1919 ruhunun 100.yılında, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, dahili ve harici bedhahlar ne kadar yenilmez görünürse görünsün, Türk çocuğuna düşen görev: Kendi yüreklerindeki Samsun’a ilk adımı atmaktır. Zira “Samsun’a çıkış demek” sadece 1919’a özgü bir eylem değil, Mustafa Kemal’in takipçileri için ilelebet yaşatılacak “devrimci bir tavırdır.”

Her bir Cumhuriyet çocuğu, vatanın ve milletin geleceği için mücadele etme azim ve kararını ilk önce kendisine anlatmalı ve yüreğindeki tüm korkulardan arınarak 1919 ruhunu sahiplenmelidir. Bilinmelidir ki ne yeni bir Atatürk doğacaktır ne de işgale karşı, fiziksel olarak Samsun şehrine çıkmaya ihtiyaç olacaktır. 19 Mayıs 1919, tarihselliği içinde yaşanmış ve atılan ilk adımla beraber kutlu dava zafere taşınmıştır. Ancak bu devrimci eylem, kuşaktan kuşağa, devrimci bir tavır olarak aktarılmış ve nihayet 2019 Türkiye’sinin her yaştan devrimcisinin bakış açısını oluşturmuştur.

O halde “devrimcilik nedir?” Devrimcilik hem mevcut düzende köklü değişiklik yapmayı hedeflemek hem de mücadele yol ve yöntemlerinde “sıradanlaşmış bakış açılarının dışına çıkmayı” göze almaktır. Bugünün Türkiye’sinde “sistemin dayattığı yol ve yöntemlerle” Atatürk Cumhuriyet’ini korumak ve geliştirmek olası görünmüyorsa devrimciler en az ataları kadar “sıra dışı yöntemleri” gündemlerine alabilmeli ve tıpkı 4 Eylül 1919’da olduğu gibi, yurdun dört bir yanındaki devrimcileri aynı çatı altında ve aynı hedef uğruna birleştirebilmelidir. Günümüzün sorunu da budur! Mustafa Kemal’in fikri takipçileri 1919’un ruhunu 2019’a aktarmakta güçlük çekmektedir. Bu yetersizlik sebebiyle, Cumhuriyet çocukları, hayal ettikleri ülkeyi inşa etme hedefine yürümekte zorlanmaktadır.

Öyleyse ilk hedef: 1919 ruhunu 2019’da yeniden egemen kılmak ve herkesin kendi yüreğindeki Samsun’a çıkmasını sağlamak olacaktır. Cumhuriyet çocukları, ancak ve ancak kendi kavramlarıyla, kendi yol haritalarıyla ve kendi hayalleriyle Türk Devrimini sonsuza kadar yaşatma ve geliştirme imkanına sahip olacaktır.

Bu duygularla, büyük Türk milletinin 19 Mayıs’ını ve asla yok olmayacak millet iradesine dayalı tam bağımsızlık aşkını selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında Türk bayrağının gölgesinde nöbet tutan Mustafa Kemal’in Mehmetçiklerine de şükranlarımı sunuyorum.

umut oran

Print Friendly, PDF & Email