Bugün 12 Eylül darbeci generallerinin hazırladığı yasakçı, vesayetçi anayasanın kabul edildiği referandumun 34. yıldönümü. Ama bu anayasada dahi varolan kuvvetler ayrılığı ve denetim mekanizması bugün tek adama bağlanmak isteniyor. Askeri darbe yapan generallerin dahi akıllarına gelmeyen, yapmaya cesaret edemedikleri dikta, baskı rejimi, 1982 Anayasasını bilerek askıya alan, sistemi işlemez hale getiren, tüm kuvvetleri tek elde toplayan başkanlık rejimi taraftarlarınca açıkça yaşama geçirilmeye çalışılıyor. Başkanlığı getirdiğinde neler yapacağının adeta fragmanını son 1,5 yıldır ülkeye izleten bu anlayışa  karşı çıkmak, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği parlamenter, halkçı demokrasiyi, Cumhuriyeti koruyup kollamak hepimizin birinci vazifesidir.

Umut Oran

Print Friendly, PDF & Email