Büyük millet olabilmenin ilk koşulu, farklı zaman dilimlerinde o büyüklüğü ispat edebilmek ve tüm zorluklara rağmen var olabilmektir. Hele hele Anadolu gibi binlerce yıldır dünyanın “merkezinde” yer alan bir coğrafyada tutunabilmenin tek yolu sürekli mücadele vermektir.

Bundan tam 103 sene evvel, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının destansı mücadelesi de “büyük millet” olarak kalabilmenin mücadelesidir. Çanakkale’de yurdun dört bir yanından kopup gelen vatan evlatları, Mustafa Kemal’in dehasıyla birlikte “yedi düvele” Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu ispat etmiştir.

Ancak unutulmamalıdır ki, büyük zaferler ancak başka zaferlerle taçlandırıldıklarında kalıcı olurlar. Bu anlamda Çanakkale’de yakılan kurtuluş meşalesi; elden ele, yürekten yüreğe Samsun’a, Erzurum’a, Sivas’a ve Anadolu’nun her karış toprağına ulaşmış ve Türk milletinin büyüklüğü tescillenmiştir.

Bu büyük mücadelenin her anında “millet, ordu, lider” özdeşliği en üst seviyede hayat bulmuş ve Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte bu özdeşlik, devrimin her kurumuna sirayet etmiştir.

Ne yazık ki aradan geçen zaman içinde Çanakkale’yi Mustafa Kemal’den ayrı olarak değerlendirebileceğini zanneden bir güruh ortaya çıkmıştır. Bilinmelidir ki tarihi tersyüz etmek isteyen bu güruhun tek derdi Çanakkale değildir. Çanakkale Zaferinden yola çıkarak aslında Samsun’u ve büyük Türk Devrimi’ni itibarsızlaştırmaya gayret etmektedirler. Bu yüzden Çanakkale Zaferini, Mustafa Kemal’den koparmaya yani Samsun’a giden yolu kapatmaya çalışmaktadırlar. Zira onlar da biliyorlar ki “Çanakkale’si olmayanın Samsun’u da olmaz!”

Ancak bu bakış açısının tersi de doğrudur ve tüm Cumhuriyet sevdalıları için yol haritası niteliğindedir. Yani “Samsun’u hayal edemeyenlerin Çanakkalesi olmaz!” demek de gerekir. Müebbet görev emrini “Gençliğe Hitabe’yle ve Bursa Nutku’yla” alan Türk Gençliği için yol haritası budur. Her bir Cumhuriyet çocuğu, şartların namüsaitliğine bakmadan kendi Çanakkalesini ve Samsununu düşünmeye başlamak zorundadır. Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacak olan şey: Çanakkaleyle Samsunu aynı yürüyüşün farklı adımları olarak görmekten geçer. Çanakkale’de vatanı savunanların fedakarlığıyla Samsun’da vatanı geri almaya karar verenlerin cesaretini yüreğinde hisseden her bir genç, hiç şüphe yoktur ki, Atatürk’ün eserini de sonsuza kadar yaşatacaktır.

umut oran

Print Friendly, PDF & Email