fto
Sosyalist Enternasyonal’in 2008’den beri sekizincisi gerçekleştirilen yıllık başkanlık divanı toplantısı, 21 Eylül’de New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda gerçekleşti. Toplantıda; dünyanın farklı bölgelerinde demokrasi, sürdürülebilirlik ve güvenlik konularında yükselen tehditlere karşı sosyal demokrat hareketin birlikte mücadeleyi nasıl sağlayacağına ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun göçmen ve mülteci krizi konusundaki üst düzey tartışmalarının sonuçlarına odaklanıldı.

Toplantıda, Sosyalist Enternasyonal’in değişen dünya koşullarında özgürlük, demokrasi ve dayanışma kültürünün gelişmesi için daha fazla rol alması gerektiği konusunda uzlaşı sağlandı. Benzer şekilde, üye partiler arasında daha sıkı ilişkilerin kurulması ve güvenlik başta olmak üzere mülteci krizlerine, insan hakları ihlallerine ve pek çok sorunun temel sebebi olan savaşlara karşı daha fazla dayanışma içinde olunması gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantıya önceki SE Başkanlarından (1999-2005) , Antonia Guterres’de katıldı.

Guterres, BM’de yaklaşık 10 yıl Mülteciler Yüksek Komiseri görevini yürütmüştü, şimdi de yılsonuna kadar yapılacak olan BM Genel Sekreterliği seçimlerinde de şansı en yüksek adaylardan biridir. Antonia Guterres özellikle mültecilerle ilgili güncel bilgileri bizlerle paylaştı.

Aynı gün, New York’ta gerçekleştirilen 71. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ise “New York Deklarasyonu” adı altında aşağıdaki kararlar imza altına alındı:

  • Statüsüne bakılmaksızın tüm mülteciler ve göçmenlerin insan haklarının korunması. Kadınların ve kız çocuklarının, tam ve eşit olarak, sorunlara çözüm bulunması süreçlerinin parçası olmaları.
  • Tüm mülteci ve göçmen çocukların gittikleri ülkelerde bir kaç ay içinde eğitim almaya başlaması.
  • Büyük sayılarda mülteci ve göçmen kurtaran, alan ve ev sahipliği yapan ülkelere destek verilmesi…
  • Çocukların göçmen statülerinin belirlenmesi için gözaltına alınması işlemine son verilmesi.
  • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)’nin belirlediği tüm mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştirilmesi ve mültecilere eğitim ve iş imkânları aracılığıyla başka ülkelere de yerleşme imkânı tanınması.
  • Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’nü Birleşmiş Milletler sistemine dâhil ederek göç konusunda küresel yönetişimin güçlendirilmesi.

Farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden gelen temsilcilerin olduğu her iki toplantıda, Sosyalist Enternasyonal’in “Daha adil bir dünya için ilerici siyaset.” yaklaşımının tüm bileşenlerce paylaşılıyor olması memnuniyetle müşahede edilmiştir.

Bu anlamda, ırkçılığın, göçmen düşmanlığının, ayrımcılığın ve eşitsizliklerin hızla yükseldiği bir dönemde aklıselim sahibi olan herkesin insanlığın ve solun ortak değerlerine tutunarak sorunları aşmaya çalışması umut verici olarak değerlendirilmiştir.

Saygılarımla,
Umut oran

Print Friendly, PDF & Email