Kuvvetlendirilecek. 5. Uluslararası Kadın Örgütleriyle İlişkiler Kurulacak.

GENÇLER, 6 İLKE: 1. Gençler Partinin Yan Kolu Olmaktan Kurtarılacak. Partimizin ve mücadelemizin özgücü olan gençler hak ettikleri etkinliğe ulaşacak. 2. Her Kademede %25 Yaş Kotası Uygulanacak. Kotanın %5’i 18-25 yaş arası için %20’si de 25-35 yaş arası için kullanılarak siyasetin yenilenmesi sağlanacak. 3. Gençlik Kotasının Kadın Kotası İçinde Eritilmesi Engellenecek. 4. Üniversitelerdeki Kulüp/Topluluk Örgütlenmelerine Alan Açılacak. 5. Gençler Seçilebilecekleri Yerlerden Aday Gösterilecek. 6. Gençlerin Sözü Duyulur Hale Gelecek.

YENİ NESİL SİYASET, 5 İLKE:   1. Sosyal Medya Bir İletişim Alanı Olarak Tanımlanacak. 2. İnternet Tabanlı Tüm Mecralarda 7/24 Siyaset Dönemine Geçilecek. 3. Yalan Haberlerle Etkili Mücadele Edilecek. Sanal dünyanın “itibar suikastlarının” mecrası olması engellenecek. 4. Genel Merkezde Sosyal Medya Takip Birimi Kurulacak. 5. Dijital Medya Stratejileri Oluşturulacak. Seçimden seçime kampanya anlayışı terk edilerek “aralıksız hazırlık” anlayışına geçilecek.

YENİ NESİL EKONOMİ, 13 İLKE: 1. Endüstri 4.0’a Göre Yeni Bir Yol Haritası Çizilecek. 2. Devletin Gücü; Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ, Robot Uygulamaları, Üç Boyutlu Yazıcılar, Yenilenebilir Enerjiler ve Uzay Teknolojileri Gibi Alanlara Kaydırılacak. 3. Sanayi Devrimine Göre Değil Dijital Çağa Uygun İş Alanlarına Yatırım Yapılacak. 4. Savunma Sanayi Desteklenecek. 5. Kuantum Akademisi Kurulacak. 6. Ücretsiz Yeni Nesil Eğitim Merkezleri Kurulacak. 7. Devlet Yüksek Teknoloji Yatırımlarını Bizzat Yapacak. 8. Asimetrik Planlama/Üretim Faaliyeti Yürütülecek. 9. 2023 Vizyonu İnşa Edilecek. 10. Türk Coğrafyasına Açılma Hamlesi Yapılacak. 11. Toplum 5.0 Anlayışı Egemen Kılınacak. Giderek yaşlanan ve güvenilir olmayan gıdaların yaygınlaşması sebebiyle sürekli yeni sorunlar yaşayan yurttaşların ihtiyaçları referans alınacak. 12. Start-up Projeler Desteklenecek. 13. Patent ve Markalaşma Desteklenecek.

YENİ NESİL EKONOMİ, 11 İLKE: 1. Sosyal Adalete Dayalı Büyüme Sağlanacak. 2. Ekonomide Planlı Döneme Geçilecek. 3. Halkın Refah Seviyesi Yükseltilecek. 4. Bağımsız ve Güçlü Denetim Kamu Hizmetlerinin Esası Olacak. 5. Özelleştirme Anlayışına Son Verilecek. 6. Refah Toplumu Anlayışı Egemen Olacak. 7. İş Birliği ve Ortaklaşma Anlayışı Temel Alınacak. Sendikalar, Meslek Odaları, Dernekler vb. demokratik bir iş birliği anlayışının temeli olarak kabul edilecek. 8. Sosyal Devlet Yeniden Esas Olacak. 9. Ekonomi Uluslararası Rekabete Uygun Hale Getirilecek. 10. Sanayi Envanteri Çıkarılacak. 11. Katma Değer Yaratacak Projeler Öne Çıkarılacak.

KENTSEL GELİŞME: 1. Yeni Hikayeler Yazılacak. 2. Sorun Çözen Projeler Tasarlanacak. 3. Sosyal Risk Azaltıcı Tedbirler Alınacak. 4. Afet Etkisini Azaltan Yöntemler Geliştirilecek. 5. Yaşam Alanları Arttırılacak. 6. Klasik İmar Planlaması Yerine Stratejik Planlama Yapılacak. 7. Yeni Nesil Ekonomiler Geliştirilecek. 8. Kent Kimliği Oluşturulacak. 9. Tasarım Düşüncesi Geliştirilecek. 10. Genç Nesillerin Beklentileri Karşılanacak.

Umut-Oran-Kurultay-Kit-24.12.2019

UMUT-ORANDAN-CHPYE-KURULTAY-TURKIYEYE-DEMOKRASI-RECETESI_son-002

Print Friendly, PDF & Email